Håper pelsdyrforbudet gjør det mulig å bekjempe «ulykken»

Den nordamerikanske minken er en pest og en plage i Norge og hele Europa.
Den nordamerikanske minken er en pest og en plage i Norge og hele Europa. Foto: Dmytro Pylypenko / Colourbox

Miljøorganisasjoner håper at pelsdyrforbudet kan bidra til å bekjempe «den store ulykken i norsk natur», som også risikerer å havne på EUs svarteliste.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Venstre fikk i forhandlinger med Høyre og FrP gjennomslag gjennomslag for pelsdyrforbud. Regjeringen tar nå sikte på å fremme en lovproposisjon på Stortinget om å avvikle næringen i årsskiftet 2024/2025.

Christian Steel, generalsekretær i Sabima, påpeker at den nordamerikanske minken som brukes i oppdrett - neovison vison - er svartelistet i Norge.

Les også: Norsk pels for 350 millioner opp i røyk

– Mink i norsk natur stammer fra rømming fra norske pelsdyrfarmer, noe som har vært en stor ulykke for norsk natur, sier han til ABC Nyheter.

– Mink er en av de mest skadelige invaderende artene i Norge. Det brukes en god del ressurser på å bekjempe mink i Norge, og den er regnet som en viktig trussel blant annet mot sjøfuglbestandene våre – som for mange arter er i sterk tilbakegang. Mink finnes også innlandet, og kan være en trussel også for andre arter nær vann, sier Steel.

– En seier for naturvernet, sier daglig leder i Dyrevernalliansen, Anton Krag om at pelsdyrnæringen skal fases ut.

– Når det ikke lenger finner pelsfarmer som forsyner norsk natur med mink, vil det være en realistisk mulighet å bekjempe et uønsket rovdyr som desimerer fuglebestander og annen natur, sier Krag.

«Svært høy risiko»

Den første minkfarmen ble etablert i 1927, og rømninger førte til at det allerede rundt 1930 var etablert en vill bestand av amerikansk mink i Sunnhordaland. I løpet av 50-60 årene koloniserte den hele landet.

Den er svartelistet i Norge i den verste kategorien – SE, «svært høy risiko» av Artsdatabanken. Mink er svært allsidig og tar ifølge rapporter rotta på norske arter som ikke har utviklet seg sammen med den.

Spist av mink: Alke Foto: T. Müller / CC 2.5
Spist av mink: Alke Foto: T. Müller / CC 2.5

Den hamstrer og tar både egg, unger og voksne individer, særlig av bakkehekkende fugler, og kan redusere tettheten av fisk, kreps og smågnagere. Norge har hatt en «handlingsplan mot mink» siden 2011. Minken vil selv ved «moderate tettheter kunne gjøre uforholdmessig store innhogg i sårbare bestander», står det i rapporten. Arter som nevnes er alke, ærfugl, horndykker og edelkreps.

Les også: Fakkeltog mot pels i en rekke norske byer

Spist av mink: Ærfugl. Bilde fra Borgenfjorden i Inderøy Foto: Wikimedia
Spist av mink: Ærfugl. Bilde fra Borgenfjorden i Inderøy Foto: Wikimedia

Forskrift om hold av pelsdyr, krever at pelsdyrfarmer skal ha inngjerding som hindrer rømning der det ikke er egne pelsdyrhus. «Erfaring viser imidlertid at rømning skjer også fra forskriftmessige anlegg som følge av ulykker eller sabotasje» ifølge rapporten.

Miljødepartementet: – Krevende

Minken har en del fiender som oter, rødrev, mår og ørn. Imidlertid har minken høyere konsentrasjon av miljøgifter enn smågnagere og fisk, som igjen fører til at ørn som spiser mye mink får helseproblemer.

Spist av mink: Horndykker Foto: Mark Medcalf / CC 2.0
Spist av mink: Horndykker Foto: Mark Medcalf / CC 2.0

Studie: – En menneskeskapt masseutryddelse av arter er i gang

– Å bekjempe mink som allerede finnes i naturen er svært krevende, sier Marit Vea (V), politisk rådgiver i Klima- og miljødepartementet.

