Stortinget strammer inn våpenloven - Senterpartiet protesterer

STEMMER MOT: Stortingsrepresentant Jenny Klinge varsler at Senterpartiet går imot å forby halvautomatiske våpen når Stortinget 8. mars vedtar ny våpenlov
STEMMER MOT: Stortingsrepresentant Jenny Klinge varsler at Senterpartiet går imot å forby halvautomatiske våpen når Stortinget 8. mars vedtar ny våpenlov Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter
Artikkelen fortsetter under annonsen

Stortingsflertallet vil forby halvautomatiske rifler som brukes til jakt i Norge, og la politiet uten forhåndsvarsel gå inn og kontrollere i private hjem.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Visse halvautomatiske rifler skal forbys. Politiet skal uten forhåndsvarsel få gå inn i private hjem for kontroll med våpenoppbevaring.

Det er to av forslagene til ny våpenlov som etter alt å dømme vil bli vedtatt av Stortinget 8. mars.

Mens debatten om våpenlov i USA har vakt stor oppmerksomhet også i Norge, har regjeringen og flertallet i Stortingets justiskomité mer i det stille forberedt innstramninger i norsk våpenlov.

Senterpartiets justispolitiker Jenny Klinge reagerer på forbudet som flertallet nå vil innføre mot visse halvautomatiske rifler, og krever at staten i så fall må gi eierne økonomisk kompensasjon.

Norges Jeger- og Fiskerforbund og Det frivillige Skyttervesen mener de jaktriflene som er tillatt i dag, bør fortsette å være det, går det fram av høringen som er gjennomført.

Les bakgrunn: Regjeringen vil forby halvautomatiske våpen med stor ildkraft

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Vil ikke ha tilbakevirkende kraft

– Den norske regjeringen og stortingsflertallet går lenger enn EUs våpendirektiv krever i forslaget til ny våpenlov, blant annet ved å forby enkelte halvautomatiske jaktvåpen som ikke er konstruert for militæret eller politiet, og at forbudet skal kunne få tilbakevirkende kraft, sier Senterpartiets justispolitiske talskvinne på Stortinget, Jenny Klinge, til ABC Nyheter.

Sp går inn for at framtidige forbud at bestemte våpentyper ikke skal gjelde våpen som allerede er innkjøpt på lovlig vis.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Klinge tolker tolker det varslede forbudet mot halvautomatiske våpen slik at regjeringen vil vise at de tar grep etter Utøya-massakrene.

– Det eneste de nevner spesielt, er Ruger Mini 14. Det som er spesielt med dette våpenet, er at terroristen brukte det, men med en ulovlig ombygging.

Begrunnelsen er at det teknisk sett kan festes på løse magasiner med høykapasitet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Imidlertid er intensjonen med lovforslaget allerede dekket med at det skal være ulovlig å feste på slike store magasiner, og det er også ytterligere begrensninger i hvor mange patroner en kan lade med på jakt. Sp mener det er urimelig at regjeringen går løs på lovlige våpeneiere på bakgrunn av det han gjorde, sier Klinge.

Politiet inn i private hjem

illustrasjonsfoto Foto: NTB scanpix
illustrasjonsfoto Foto: NTB scanpix

Senterparti-politikeren påpeker at mange har brukt penger på våpen som de har ervervet lovlig, men som nå blir forbudt.

– Så kommer regjeringen og innfører forbud med tilbakevirkende kraft. Eierne må kvitte seg med våpenet i løpet av tre år. De fleste vil måtte levere det inn uten kompensasjon. Alternativet er å selge i utlandet, noe som for de fleste er praktisk talt umulig, sier hun.

Arbeiderpartiet og Frp foreslår å be regjeringen vurdere å kompensere tapet når lovlige våpen blir forbudt. Sp vil ha dette vedtatt nå:

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi har fremmet forslag om at forbudet ikke skal ha tilbakevirkende kraft, men har ikke fått støtte fra andre partier i justiskomiteen til dette.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Blir forbud med tilbakevirkende kraft vedtatt, vil vi subsidiært foreslå at eierne får kompensasjon for det.

– Jeg reagerer også sterkt på at lovforslaget unnlater å ta inn dagens krav om at politiet skal gi forhåndsvarsel før de får lov til å gå inn i private hjem for kontroll med våpenoppbevaring. Reglene i dag innebærer at politiet skal varsle slik kontroll 48 timer i forveien.

– Vi ønsker å beholde 48 timers forhåndsvarsel, men støtter selvsagt at politiet uten varsel skal kunne gå inn med ransakingsordre der de har mistanke om at det er nødvendig, sier Klinge.

– Det er på den vanlige våpenkontrollen vi er opptatt av at det fremdeles skal gis forhåndsvarsel, presiserer hun.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Frp satser på kompensasjon

– Er forbud mot halvautomotiske våpen i tråd med Frp-politikk?

– Ja, vi ønsker å begrense den typen våpen for det private markedet. Men vi har prøvd å få til formildende betingelser, i form av en kompensasjon til dem som lovlig har slike våpen i dag, sier Frps justispolitiker Liv Gustavsen til ABC Nyheter.

– Vi ser at et forbud ikke er helt heldig for dem som bruker slike våpen for jakt, legger hun til.

Gustavsen er tilfreds med at Ap ble med på et forslag om økonomisk kompensasjon for de som har slike våpen. Hun regner med å få flertall i salen torsdag, blant annet ved hjelp av KrF, som ikke har noe medlem i Justiskomiteen.

– Bør politiet uten forhåndsvarsel få gå inn i boliger og kontrollere?

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det skal jo være en grunn til det, og vilkårene skal fastsettes i en forskrift, svarer Gustavsen.

Sportskytterne får fortsette

Derimot kan sportskytterne puste lettet ut. I EU har det pågått en prosess for innstramninger i deres våpendirektiv, som ville gått hardt utover sportskytterne, noe ABC Nyheter omtalte i 2016.

Artikkelen fortsetter under annonsen

EUs lover vil på grunn av Norges deltakelse i EØS- og Schengen-avtalene gjelde i Norge også.

– Direktivet rammer lovlige skyttere, ikke terrorister, ble det sagt den gang.

EU endte med ikke å innføre begrensningene Det Frivillige Skyttervesen, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges Skytterforbund og Dynamisk Sportsskyting Norge fryktet.

Dermed kan de fortsette sin virksomhet også ifølge den nye norske våpenloven.

I forslaget fra regjeringen gis 18-åringer fritak fra alderskravet på 21 år for å skaffe seg pistol eller revolver.

Departementet foreslår å erstatte dagens krav om at søkeren må være «pålitelig», til et krav om god vandel og helsetilstand og ingen tilknytning til kriminelle miljøer.

For utlendinger som ikke har vandelsattest fra et EØS-land kan politiet sette krav til botid for å få kjøpe våpen.

Les: Norske skyttere fyrer løs mot forslag til ny våpenlov for Schengen-landene

Sitat fra Jenny Klinge er noe korrigert etter publisering