Meny

Byggesprekken på Stortinget

Kritikken hagler mot Thommessen: – Et monument over uvettig pengebruk

Stortingspresident Olemic Thommessen (H) sier han fulgte rutinene i den mye omtalte byggesaken. Samtidig forsterkes kritikken fra opposisjonen.

– Vi har hatt en etablert kommandolinje. Det er direktøren som rapporterer til presidentskapet, og vi har hatt medlemmer av prosjektet til stede ved møtene og har hatt full tilgang til å stille spørsmål og få den informasjonen vi trengte. Jeg mener vi har fulgt de rutinene man kan forvente og som man bør ha, uttalte Thommessen under en pressekonferanse på Stortinget onsdag formiddag.

Tidslinje for byggeskandalen på Stortinget

* Våren 2011: Stortingets presidentskap vedtar å rehabilitere Prinsens gate 26. Budsjett 70 millioner kroner.

* Oktober 2012 blir det vedtatt at bygget skal rives innvendig, mens fasaden skal bevares.

* Januar 2013: Nytt post- og varemottak blir inkludert i prosjektet.

* Mars 2013: Det inngås kontrakt med Multiconsult/Link arkitekter.

* Mai 2014: Det vedtas å inkludere en innkjøringstunnel fra Rådhusgaten i prosjektet, med Veidekke som entreprenør. Samtidig får prosjektet en ny total kostnadsramme på 1,137 milliarder kroner.

* Våren 2015: Kostnadsrammen økes til 1,442 milliarder kroner (budsjett 2016).

* September 2016: Ny kostnadsramme på 1,8 milliarder kroner (budsjett 2017).

* Juni 2017: Riksrevisjonens rapport behandles i Stortinget. Riksrevisjonen konkluderer blant annet med at «Stortingets beslutninger om å bevilge penger til prosjektet, er tatt på et ufullstendig grunnlag». Også en enstemmig kontrollkomité stempler stortingspresidentens håndtering av byggesprekken som «Sterkt kritikkverdig». En ny usikkerhetsanalyse gjennomføres.

* August 2017: Presidentskapet behandler usikkerhetsanalysen og vurderer det som forsvarlig å fortsette prosjektet. Utover høsten kommer en rekke nye endringsvarsler fra Multiconsult.

7. desember 2017: Presidentskapet får rapport om at prosjektets økonomi er meget anstrengt og at reservene nesten er oppbrukt.

19. desember 2017: Møte i prosjektrådet der økonomiutviklingen beskrives som kritisk. Gjenstående reserver vurderes som ikke tilstrekkelige. Ny usikkerhetsanalyse besluttes ferdigstilt.

20. desember 2017: Stortingspresident Olemic Thommessen redegjør for prosjektet i budsjettdebatten. Der slår han fast at kostnadsrammet på 1,8 milliarder kroner står fast, men at økonomien er blitt ytterligere anstrengt. Thommessen var ikke informert om den siste månedsrapporten.

15. februar 2018: Resultatet av nye kalkyler og ny usikkerhetsanalyse legges fram. De viser at det er behov for å øke kostnadsrammen med 483 millioner kroner til 2,32 milliarder kroner.

(Kilde: Stortingets presidentskap)

I forkant av pressekonferansen møtte Thommessen og Stortingets presidentskap finanskomiteen og de parlamentariske lederne for å orientere om kostnadsoverskridelsene i byggeprosjektet på Stortinget.

– Tillit ikke diskutert

På spørsmål om Thommessen opplevde at han hadde fått uttrykt tillit fra de parlamentariske lederne, svarte stortingspresidenten at «det ikke hadde vært tema på den måten».

Stortingspresident Olemic Thommessen. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Noen var innom spørsmålet, men spørsmålet om tillit har vel ikke vært det som har vært diskutert, men først og fremst hvem som har visst hva når, uttalte Thommesen.

Han sier han vil orientere Stortinget om saken, men vil ikke uttale seg om det da kan bli aktuelt med voteringer om hans videre fremtid som stortingspresident.

– Om det blir om voteringer om min person vil jeg ikke spekulere på, sier han.

Støre: – Mange hull i Thommessens forklaring

Ap-leder Jonas Gahr Støre krever svar på hva stortingspresidenten aktivt gjorde for å skaffe seg oppdatert informasjon om det sterkt kritiserte byggeprosjektet.

– Har presidenten latt seg informere? Har han vært pågående nok til å kunne få den informasjonen som trengs? Her er det mange hull i den forklaringen vi har fått, sier Støre.

Han viser til at det nå blir en åpen redegjørelse om saken fra stortingspresident Olemic Thommessen (H) i Stortinget.

