Meny

Nå er det slutt på Norges faks-demokrati

ESAs FAKSMASKIN: Denne faksmaskinen hos EFTAs overvåkingsorgan ESA i Brussel har ikke sendt et eneste EU-direktiv til Norge på mange år. Foto: Anne Marte Vestbakke / ESA
Så kan ABC Nyheter endelig fastslå: Det er slutt på faksdemokratiet i EØS-avtalen.

I mange år har det demokratiske underskuddet som følge av EØS-avtalen blitt kalt et faks-demokrati:

At overvåkingsorganet ESA dynger Norge ned med EU-lovgivning per telefaks.

Og ja, kontorene til ESA i Rue Belliard 35 i Brussel har faksmaskin som vist over.

Men ESAs kommunikasjonssjef Anne Marte Vestbakke bekrefter det ABC Nyheter har mistanke om. Kommunikasjonen skjer ikke lenger per faks.

– Jeg kan bekrefte at faksen ikke er i bruk når papirer bytter hender mellom ESA og Norge. Og det har den ikke vært på flere år, sier Vestbakke.

Hun understreker samtidig at ESA aldri har ment at dette begrepet har vært dekkende for forholdet mellom ESA og Norge.

– Det forholdet er mye mer enn papirene som sendes fram og tilbake, sier hun.

Men overalt ellers, som i britenes Brexit-debatt, er det «faksdemokratiet» som gjelder. Der har diskusjonen gått på om Storbritannia utenfor EU bør bli med i EØS-avtalen.

Men det har mange avvist fordi Norges faksdemokrati innebærer at andre lands organer bestemmer et lands lover, noe som ikke er så populært på de britiske øyer.

Statsminister David Cameron som iverksatte folkeavstemningen om britisk utmelding av EU, er blant dem som ikke vil finne seg i å få lovverk per faks.

Selv en president for EFTA-domstolen har omtalt faksdemokratiet.

En av de gamle traverne i Brussel og i norsk EU-debatt, Paal Frisvold, er tilfreds med at faksdemokratiet nå har blitt avløst av epost-demokratiet.

– Det er gode nyheter at vi kan øke farten og intensiteten på kommunikasjonen mellom Brussel og Oslo. I det store demokratiske underskuddet vi lever i, er det bare én måte å bekjempe det på: Å intensivere utvekslingen av synspunkter, kommenterer Frisvold.

– Men er demokratispørsmålet løst?

– Vi har fortsatt en vei å gå der.

Populært