SV-Andersen: – Det bør være krisemøte i Frp etter Siv Jensens utspill

Partilederne Erna Solberg (H) (midten), Siv Jensen (Frp) (t.v.) og Trine Skei Grande (V) på Hotel Jeløy Radio etter at Venstre har besluttet at de vil gå inn i regjering med Høyre og Frp.
Partilederne Erna Solberg (H) (midten), Siv Jensen (Frp) (t.v.) og Trine Skei Grande (V) på Hotel Jeløy Radio etter at Venstre har besluttet at de vil gå inn i regjering med Høyre og Frp.  Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
Artikkelen fortsetter under annonsen

SV og Karin Andersen anklager Siv Jensen og Sylvi Listhaug for dobbeltspill om kvoteflyktninger. – Enten er de uenige eller så lyver en av dem, sier SV-veteranen. 

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

I regjeringserklæringen som ble presentert mellom Venstre, Frp og Høyre søndag, går Frp med på økning i antallet kvoteflyktninger.

Det regnes som en seier for Venstre. I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018, fra Høyre og Frp, foreslo regjeringspartiene å kutte i antallet kvoteflyktninger. Etter forhandlingene med Venstre og KrF ble antallet doblet.

– Vi er først og fremst opptatt av å holde asylankomstene nede. I hele stortingsperioden vi har bak oss har vi gått med på å øke antall kvoteflyktninger. Det er ikke Fremskrittspartiet imot, sa Siv Jensen til NRK søndag kveld.

Lørdag sa innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug til VG at hennes største inntrykk fra Afrika-turen var at«kvoteflyktninger til Norge er en dårlig idé og at hun mener det etisk riktige er å ta færre.»

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi bruker voldsomt mye penger på å veldig få til Norge, og det er ekstremt store behov her, sa Listhaug til avisen.

– For den samme kostnaden som 1000 kvoteflyktninger årlig i Norge, kan vi hjelpe flere hundre tusen her nede hvert eneste år. Dette besøket har gitt meg utrolig drivkraft til å stå på videre for å få endret denne forståelsen. Målet må være at vi hjelper flest mulig. Det er etisk riktig, la Frp-statsråden til.

Bakgrunn: Den nye regjeringen: – Vi må løse seks utfordringer

SV-Andersen: – Klarer å late som de er for og imot

– Dette er typisk dobbeltkommunikasjon fra Fremskrittspartiet, og det verste er at de klarer å late som de er for og imot, sier Karin Andersen (SV) til ABC Nyheter.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen
Karin Andersen reagerer kraftig på den nye regjeringsplattformen, og det hun omtaler som «dobbeltkommunikasjon» fra Frp.
Karin Andersen reagerer kraftig på den nye regjeringsplattformen, og det hun omtaler som «dobbeltkommunikasjon» fra Frp.

– Listhaug mener det er uetisk å ta imot flere kvoteflyktninger. Det er drøyt, men hvis det er Frps mening, bør det være krisemøte i Frp etter Jensens utspill. Enten er de rykende uenig eller så snakker de usant, fortsetter SV-veteranen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Andersen mener Listhaugs argumentasjon er «sjokkerende.»

– Ja, vi skal hjelpe mer i nærområdene, men det går an å ha to tanker i hodet samtidig. Hadde hun vært i en en flyktningleir, så hadde hun skjønt at det ikke er et værende sted. Vi skal hjelpe mer i nærområdene gjennom helsehjelp og skole, slik at de som kan være der ikke legger ut på en ny vandring, men for noen er det ikke sikkert i en flyktningleir.

– Samtidig trenger man ikke være et geni for å forstå at hvis et område får millioner av flyktninger blir området destabilisert. Vi skal ikke kun gjøre det som er billigst og best for Norge, vi må også gjøre det som er klokt overfor andre land som opplever mye større belastninger enn oss, sier Andersen.

Samtidig mener hun det ikke er noen grunn å slippe jubelen løs for Venstre.

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (t.v.) og Frp-leder Siv Jensen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (t.v.) og Frp-leder Siv Jensen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– For det første er betingelsen at antallet kvoteflyktninger skal økes dersom asyltilstrømningen fortsetter å være så lav som nå. For det andre så heter det at Norge skal «prioritere kvoteflyktninger med størst sjanse for vellykket integrering.»

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det får Andersen til å reagere kraftig.

– Det er uakseptabelt. Regjeringen sier de skal ta de mest integrerbare, det betyr at man skal ta de minst krigskadde og mest velutdannede. De FN virkelig mener må ut av flyktningleirene, som for eksempel kvinner og barn som er utsatt for ekstrem vold, de skal vi ikke ta imot. Vi skal bare ta imot noen vi selv har nytte av. Det er ganske sjokkerende at det skal være Norges svar, og at Venstre synes dette var veldig bra. Jeg kunne forstått Venstres jubel hvis Siv Jensen sa at dette har vi gitt oss på, men dette er i realiteten ikke noe tap for Frp.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Siv Jensens rådgiver opplyser til ABC Nyheter at de ikke ønsker å kommentere saken.

Les også: Ny regjeringsplattform skal fri til KrF

Fakta om Jeløya-plattformen

Høyre, Frp og Venstre ble søndag enige om en ny regjeringsplattform. Her er noen av de viktigste tiltakene de har blitt enige om.

• Regjeringen vil øke den alminnelige aldersgrensen i staten til 72 år, slik den er i arbeidsmiljøloven. De vil også vurdere å ytterligere heve den øvre aldersgrensen i arbeidsmiljøloven.

