Stortingets yngste:

Vil kjempe mot fattigdom blant barn

Freddy André Øvstegård var student og budde i kollektiv før han blei vald inn på Stortinget. Men han er framleis seg sjølv, forsikrar han.
Freddy André Øvstegård var student og budde i kollektiv før han blei vald inn på Stortinget. Men han er framleis seg sjølv, forsikrar han. Foto: Runar B. Mæland / Framtida.no

SV-politikar Freddy André Øvstegård (22) vil bruka 5 milliardar meir på barnetrygd, både til fattige og rike.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

– Eg føler at eg er meg sjølv også etter at eg fekk denne jobben her. Eg sit berre ein annan stad og jobbar med dei same tinga på ein annan måte – og brukar mykje meir tid på det, seier stortingspolitikar Freddy André Øvstegård.

Før han flytta inn på Løvebakken, var 22-åringen ifølgje seg sjølv «Blindern-stereotypen» som studerte statsvitskap og idéhistorie ved Universitetet i Oslo medan han budde i kollektiv og dreiv med ungdomspolitikk. Øvstegård er framleis nestleiar i Sosialistisk Ungdom (SU), der han blei aktiv som 14-åring.

Sjølv om overgangen har vore stor, meiner østfoldingen likevel det går ein raud tråd frå den gongen han og nokre kameratar på ungdomsskulen starta Sarpsborg SU til han i haust blei vald inn på Stortinget.

Les også: Slik ville Stortinget ha sett ut om berre førstegongsveljarane fekk bestemma

Under oppveksten i Østre bydel i Sarpsborg såg Øvstegård tidleg korleis økonomiske forskjellar mellom folk gav ungdomar ulike moglegheiter i oppveksten. Dette var motivasjonen for at han søkte seg til venstresida og SV – og det er sakene han vil jobba mest med på Stortinget dei neste fire åra.

– Nokon var med på fritidsaktivitetar kvar dag; dei var med på fotballaget og drog til Hafjell for å stå på ski, og reiste på ferie til Thailand kvar sommar. Eg og mange andre hadde ikkje dei same moglegheitene. Det var noko som provoserte meg, seier Øvstegård, som fekk førstevalet sitt oppfylt då han blei utnemnd som SVs mann i familie- og kulturkomiteen.

– Eg brukte kvart høve i valkampen til å snakka om barnefattigdom, fordi det veks opp 7700 born i fattige familiar i Østfold. Å kjempa for å betra sårbare ungar sine oppvekstvilkår har vore eit engasjement for meg personleg, som eg har tatt inn i politikken.

Stortingspolitikar Freddy André Øvstegård med SVs alternative statsbudsjett for 2018. Foto: Runar B. Mæland / Framtida.no
Stortingspolitikar Freddy André Øvstegård med SVs alternative statsbudsjett for 2018. Foto: Runar B. Mæland / Framtida.no

Meir barnetrygd til alle

Som familiepolitisk talsperson har Øvstegård ansvar for å fronta ei av SV sine største satsingar i denne perioden: å auka barnetrygda. I sitt alternative statsbudsjett for 2018 føreslår partiet å bruka 1,8 milliardar på dette.

Nivået på barnetrygda har stått heilt i ro sidan 1996. Sidan alt anna har blitt dyrare og dyrare, har trygda i realiteten blitt mindre og mindre verdt. På sikt er målet for SV å auka barnetrygda tilbake på 1996-nivå. Det vil kosta omlag 5 milliardar kroner.

– Det handlar om at barnetrygda er det mest effektive tiltaket for å nå dei fattige barnefamiliane. Fordelingsutvalet som den raudgrøne regjeringa sette ned sa at det å auka barnetrygda kan hjelpa 17.000 barn ut av fattigdom, seier Øvstegård.

– Likevel vil vel mykje av dei fem milliardane gå til folk som har meir enn nok frå før?

– Målet med barnetrygda er å dekkja utgifter med å ha barn, og også folk som elles har greitt med pengar, har dei utgiftene. Ein kan sjå det som ei omfordeling frå dei periodane av livet då ein ikkje har barn til dei periodane då ein har det.

Øvstegård meiner det å behovsprøva barnetrygda, slik at ein større del av pengane går til dei med dårleg økonomi, berre vil gi meir byråkrati. Han fryktar også at det kan skapa nye fattigdomsfeller.

