LO forsikrer at deres løsning vil verne norsk arbeidsliv mot ESA

FORSIKRER: LOs sjefsjurist forsikrer at vedtaket på LO-kongressen, her med leder Hans-Christian Gabrielsen, vil beskytte norsk arbeidsliv mot urimelige ESA-inngrep.
FORSIKRER: LOs sjefsjurist forsikrer at vedtaket på LO-kongressen, her med leder Hans-Christian Gabrielsen, vil beskytte norsk arbeidsliv mot urimelige ESA-inngrep. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

– Jeg kan ikke tro at ESA eller EFTA-domstolen vil legge press på Norge i en EØS-konflikt der vi har menneskerettighetene på vår side.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det er budskapet fra sjef for LOs juridiske kontor, Atle Sønsteli Johansen, etter en artikkel i ABC Nyheter mandag. Den reiste spørsmålet om verdien av et LO-kongressvedtak i fjor i striden om EØS-avtalen i norsk arbeidsliv.

– Jeg oppfatter artikkelen som raljering av vedtaket på LO-kongressen ved å si at dette er misforstått og ikke har effekt, sier Sønsteli Johansen til ABC Nyheter.

Mandag sa EØS-eksperten Per Andreas Bjørgan at EØS-avtalens overvåkingsorgan ESA og EFTA-domstolen står fritt til å tolke EØS-avtalen i strid med hva norsk Høyesterett og Grunnloven sier.

På LO-kongressen i 2017 kontret ledelsen EØS-motstanderne med et vedtak om å få de sentrale konvensjonene i FNs arbeidslivsorganisasjon ILO inn i norsk menneskerettslov, og dermed Grunnloven.

Tankegangen var at menneskerettigheter går foran EØS-lovverk i tilfelle konflikt dersom de er tatt inn i Grunnloven. Dermed får man hindret uheldig innblanding i norsk arbeidsliv fra ESA sin side.

Les hva Bjørgan sa:

Tror ESA vil ta hensyn

– Hva da hvis ESA og EFTA-domstolen føler seg fri til å vurdere brudd på EØS-avtalen uavhengig av norsk Grunnlov og Høyesterett?

– At ESA og EFTA-domstolen kun forholder seg til EØS-avtalen, er riktig. Norsk Høyesterett forholder seg imidlertid ikke bare til EØS-avtalen, men også andre avtaler og lover. EØS er bare én av mange internasjonale avtaler Norge har inngått, herunder Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) og ILO-konvensjoner, innleder Sønsteli Johansen sitt svar.

– Det kreves ikke mye innsikt for å anta at ESA vil vegre seg for å anlegge søksmål mot Norge for å ha brutt EØS-avtalen med menneskerettigheter som begrunnelse, slår LO-juristen fast.

– Ser du bort fra realpolitikken og tenker deg at ESA likevel skulle legge press på Norge for å si opp eller sette deler av menneskerettighetskonvensjoner ut av spill, kan de anlegge et traktatbrudd-søksmål for EFTA-domstolen, sier Sønsteli Johansen.

Han føler seg trygg på at også EFTA-domstolen vil anstrenge seg for å tolke EØS-avtalen slik at den ikke bryter med menneskerettighetene.

– I noen grad blir det derfor en teoretisk diskusjon om Norge risikerer noe søksmål fra ESA, konkluderer han.

Samtidig har LO støttet Arbeiderpartiet som stemte ned forslag i Stortinget om å gi norske arbeidslivsregler forrang ved konflikt med EØS.

Les:

Har anket til menneskerettsdomstolen

– Dersom det oppstår en konflikt mellom EØS og EMK, har Høyesterett fastslått i Holship-dommen at EØS-avtalen må vike, fortsetter han.

Holship-dommen dreier seg om bryggesjauernes fortrinnsrett til lossing og lasting i norske havner. I Holship-saken tapte LO og Transportarbeiderforbundet i Høyesterett.

Holship-dommen tok hensyn til EØS-avtalen, men la til grunn at ingen menneskerettigheter ble brutt ved det som skjedde.

Det siste er LO uenig i, og har anket saken inn for Den europeiske menneskerettsdomstolen.

Les også: EØS-avtalen overkjørte tariffavtale, LO har vedtatt at det ikke skal skje

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
Populært