• Lofoten, Vesterålen, Senja, Jan Mayen, iskanten, Skagerrak og Møre-feltene holdes fri for oljevirksomhet i hele perioden.

• Gratis halvdagsplass i SFO for barn i lavinntektsfamilier etter modell fra barnehager.

• Senke inntektsskatten.

• Foreldrepermisjonen skal deles i tre like deler.

• Forenkle reglene for søndagshandel.

• Utvide alkoholsalg i butikker til klokken 21.

• Utvide åpningstidene i Vinmonopolets lokale butikker, slik at de kan følge kommunalt fastsatte salgstider for alkohol.

• Arbeide for å nå målet om to politifolk per 1.000 innbyggere innen 2020.

• Åpne for punktbevæpning på sårbare steder etter risiko- og sårbarhetsanalyse.

• Gå imot bruk av religiøse klesplagg og symboler i forbindelse med statlig makt- og myndighetsutøvelse i politi, domstoler og kriminalomsorg.

• Forby bruk av nikab og burka i barnehage og utdanningsinstitusjoner.

• Opprettholde innsats på tvangsretur av utlendinger uten lovlig opphold, legge til rette for mer assistert retur.

• Videreføre det vedtatte nivået på kvoteflyktninger, og øke det ytterligere hvis dagens ankomsttall fortsetter.

• Innføre dobbelt statsborgerskap

• Stramme inn familiegjenforening, blant annet gjennom å bruke DNA-testing i alle saker for å avklare slektskap.

• Utrede og endre statsborgerloven slik at hovedregel er åtte års botid for norsk statsborgerskap. Unntak for personer som er selvforsørget, botidskravet for disse settes til seks år.

• Innføre ordning der personer som etter fem års oppholdstillatelse mottar kommunale ytelser og støtteordninger, ikke er i arbeid, og som ikke har tilfredsstillende norskkunnskap, har plikt til å delta på språkopplæring.

• Senke skattenivået, herunder redusere makssatsen i eiendomsskatten fra sju til fem promille, øke bunnfradraget og rabatten for arbeidende kapital i formuesskatten og fastholde fjerningen av arveavgiften.

• Innføre flat C02-avgift for alle sektorer på 500 kroner og trappe denne gradvis opp i perioden.

• Videreføre elbilfordelene ut regjeringsperioden.

• Åpne for at veibruksavgiften på diesel kan økes dersom det viser seg nødvendig for å nå målet om at 100 prosent av nybilsalget er nullutslippsbiler i 2025.

• Gjennomføre styrt avvikling av pelsdyrnæringen. Legge fram lovproposisjon om forbud mot pelsdyrhold med avviklingsperiode fram til årsskiftet 2024/2025.

• Etablere tilskuddsordning for kjøkken i sykehjem, og etablere et nasjonalt Eldre-, pasient- og brukerombud.

• Gjennomføre en rusreform, der ansvaret for samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av illegale rusmidler til eget bruk overføres fra justissektoren til helsetjenesten.

• Opprette en uavhengig rovviltklagenemnd som skal behandle alle klager på vedtak om kvoter for jakt og felling.

• Sikre levedyktige bestander av de fem store rovviltartene jerv, ulv, bjørn, gaupe og kongeørn.

Frps handlingsprogram: Ta imot kvoteflyktninger

I Fremskrittspartiets handlingsprogram for 2017-2021 heter det at «Fremskrittspartiet vil at Norge skal oppfylle sine internasjonale forpliktelser og ta imot kvoteflyktninger».

Artikkelen fortsetter under annonsen

I handlingsprogrammet for den forrige stortingsperioden het det: «Fremskrittspartiet vil at Norge skal oppfylle sine internasjonale forpliktelser og hjelpe flyktninger.»

Partiet har altså spesifisert at det er kvoteflyktninger de ønsker å prioritere.

Men overfor ABC Nyheter sier Frps innvandringspolitiske talsperson, Jon Helgheim, at partiet vil «begrense kvoteflyktninger til tilnærmet null».

– Frps primære politikk, hvis vi skulle styrt alene, så ville det vært å begrense kvoteflyktninger ned til tilnærmet null. Vi ville heller brukt alle pengene på å hjelpe i nærområdene, og det er det Sylvi Listhaug mener. Hun har sett hvor mye de lider, og forstått at vi ikke klarer å hjelpe en brøkdel til Norge. Det er etisk dilemma om vi skal hjelpe ytterst få, og ikke ha midler til å hjelpe de som er igjen, sier Helgheim og legger til:

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Men det er det bare Frp som mener, og da må vi ta stilling til et annet spørsmål; skal vi ta imot kvoteflyktninger eller de som kommer over grensa? Og da mener Frp at vi skal ta imot kvoteflyktninger.

Frps innvandringspolitiske talsperson, Jon Engen-Helgheim. Foto: Bjørn Inge Bergestuen/Frp
Frps innvandringspolitiske talsperson, Jon Engen-Helgheim. Foto: Bjørn Inge Bergestuen/Frp

– I Frps handlingsprogram står det at dere er for å ta imot kvoteflyktninger. Du sier dere vil begrense kvoteflyktninger til tilnærmet null. Er det handlingsprogrammet deres et kompromiss?

– Noen er forfulgt og kan ikke leve i i en flyktningleir, det er ikke noen tvil om det. Man lærer noe nytt på dette feltet hele tiden. De siste årene har det blitt mer tydelig for mange at det ikke er noe effektivt å hente flyktninger, hvis man ser på pengebruken og hvor mange man kan hjelpe. Vi vil nok få nye diskusjoner i Frp om kvoteflyktninger, men det er for tidlig å konkludere, sier Helgheim.