Tidligere statsminister Odvar Nordli er død

– Det er med stor sorg vi har mottatt budskapet om at tidligere statsminister Odvar Nordli gikk bort i kveld. Våre varmeste tanker går til familien, sier Støre.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I denne perioden spilte han en nøkkelrolle i utformingen av politikken som statsminister, regjeringsmedlem, stortingsrepresentant og i tillitsverv i Arbeiderpartiet.

Oppriktig, åpen, nøktern og jordnær er karakteristikker som går igjen i omtaler av Nordli. Han var opptatt av de praktiske ting – å få løst problemer og gjennomført saker. De ideologiske og høytflygende prinsippdiskusjoner lå ikke for ham – slikt overlot han til andre. Han karakteriserte seg selv som et sårbart følelsesmenneske.

Nordli var født 3. november 1927 og vokste opp i de vanskelige 30-årene i Hedmark, som han i sin bok «Minner og meninger» karakteriserte som et hardt klassesamfunn. Han ble tidlig interessert i politikk og deltok aktivt i Arbeiderpartiets ungdomsbevegelse AUF, der han hadde flere tillitsverv.

Inn i politikken

Bare 23 år gammel ble Nordli valgt til varaordfører i Stange kommune. Det ble starten på en lang politisk karriere. Allerede i 1954 ble han vararepresentant til Stortinget, og ved valget i 1961 kom han inn som fast representant for Ap i Hedmark. Han ble gjenvalgt ved samtlige valg inntil han trakk seg i 1985. Deretter var han fylkesmann i hjemfylket Hedmark til han gikk av med pensjon i 1993.

I stortingsarbeidet ble Nordli kjent for grundighet og saklighet. Da Trygve Bratteli dannet sin første regjering i mars 1971, valgte han Nordli til å lede Kommunal- og arbeidsdepartementet. En av Nordlis viktigste oppgaver som statsråd ble arbeidet med loven som ga de ansatte rett til å velge representanter til bedriftenes styrende organer.

Bratteli-regjeringen gikk av etter nederlaget i EF-avstemningen høsten 1972, og Nordli vendte tilbake til Stortinget. Da Bratteli dannet sin andre regjering etter valget i 1973, overtok Nordli som partiets parlamentariske leder.

Personstrid

Nordlis fem år på toppen i norsk politikk ble preget av en personstrid som tærte hardt både på statsministeren og partiet.

På Ap-landsmøtet i 1975 var både Nordli og Reiulf Steen kandidater til formannsvervet. Resultatet ble en deling: Landsmøtet valgte Steen til formann, mens Nordli ble partiets statsministerkandidat.

Delingen av toppvervet skjedde for å hindre at en personstrid skulle sprenge Ap i to. De indre motsetningene var fortsatt sterke etter at EF-kampen hadde delt partiet på midten, og stortingsvalget i 1973 ble et katastrofevalg for Ap. Nordli hadde stått konsekvent på partiets offisielle linje i EF-saken og møtte sterk skepsis fra nei-fløyen, som kjørte fram Steen som sin kandidat.

Nordli og Steen hadde aldri noe nært personlig forhold, og samarbeidet mellom statsminister og partileder ble svært problemfylt etter at Nordli i 1976 avløste Bratteli som regjeringens sjef.

Fakta om Odvar Nordli

• Født 3. november 1927 på Stange i Hedmark.

• Død 9. januar 2018.

• Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet fra 1961 til 1985.

• Kommunal- og arbeidsminister i Trygve Brattelis første regjering fra 1971–1972.

• Parlamentarisk leder for Arbeiderpartiets stortingsgruppe 1973–1976.

• Norsk statsminister for Arbeiderpartiet i fem år, fra 1976–1981. Tok over etter Trygve Bratteli og ble etterfulgt av Gro Harlem Brundtland.

* Stortingets visepresident 1981–1985.

* Fylkesmann i Hedmark fra 1985 til han gikk av med pensjon i 1993.

* Medlem av Den norske Nobelkomite fra 1985 til 1996.

* Tjenestegjorde i Tysklandsbrigaden, den norske hærens bidrag til den allierte okkupasjonsstyrken i Tyskland etter den andre verdenskrig.

* Utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden i 1994.

Mer enn 20 år senere beskrev Nordli hvordan han selv opplevde denne situasjonen: «Reiulf var aktiv og åpen som partiformann, mens min oppgave var å styre regjeringsskuta. Reiulf holdt sine foredrag og serverte vyer, som jeg hadde problemer med å få dratt ned igjen.»

Medgang og motgang

Moderniseringen av landet skjøt fart for alvor i Nordlis periode som regjeringssjef. Norge ble en betydelig oljenasjon. Store og til dels omstridte reformer ble gjennomført: arbeidsmiljøloven, likestillingsloven, bankdemokratiseringen, abortloven og sykelønnsordningen. Til havs opprettet Norge under Nordli-regjeringen en 200 mils økonomisk sone.

Men det økonomiske tilbakeslaget i kjølvannet av oljekrisen i 1974 rammet også Norge. Regjeringen innførte pris- og lønnsstopp og lov om inntektsregulering. Dette skapte problemer, særlig i forhold til fagbevegelsen. Selv opplevde Nordli torpederingen av Volvo-avtalen som sitt største politiske nederlag.

Tilbudet gikk ut på at Norge skulle overta 40 prosent av aksjene i det svenske selskapet, mot at Volvo fikk oljerettigheter på norsk sokkel. Det var imidlertid ikke Nordlis politiske motstandere på hjemmebane som sparket bein for prosjektet, men de svenske aksjesparerne.

Dramatisk avgang

To år etter at han ble statsminister fikk Nordli alvorlige helseproblemer. Voldsomme og plutselige hodesmerter ga fullstendig blackout på opptil en time. Våren 1981 rådet legen ham til å søke avskjed.

Statsministeren la opp til en ordnet avgang med drøftelser omkring arvefølgen i partiets organer. Men nyheten lekket ut gjennom det daværende Arbeidernes Pressekontor før saken var ferdigbehandlet. Nordli gikk av umiddelbart og ble etterfulgt av Gro Harlem Brundtland.

Etter at Nordli gikk av som fylkesmann i 1993, ble han året etter utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden. Han mottok ordenen for samfunnsnyttig virke.

Han var medlem av Den norske Nobelkomite 1. januar 1985–31. desember 1996. Han har også tjenestegjort i Tysklandsbrigaden.

Forfatterskap

Odvar Nordli hadde et langt forfatterskap. Flere av bøkene er av selvbiografisk karakter, mens andre er mer kåserende. I 1984 ga han ut «Langs vei og sti», og året etter «Min vei. Minner og meninger.» I 1994 ga han ut erindringsboka «Vi så kornmoglansen: om drøm og hverdag.»

Landskapsskildringen «Morgenlandet. Innlandet i ly av fjellene» kom i 1991, mens bøkene «Storting og småting. Minner langs veien» fra 1996 og «Skråblikk fra godstolen» fra 2006 er minnebøker med anekdoter fra politikkens verden.

Høsten 2008 ga han ut samtaleboken «Alvorlig talt» sammen med Kåre Willoch.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden