Meny

Politiets ansvar for kvinnene

Kvinneandelen øker i politiutdanningen, og i politiet. Foto: Kåre Magnar Hansen
Stemmer: Nina Skarpenes
Rektor ved Politihøgskolen

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

Gratulerer med dagen, kvinner og menn! 8. mars er her igjen – den internasjonale kvinnedagen har ikke gått ut på dato, tvert i mot. Den er kraftfull og viktig, ikke minst for de øvrige 364 dagene i året. Også politiet har et ansvar for at utviklingen går i riktig retning.

Fra alle kanter – med ulike kampsaker, over hele verden: Kvinner markerer, mobiliserer og samles. De som aktivt kan være med, i ekstra solidaritet for de mange som lider, opplever overgrep, utrygghet og trenger det aller mest. Heldigvis er mange menn med på laget for å styrke kvinners situasjon.

Både personlig, og som kvinnelig toppleder, vil jeg være med. Vi kan alle påvirke og bidra. Hver og en i våre liv, sammen, og gjennom vårt arbeid.

Politiet og politiutdanningen i Norge er for både kvinner og menn. Selvsagt…? Ja, i dag er det slik, men også her er det en historie om hvordan kvinnene måtte kjempe for sin rett. Derfor er det ekstra gledelig å være rektor ved Politihøgskolen i en tid hvor kvinneandelen øker. Andelen som ble tatt opp til bachelorutdanningen i fjor var drøyt 46 prosent. Ved årets søknadsfrist var andelen kvinnelige søkere på rekordhøye 48 prosent! Vi nærmer oss en riktig fordeling, slik den bør være i et moderne samfunn.

Både i politiet og ved høgskolen gjenstår det mye arbeid for å styrke kvinnenes posisjon.

Vi må ha flere kvinnelige ledere i politiet, og vi må øke andelen kvinner som tar videreutdanning innenfor tradisjonelle mannsdominerte områder. Vi har nok fortsatt et stykke å gå internt i politiet også når det gjelder holdninger. For eksempel: «Kvinner er ikke sterke nok for det operative politiyrket» er type standpunkt basert på manglende kunnskap, og holdninger gått ut på dato. Mangfoldige og ulike oppdrag løses på ulik måte. Kvinner vil – og kan – gå fort og langt på ski.

Kvinner vil - og kan – bli blant de beste i vårt politi.

Politiet skal bidra til at alle skal kunne leve trygge liv. Det jobber vi for hver dag. Allikevel opplever mange ulike former for utrygghet og rammes av kriminalitet. Kvinner opplever uønsket seksuell oppmerksomhet, i privatlivet og på jobb. Mange barn og kvinner opplever alvorlige overgrep, trusler og vold.Da må politiet være der, med riktige holdninger og med den kunnskapen som er nødvendig for å hjelpe, oppklare og sørge for rettferdighet. Gjennom våre utdanninger skal vi bidra til at politiet har oppdatert kunnskap, både om fenomener og om metoder for å forebygge og bekjempe kriminelle handlinger mot kvinner og barn.

Les også: Politiet skal ansette over 100 kvinnelige ledere på fire år: – Det er realistisk

Publikum må møte et politi som de kjenner igjen, og som de stoler på. Da må politiet speile samfunnet. I dette bildet har kvinnene i politiet en viktig rolle. 50 prosent av befolkningen er kvinner – de skal møte et politi som reflektere dette.

Kvinnedagen er også en påminnelse om politiets forpliktelser overfor kvinner.

Stemmer
Populært