Meny

LO forsikrer at deres løsning vil verne norsk arbeidsliv mot ESA

FORSIKRER: LOs sjefsjurist forsikrer at vedtaket på LO-kongressen, her med leder Hans-Christian Gabrielsen, vil beskytte norsk arbeidsliv mot urimelige ESA-inngrep. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter
– Jeg kan ikke tro at ESA eller EFTA-domstolen vil legge press på Norge i en EØS-konflikt der vi har menneskerettighetene på vår side.

Det er budskapet fra sjef for LOs juridiske kontor, Atle Sønsteli Johansen, etter en artikkel i ABC Nyheter mandag. Den reiste spørsmålet om verdien av et LO-kongressvedtak i fjor i striden om EØS-avtalen i norsk arbeidsliv.

– Jeg oppfatter artikkelen som raljering av vedtaket på LO-kongressen ved å si at dette er misforstått og ikke har effekt, sier Sønsteli Johansen til ABC Nyheter.

Mandag sa EØS-eksperten Per Andreas Bjørgan at EØS-avtalens overvåkingsorgan ESA og EFTA-domstolen står fritt til å tolke EØS-avtalen i strid med hva norsk Høyesterett og Grunnloven sier. 

På LO-kongressen i 2017 kontret ledelsen EØS-motstanderne med et vedtak om å få de sentrale konvensjonene i FNs arbeidslivsorganisasjon ILO inn i norsk menneskerettslov, og dermed Grunnloven.

Tankegangen var at menneskerettigheter går foran EØS-lovverk i tilfelle konflikt dersom de er tatt inn i Grunnloven. Dermed får man hindret uheldig innblanding i norsk arbeidsliv fra ESA sin side.

Les hva Bjørgan sa: 

Tror ESA vil ta hensyn

– Hva da hvis ESA og EFTA-domstolen føler seg fri til å vurdere brudd på EØS-avtalen uavhengig av norsk Grunnlov og Høyesterett?

– At ESA og EFTA-domstolen kun forholder seg til EØS-avtalen, er riktig. Norsk Høyesterett forholder seg imidlertid ikke bare til EØS-avtalen, men også andre avtaler og lover. EØS er bare én av mange internasjonale avtaler Norge har inngått,  herunder Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) og ILO-konvensjoner, innleder Sønsteli Johansen sitt svar.

– Det kreves ikke mye innsikt for å anta at ESA vil vegre seg for å anlegge søksmål mot Norge for å ha brutt EØS-avtalen med menneskerettigheter som begrunnelse, slår LO-juristen fast.

– Ser du bort fra realpolitikken og tenker deg at ESA likevel skulle legge press på Norge for å si opp eller sette deler av menneskerettighetskonvensjoner ut av spill, kan de anlegge et traktatbrudd-søksmål for EFTA-domstolen, sier Sønsteli Johansen.

Han føler seg trygg på at også EFTA-domstolen vil anstrenge seg for å tolke EØS-avtalen slik at den ikke bryter med menneskerettighetene.

– I noen grad blir det derfor en teoretisk diskusjon om Norge risikerer noe søksmål fra ESA, konkluderer han.

Samtidig har LO støttet Arbeiderpartiet som stemte ned forslag i Stortinget om å gi norske arbeidslivsregler forrang ved konflikt med EØS.

Les:

Har anket til menneskerettsdomstolen

– Dersom det oppstår en konflikt mellom EØS og EMK, har Høyesterett fastslått i Holship-dommen at EØS-avtalen må vike, fortsetter han.

Holship-dommen dreier seg om bryggesjauernes fortrinnsrett til lossing og lasting i norske havner. I Holship-saken tapte LO og Transportarbeiderforbundet i Høyesterett.

Holship-dommen tok hensyn til EØS-avtalen, men la til grunn at ingen menneskerettigheter ble brutt ved det som skjedde.

Det siste er LO uenig i, og har anket saken inn for Den europeiske menneskerettsdomstolen.

Les også:  EØS-avtalen overkjørte tariffavtale, LO har vedtatt at det ikke skal skje

Populært