Erna Solberg i muntlig spørretime:Statsministeren varsler ny tvil om EUs energiunion og ACER

Artikkelen fortsetter under annonsen

Erna Solberg gjør klart at regjeringens anbefaling om norsk tilslutning til EUs energiunion mangler en vurdering av lovligheten.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Statsminister Erna Solberg fortalte Stortinget onsdag at regjeringen ønsker å gjennomføre en ny juridisk vurdering av sin anbefaling om norsk tilslutning til EUs energiunion, og gjennom en bestemt ordning, deres energibyrå ACER.

Det kom fram da hun ble utfordret av Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad og andre Sp-politikere i spørsmålet om det er i Norges interesser å la EU delta i styringen av norsk politikk for kraft og gass, og om avståelse av suverenitet.

Dette er saken

7. november 2017 fremmet regjeringen forslaget om tilslutning til EUs energibestemmelser om naturgass og elektrisitet, inkludert tilslutning til EUs energibyrå ACER.

Espen Barth Eide er saksordfører for saken i Stortinget, og er i utgangspunktet positiv til å ta også dette inn i EØS-avtalen.

For å mildne inntrykket av suverenitetsavståelse, ønsker regjeringen at EØS-avtalens overvåkingsorgan ESA formelt skal fatte beslutningene ACER ellers ville gjort direkte overfor Norge.

– Justisdepartementets lovavdeling sier at vedtakene i ACER ikke vil få direkte internrettslig virkning i Norge. Men i Stortingets europautvalg tidligere i dag sa utenriksministeren at det er sider ved dette lovavdelingen ikke har gjort, og som må vurderes videre, sa Solberg.

Se hele spørretimen her

Gir ustyrlig myndighet norsk makt?

Det var da Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum gikk på talerstolen, at denne overraskende vendingen i saka kom fram.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen
Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Lovavdelingen har hevdet, i strid med landets fremste juridiske eksperter ved universitetene i Bergen, Oslo og Tromsø, at en spesiell vri gjør at norsk aksept av vedtak det utenlandske organet ACER gjør, ikke blir en ulovlig overføring av suverenitet til en fremmed makt.

Ordningen regjeringen har forhandlet fram, går ut på at EFTAs overvåkingsorgan i Brussel, ESA, skal kopiere vedtakene ACER gjør. Deretter skal ESAs beslutning sendes til en ny «norsk» reguleringsmyndighet for energi, RME, som ingen norsk myndighet skal kunne påvirke.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er forholdet til dette organet RME som nå skal vurderes.

«Andre rettsakter i energimarkedspakken setter krav om at RME skal være uavhengig og ikke kunne instrueres av regjeringa i enkeltsaker. Det er nå blitt reist spørsmål ved om dette aspektet gjør at ESAs vedtakskompetanse overfor regulatormyndigheten likevel må regnes som myndighetsoverføring i Grunnlovens forstand. Dette skal Lovavdelingen nå se nærmere på, og regjeringa vil derfor komme tilbake til Stortinget med grundigere omtale av det.», sa utenriksministeren i Europautvalget 7. februar.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: Lavine av nye EU-lover vil rase over Norge fra EUs energiunion og ACER

Bankes gjennom i all hast?

– Det mest alvorlige det norske Storting kan gjøre, er å gi fra seg suverenitet. Det er et faktum at verken Storting eller regjering kan gå inn og styre det nye energireguleringsorganet. Det kan bare EU. Tar professor Eivind Smith feil? spurte han.

Det var da Solberg opplyste om det nye utspillet fra utenriksminister Ine Eriksen Søreide i europautvalget.

– Opplysningen om at man selv ser at vurderingen regjeringen har kommet, er for tynn, reiser spørsmålet om det da er forsvarlig å ha sånn hastebehandling med avgjørelse i Stortinget i mars?, fortsatte Vedum.

Statsministeren sa som sant var at Stortinget selv må ta stilling til sin egen tidsplan.

Men regjeringspartiene har tidligere vist at de, sammen med Arbeiderpartiet, er villige til å gjøre hastevedtak om å gi suverenitet til EU, slik det skjedde da det ble vedtatt å legge Norge under EUs finanstilsynsorganer.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

«Vår ambisjon er at det skal være mulig å få behandlet dette omtrent på de tidslinjene som ligger,...», sa imidlertid Ine Eriksen Søreide i Europautvalget.

– Grunnloven er grunnsteinen for det norske folkestyret og når stadig flere blir i tvil om overføringen av makt er grunnlovsstridig må hele saken utsettes. Den må vurderes grundig av justisdepartementets lovavdeling og regjeringen må også innhente en uavhengig juridisk vurdering fra våre fremste grunnlovseksperter, sier Vedum i en pressemelding.

Les: Siv får Stortinget til å danse quickstep for EUs finanstilsyn

Offentlige eller private utenlandskabler?

Espen Barth Eide Foto: Petros Karadjias / AP
Espen Barth Eide Foto: Petros Karadjias / AP

– Det vi har gjort, er å lytte til innvendingene som har kommet. Derfor ønsker vi å gjøre en ekstra runde for å belyse dette mer utførlig, sa Solberg.

Arbeiderpartiets Espen Barth Eide sa seg enig i at Norge har klare offensive interesser i at vi deltar i de nødvendige organene.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Men det er spørsmål det ville være gunstig å få belyst. Lovavdelingen har utredet ACER. Men også forholdet til reguleringsmyndighet for energi må utredes, sa han.

Barth Eide ba statsministeren bekrefte at spørsmålet om nye utenlandskabler blir avgjort av Norge også dersom Stortinget vedtar tilslutning.

Han gjorde også klart at Ap mener utenlandskabler kun skal bygges i offentlig regi gjennom Statnett.

Les også: Eivind Smith refser Stortinget for slapp holdning til Grunnloven

Les også:

Splittet LO legger ikke hindringer i veien for EUs energibyrå

– Norske strømkunder kan tape enorme summer

Liten folkelig støtte til å la EU-byrået ACER fatte vedtak om norsk kraft

Norsk Industri frykter europeiske kraftpriser i Norge

Artikkelen er oppdatert med sitater fra møtet i Europautvalget 7. februar.