Partileder Jonas Gahr Støre Foto: NTB scanpix

– Kunnskapen om at dette prosjektet var ute av økonomisk kontroll, hadde man tidlig i desember, understreker Støre, og fortsetter:

– Det var et prosjektmøte i prosjektstaben 19. desember som kunne konstatere at økonomien var i en kritisk situasjon, og at reservene var i ferd med å bli brukt opp. Innlegget som ble holdt her den 20. hadde ikke noe av den informasjonen med seg.

Thommessen redegjorde for byggesprekken rett før Stortinget tok juleferie.

– Jeg er ikke i tvil om at presidenten holdt et innlegg i god tro og etter den informasjonen han hadde. Men det er grunn til å spørre om han hadde gått tett nok på sin administrasjon for å få oppdatert informasjon da han gikk til Stortinget.

Stortingets direktør Ida Børresen trakk seg 15. februar da den siste kostnadssprekken i det sterkt kritiserte byggeprosjektet ble kjent.

Milliardsprekk

På spørsmål om han ser grunn til å vurdere å trekke seg, svarer Thommessen at det viktigste nå er å se fremover.

– Vi har et stort byggeprosjekt som må fullføres, vi bør finne gode tiltak - også kostnadsbesparende tiltak og styrke kontrollen i dette, så vi kan komme mest mulig helskinnet gjennom dette krevende prosjektet.

På spørsmål om han selv kunne ha gjort noe annerledes i saken, sier Thommessen at han vil "grunne over om han burde ha fulgt enda tettere opp og rettet flere spørsmål til administrasjonen".

Byggeprosjektet på Stortinget har vokst fra oppussing av et kontorbygg til totalrenovering pluss bygging av nytt postmottak og innkjøringstunnel. Kostnadene har økt fra 70 millioner kroner i 2011 til et anslag på 2,3 milliarder kroner i år.

SV: Et monument over uvettig pengebruk

SV-leder Audun Lysbakken

Olemic Thommessens redegjørelse om byggesprekken på Stortinget styrker inntrykket av en skandale ute av kontroll, mener SV-leder Audun Lysbakken.

Stortingspresidentens redegjørelse onsdag bidro ikke til å roe gemyttene i finanskomiteen og hos de parlamentariske lederne på Stortinget, snarer tvert imot, konkluderer Lysbakken.

– Redegjørelsen styrker dessverre inntrykket av at dette er en skandale helt ute av kontroll. Jeg mener at dette må få politiske konsekvenser og at stortingspresidenten bør gå av, sier Lysbakken til NTB.

– Dette bygget kommer til å stå som et monument over uvettig pengebruk. Det er uforståelig at Høyre fortsatt holder sin hånd over Thommessen, sier SV-lederen.

Asheim freder Thommessen – foreløpig

Finanskomiteens leder Henrik Asheim (H) ser foreløpig ingen grunn til at partifellen Olemic Thommessen ikke kan fortsette som stortingspresident.

– Foreløpig mener jeg det, svarer Asheim på direkte spørsmål om Thommessen er riktig mann på riktig sted.

– Nå må vi få gått grundig gjennom saken og ta dette med kostnadssprekken og hvordan vi skal hente inn pengene. Så får Stortinget som helhet ta stilling til ansvar etter hvert.

Asheim viser til at saken foreløpig ikke har havnet på finanskomiteens bord, og at man nå ikke tåler flere overraskelser i form av nye overskridelser.

– Så lenge vi ikke har all informasjon og har fått gått grundig gjennom den, er det litt tidlig å ta en beslutning på den typen spørsmål, sier han om tilliten til Thommessen.

Vedum: Enda mer usikkerhet

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Etter stortingspresident Olemic Thommessens redegjørelse er usikkerheten rundt byggesprekken på Stortinget blitt enda større, mener Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

– Redegjørelsen bekreftet bare det bildet som var i offentligheten fra før, nemlig at det er veldig, veldig mye usikkerhet når det gjelder hva som kommer til å bli den totale kostnaden. Og etter i dag er det enda mer usikkerhet omkring hva regnestykket kommer til å bli, sier Vedum til NTB.

Han mener ikke Thommessens redegjørelse for finanskomiteen og de parlamentariske lederne på Stortinget onsdag bidro til å styrke den tynnslitte tilliten til stortingspresidenten.

– Situasjonen er så ille som den er. Den ble ikke noe bedre etter dagens møte, konstaterer han og viser til at Senterpartiet ønsket en annen kandidat da ny stortingspresident skulle velges i fjor høst.

Populært