– Et forbud vil hindre nye rømminger, og dermed ny tilførsel av mink fra oppdrett til naturen. Mink er imidlertid allerede spredt i stort omfang i norsk natur i dag, sier hun.

Mink-strid i EU

Det er ikke bare i Norge den nordamerikanske minken er et problem. I EU ligger det et forslag på bordet om å sette den nordamerikanske minken på EUs svarteliste over invaderende arter. Dette vil medføre at alle oppdrettere i EU blir nødt til å søke som unntak fra reglene dersom de skal fortsette med pelsdyroppdrett av amerikansk mink, får ABC Nyheter opplyst fra EU-kommisjonen.

Les også: Lundteigen ville kle pelslue på MDG-topp

I tillegg blir det opp til EU-kommisjonen å bestemme hvilke land som får lov til å åpne opp for slike lisenser. Kravet blir at de oppfyller kravene i direktivet om invaderende arter (EU1143/2014, artikkel 8 og 9).

«Eurogruppen for dyr» skapte oppmerksomhet med sin stand i EU-parlamentet for en uke siden. Foto: Make Fur History
«Eurogruppen for dyr» skapte oppmerksomhet med sin stand i EU-parlamentet for en uke siden. Foto: Make Fur History

Ifølge ABC Nyheters opplysninger møter forslaget om å svarteliste minken i EU stor motstand fra land med pelsdyroppdrett og utfallet er i dag umulig å forutse. Oppdateringen av listen er utsatt til 2019.

Det er EUs «vitenskapelig forum» satt sammen av eksperter sendt ut fra miljødepartementene fra EUs medlemsland som skal ta avgjørelsen.

– Svartelisting gjør det vondt verre

– Det ville være svært merkelig om ikke mink kom på en slik liste. Den er en av de mest opplagte kandidaten, og man kan ikke ta hensyn til næringsinteresser ved en slik svartelisting, mener Steel fra Sabima.

Danmark er den største produsenten av pels fra amerikansk mink i verden. ABC Nyheter har tatt kontakt med det danske bondelaget og verdens største auksjonshus for pelsdyr, Kopenhagen Fur, som ikke ønsket å kommentere saken, men henviser til paraplyorganisasjonen Fur Europe.

Kommunikasjonssjef i Fur Europe, Mick Madsen, mener et minkforbud i EU vil gjøre saken vondt verre, og han sparer ikke på kruttet.

– Dersom nordamerikansk mink blir svartelistet blir hver enkel gård nødt til å ha tillatelse til å fortsette. Tillatelsene skal da baseres på lokale risikovurderinger og det er åpenbart for oss at dette vil være en åpen invitasjon for dyrevernaktivister til å slippe minken ut i det fri, sier Madsen, og retter et spark til både NOAH for dyrs rettigheter og Dyrevernalliansen.

Mener inngjerding er sikring nok

– Disse lobbyorganisasjonene er alltid raske til å ta avstand fra slike handlinger, men det er klart at alle samfunn hvor ideologien vinner over det grunnleggende menneskeverdet, vil det være individer som går det lille ekstra for «saken».

– Amerikansk mink er uproblematisk for europeisk natur dersom gårder er skjermet godt nok, og i alle land hvor dette er tilfellet går tallet på amerikansk mink drastisk ned. Å gjerde inn gårdene er et lett tiltak som Fur Europe ubetinget støtter, sier Madsen.

– Det har vært sporadiske ulovlige aksjoner i Norge på 80 og 90 tallet, men ingen eller svært få på 2000-tallet. Vi registrerer at pelsbransjen prøver å fraskrive seg ansvar for villmink ved å skylde på aktivister, noe vi tar sterkt avstand fra, svarer Krag fra Dyrevernalliansen.

Personvernpolicy