KrF: – Den nye regjeringsplattformen er ytterliggående sekulær

JELØYA-PLATTFORMEN: KrF-leder Knut Arild Hareide og nestleder Olaug Bollestad er krasse mot det nye regjeringsgrunnlaget idet Venstre slutter seg til Høyre og Frp.
JELØYA-PLATTFORMEN: KrF-leder Knut Arild Hareide og nestleder Olaug Bollestad er krasse mot det nye regjeringsgrunnlaget idet Venstre slutter seg til Høyre og Frp. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
Artikkelen fortsetter under annonsen

KrF-leder Knut Arild Hareide mener Venstre gjør den nye regjeringen «ytterliggående sekulær». Han får støtte av nestleder Olaug Bollestad.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

«En av de tingene jeg reagerer mest på er at den bærer preg av at Venstre har fått gjennomslag for en nokså ytterliggående sekulær tilnærming.», skriver Knut Arild Hareide på sin hjemmeside i en til ham å være usedvanlig skarp tone.

– Jeg er overrasket over at Høyre og Frp har latt Venstre vinne frem med sin veldig sekulære holdning, forklarer han i en melding på spørsmål fra ABC Nyheter.

Sekulær betyr som kjent verdslig, altså noe som ikke har med religion å gjøre.

– Regjeringen har tatt helt bort verdigrunnlaget som samtlige regjeringer de siste årene har hatt i sine erklæringer, og man sier at tro og livssyn skal være en privatsak, fortsetter han.

– Dette er på kollisjonskurs med tanken om det livssynsåpne samfunnet. De kristne verdiene har en betydning for vårt samfunn og bør anerkjennes av regjeringen, mener Hareide.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: Ny regjeringsplattform skal fri til KrF

Mindre «K» fra Jeløya enn Sundvollen

Fra Jeløya slås likestilling mellom alle trossamfunn fast.

Det eneste som nevnes om det kristne, er at «Den norske Kirke har en historisk og størrelsesmessig særstilling, som anerkjennes uten at prinsippet om likebehandling skal rokkes ved.»

Den nye regjeringen vil fullføre skillet mellom stat og kirke.

Høyre- og Frp-regjeringens Sundvolden-erklæring som har vært regjeringsgrunnlaget fram til nå, la derimot vekt på at Den norske kirke er av stor betydning for mange nordmenn, og vil føre en politikk som sørger for at kirken opprettholder statusen som en folkekirke for alle.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Dessuten bestemte den at religions- og livssynsfaget skulle få en «K» for kristendom foran seg, og at 55 prosent av undervisningen i skolen skal være om kristendommen.

– Vi andre har tro på den norske, kristne kulturarven. Jeg snakker ikke om andakt, men grunnlaget for hva som har preget vår kultur, sier KrFs nestleder Olaug Bollestad til ABC Nyheter.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Den kulturen handler om næringsutvikling, ikke bare om søndagsåpent, men slik Hans Nielsen Hauge tenkte, og hans syn på folk og samfunn, legger hun til.

Bakgrunn: Den nye regjeringen: – Vi må løse seks utfordringer

Artikkelen fortsetter etter videoen.

Video: FRP, Høyre og Venstre ble i går enige om en felles regjeringsplattform.

Hørte Solberg kalte det en invitt

– Er du enig med Hareide i at plattformen er «ytterliggående sekulær»?

– Den er sekulær ved at den ikke tar med det tidligere regjeringer har tatt med før, at vi er en nasjon som bygger på den kristne kulturarven. I en tid der vi har diskutert kulturverdier så det sang etter i valgkampen, svarer Bollestad.

– Dette er noe som opptar folk, nettopp fordi vi har blitt et mer mangfoldig samfunn. Ja, jeg står bak det Knut Arild sier, legger hun til.

– Er det egentlig noe galt i at en stat er sekulær?

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det trenger det ikke å være. Men vi har i mange hundre år hatt noen verdier for landet vårt. Vi trenger ikke å sage av den greina vi sitter på.

– Er den nye regjeringen med sin Jeløya-plattform nærmere eller fjernere fra KrF, sammenliknet med topartiregjeringens Sundvollen-erklring?