– Det svekkjer arbeidslina om ein mistar trygd i det ein får seg jobb og kjem over terskelen. Fordelen med ei universell ordning er at du får det uansett: Viss du er ein einsleg forsørgar med tre ungar som får vår auka barnetrygd, så vil ho framleis motta den barnetrygda sjølv om ho skulle få seg jobb.

– Då har du ikkje noko problem med å gi ein som Petter Stordalen meir i barnetrygd for ungane hans?

– Nei, på same måte som at eg ikkje har noko imot at ungane hans får gratis skulegang og helsehjelp. Sånn er det med universelle ordningar: Dei femnar alle. Eg skjønar ikkje kvifor så mange stiller spørsmål ved at barnetrygda skal vera universell, når det er heilt greitt at ein brukar masse pengar på gratis skulegang til dei rikaste. Då må ein i alle fall vera konsekvent.

– Trur du folk vil akseptera å betala meir i skatt for å auka barnetrygda?

– Det kjem jo an på kven du spør. Vårt skatteopplegg inneber skattereduksjon for dei som tener under 600.000 kroner i året, og dei lågløna vil få mest skattelette. Vårt opplegg handlar om å flytta skatt frå arbeid over på eigedom, formue og arv. Vanlege folk vil få skattelette, men me aukar skattane for dei som har enorme inntekter og formuar.

Les også: Nesten halvparten av BSU-skatteletta går til folk som eig bustad

Ein milliard meir til kultur

Sjølv om dei som har mest frå før skal få meir i skatt, vil ikkje SV at det skal svi å vera rik i Noreg. I tillegg til gratis utdanning og auka barnetrygd, vil partiet at velståande framleis skal få kraftig subsidierte billettar til nokre av sine favorittfritidssyslar.

SV held fast på den raudgrøne regjeringa sitt mål om at 1 prosent av statsbudsjettet skal gå til kulturføremål. Det inneber at dei vil gi meir pengar til norske bibliotek, kunstnarar og kulturarrangørar – utan at dette skal gå utover støtta til mastodontar som Den norske opera og ballett, som i dag får over 600 millionar kroner i året.

– Kvifor skal staten bruka pengar på opera?

– Eg trur det er viktig å ta vare på breidda i kulturlivet. Viss ikkje staten brukar pengar på opera eller den lokale bluesfestivalen din, så vil ikkje nødvendigvis dei tilboda eksistera. I mitt fylke har me Opera Østfold; i sommar sette dei opp eit stykke på Fredriksten festning til stor suksess. Dei er heilt avhengige av offentleg støtte for å gjera det.

– Men støtta til Operaen går stort sett til ganske velståande folk, og du kunne fått mange øvingsrom for unge musikarar for dei same pengane. Er det eit dilemma for ein sosialistisk kulturpolitikar?

– Det er viktig å ha toppen, men også satsa på breidda. Ein får ikkje rekruttert til operaen viss ein ikkje har ei breidde å rekruttera frå i det lokale kulturlivet, men det å satsa på dei store, nasjonale institusjonane er også viktig for heile kulturlivet, for då har ein noko å sjå opp til. Og så blir det gjort mykje bra på Operaen, som reduserte prisar for ungdommar, slik at eg som student har hatt høve til å dra dit og sjå stykke. Eg trur ikkje dei kunne ha gjort det utan den offentlege støtta.

– Det blir mange påplussingar på budsjettet dykkar. Kvar kan staten kutta?

– Me vil bruka ein milliard meir på kultur, fordi me meiner det trengst. Men til dømes Kreativt Norge, som er eit næringsretta program, blir mindre prioritert i vårt kulturbudsjett. Dei får eit kutt av oss slik at me kan bruka meir pengar på den breie og lokale kulturen.

– I andre delar av budsjettet føreslår me til dømes å ikkje bruka ein masse milliardar på å kjøpa F35-kampfly, som er den største landinvesteringa me har gjort nokon gong. Det er eit veldig stort kutt, som gjer at me heller kan bruka pengar på at den ungen som veks opp med fattige foreldre i Sarpsborg også kan dra og sjå ein konsert, fordi me har auka arrangementsstøtta.

