Meny

Europaministeren vil ikke ha Europas Forente Stater

IKKE MED: Europaminister Marit Berger Røsland (H) er ikke medlem av Europabevegelsen. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
Diskusjonen raser i EU om framtida: Et stadig mer overnasjonalt Europas Forente Stater, eller samarbeid mellom selvstendige nasjoner? Her er Marit Berger Røslands svar.

1. mars la EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker fram en hvitbok om EUs framtid, der han skisserte fem scenarioer.

Ett av dem fikk varm tilslutning av de tyske sosialdemokratenes leder Martin Schulz i desember:

Martin Schultz Foto: Cedric Joubert / AP

Innen 2025 ønsker han å gjøre EU til Europas Forente Stater. Det betyr en sterk, felles EU-regjering og mer makt til Brussel.

– De som er imot dette, får bare forlate EU, sa Schulz.

Utspillet fra Schulz fikk Senterpartiets utenrikspolitiske talskvinne, Liv Signe Navarsete, til å spørre hva EU-tilhenger og EU- og EØS-minister Marit Berger Røsland (H) mener om EU som en føderal stat.

Les hva Schulz sa:    Tysk toppolitikar vil skapa «Europas foreinte statar» innan 2025

Ja til suverenitetsavståelse, nei til Forente Stater

«Jeg mener ikke at et «Europas forente stater» er veien videre for Europa. Jeg mener EU bør forbli et forpliktende samarbeid mellom nasjonalstater.», svarer statsråden på det skriftlige spørsmålet.

Samtidig legger hun til at det er viktig at samarbeidsstrukturene i EU legger til rette for ulike grader av integrasjon, slik tilfellet er i dag.

«Det er også viktig at det finnes samarbeidsstrukturer for inkludering av tredjeland som Norge, som ikke er formelle medlemmer. Dette sikres best ved en videreutvikling av dagens EU-samarbeid der forpliktende samarbeid søkes på områder av felles interesse.»

Lite folkelig støtte

I begrepene «integrasjon» og «forpliktende samarbeid» ligger ofte overføring av makt fra Norge gjennom EØS-avtalen, til beslutninger i EU og EFTAs overvåkingsorgan ESA i Brussel.

Regjeringspartiene Frp og Høyre ønsker slik suverenitetsavståelse på stadig nye områder, nå sist på energisektoren ved å slutte seg til EUs energipolitikk i deres «tredje energimarkedspakke».

I en meningsmåling er det derimot lite folkelig støtte for å legge mer myndighet over norsk energi under EUs energibyrå ACER.

Les:  Liten folkelig støtte til å la EU-byrået ACER fatte vedtak om norsk kraft

Europabevegelsen?

Navarsete ville også vite om Marit Berger Røsland er medlem av Europabevegelsen.

Det er ikke statsråden. Men hun forteller at hun i sin tid har vært medlem av Europeisk Ungdom.

Populært