– Jeg hørte statsministeren sa dette kunne være en invitt til KrF. Når de ikke har med verdigrunnlaget, utfordrer norsk landbruk og liberaliserer alkohol- og ruspolitikken, er det ikke noen invitt til KrF, sier Bollestad.

Les også: SV-Andersen: – Det bør være krisemøte i Frp etter Siv Jensens utspill

Fakta om Jeløya-plattformen

Høyre, Frp og Venstre ble søndag enige om en ny regjeringsplattform. Her er noen av de viktigste tiltakene de har blitt enige om.

• Regjeringen vil øke den alminnelige aldersgrensen i staten til 72 år, slik den er i arbeidsmiljøloven. De vil også vurdere å ytterligere heve den øvre aldersgrensen i arbeidsmiljøloven.

• Lofoten, Vesterålen, Senja, Jan Mayen, iskanten, Skagerrak og Møre-feltene holdes fri for oljevirksomhet i hele perioden.

• Gratis halvdagsplass i SFO for barn i lavinntektsfamilier etter modell fra barnehager.

• Senke inntektsskatten.

• Foreldrepermisjonen skal deles i tre like deler.

• Forenkle reglene for søndagshandel.

• Utvide alkoholsalg i butikker til klokken 21.

• Utvide åpningstidene i Vinmonopolets lokale butikker, slik at de kan følge kommunalt fastsatte salgstider for alkohol.

• Arbeide for å nå målet om to politifolk per 1.000 innbyggere innen 2020.

• Åpne for punktbevæpning på sårbare steder etter risiko- og sårbarhetsanalyse.

• Gå imot bruk av religiøse klesplagg og symboler i forbindelse med statlig makt- og myndighetsutøvelse i politi, domstoler og kriminalomsorg.

• Forby bruk av nikab og burka i barnehage og utdanningsinstitusjoner.

• Opprettholde innsats på tvangsretur av utlendinger uten lovlig opphold, legge til rette for mer assistert retur.

• Videreføre det vedtatte nivået på kvoteflyktninger, og øke det ytterligere hvis dagens ankomsttall fortsetter.

• Innføre dobbelt statsborgerskap

• Stramme inn familiegjenforening, blant annet gjennom å bruke DNA-testing i alle saker for å avklare slektskap.

• Utrede og endre statsborgerloven slik at hovedregel er åtte års botid for norsk statsborgerskap. Unntak for personer som er selvforsørget, botidskravet for disse settes til seks år.

• Innføre ordning der personer som etter fem års oppholdstillatelse mottar kommunale ytelser og støtteordninger, ikke er i arbeid, og som ikke har tilfredsstillende norskkunnskap, har plikt til å delta på språkopplæring.

• Senke skattenivået, herunder redusere makssatsen i eiendomsskatten fra sju til fem promille, øke bunnfradraget og rabatten for arbeidende kapital i formuesskatten og fastholde fjerningen av arveavgiften.

• Innføre flat C02-avgift for alle sektorer på 500 kroner og trappe denne gradvis opp i perioden.

• Videreføre elbilfordelene ut regjeringsperioden.

• Åpne for at veibruksavgiften på diesel kan økes dersom det viser seg nødvendig for å nå målet om at 100 prosent av nybilsalget er nullutslippsbiler i 2025.

• Gjennomføre styrt avvikling av pelsdyrnæringen. Legge fram lovproposisjon om forbud mot pelsdyrhold med avviklingsperiode fram til årsskiftet 2024/2025.

• Etablere tilskuddsordning for kjøkken i sykehjem, og etablere et nasjonalt Eldre-, pasient- og brukerombud.

• Gjennomføre en rusreform, der ansvaret for samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av illegale rusmidler til eget bruk overføres fra justissektoren til helsetjenesten.

• Opprette en uavhengig rovviltklagenemnd som skal behandle alle klager på vedtak om kvoter for jakt og felling.

• Sikre levedyktige bestander av de fem store rovviltartene jerv, ulv, bjørn, gaupe og kongeørn.