Les også: Slik vil SV få bukt med seksuell trakassering i kulturlivet

Freddy André Øvstegård (22) har overtatt som «Star Wars-politisk talsperson» i SV etter Snorre Valen. Foto: Runar B. Mæland / Framtida.no
Freddy André Øvstegård (22) har overtatt som «Star Wars-politisk talsperson» i SV etter Snorre Valen. Foto: Runar B. Mæland / Framtida.no

Nazistar i gatene

Freddy André Øvstegård markerte seg tidleg på Stortinget då han stilte spørsmål til justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) om kva regjeringa og politiet gjer for å motverka nynazistisk organisering. I sommar aksjonerte Den nordiske motstandsbevegelsen mot Oslo Pride , før dei marsjerte mannssterke gjennom Kristiansand sentrum.

Øvstegård meiner nynazistane skapar frykt blant folk, særleg i minoritetsmiljø og det skeive miljøet.

– Eg møtte dei personleg i Halden då eg stod og delte ut løpesetlar på torget. Det me møtte då, var eit veldig skremmande syn på menneske og verda. Eg hadde aldri møtt ein erklært nazist før. Dette er folk som opent hyllar Hitler, som og meiner at «den jødiske eliten» og «homolobbyen» skal knusast, seier Øvstegård.

– Eg er homofil sjølv, og kjenner mange skeive i Østfold som går rundt og kjenner på den frykta. NMB oppfordrar til vald, og søsterorganisasjonen deira i Sverige brukar vald. Det er ikkje tilfeldig; valden kjem som ein logisk konsekvens av menneskesynet deira.

– Fryktar du at det ikkje blir tatt nok på alvor?

– Eg fryktar at det ikkje blir tatt nok på alvor før dei igjen utøver vald. Me har ei historie med høgreekstrem vald i Noreg – ikkje berre 22. juli, men også drapet på Benjamin Hermansen av organiserte rasistar i 2001. Då må politiet få midlar og oppdrag om å jobba mot dette miljøet spesielt.

– Burde nazistar i det heile tatt ha lov til å organisera seg og ha demonstrasjonar?

– Det står ikkje noko i SV sitt program om det, men eg meiner det er heilt fair å hindra organisering av nynazistar. Kriteriet er at dei oppmodar til vald, og det er ikkje lov. Dette er ikkje normale ytringar, det er folk som organiserer seg rundt ein valdsbodskap. Då meiner eg det er innanfor at politiet overvakar og hindrar aktiviteten deira. Men når dei har organisert seg, er det nesten for seint. Det er å førebygga radikaliseringa og hindra rekrutteringa som er løysinga.

– Er det noko i familie- og kulturpolitikken som kan bidra til dette?

– Definitivt. Det handlar om å gi unge betre oppvekstvilkår, å hindra barnefattigdom og ta tak i dei sårbare ungane før det er for seint, seier Øvstegård.

Les også intervjua med Mathilde Tybring-Gjedde (H) og Emilie Enger Mehl (Sp)!

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
16:15 Mann alvorlig skadd i påkjørsel i Skien16:04 Liverpool slapp med skrekken – Klopp feiret ny kontrakt med seier over Watford15:59 Feilfri Thingnes Bø smadret konkurrentene på jaktstarten i Hochfilzen15:56 Klæbo spurtet til seier i Davos – første pallplass for Taugbøl15:55 Falla slått av 20 år gamle svenske Svanh på sprinten: – Var sikker på at det var Stina15:49 Lundby skuffet og ble nummer fem da Hölzl vant i Klingenthal15:12 Mange pågrepet under protester mot valget i Algerie15:07 Mann knivstukket på Jessheim – mistenkt pågrepet14:58 Person fløyet til sykehus etter arbeidsulykke i Nordland14:57 Nasjonal rassikringsgruppe frykter pris trumfer sikkerhet i veiutbygging14:52 Syrstad Engen-mål for Wolfsburg i storseier14:51 Langrenn: 14 nordmenn foran beste utlending i skandinavisk cup i Vuokatti14:35 Norsk pilot tiltalt for menneskehandel og grov voldtekt14:25 Trond Alstad gir seg i RBK14:11 Polens opposisjon har valgt presidentkandidat13:43 Klimaforhandlingene fortsetter på overtid13:18 Tusenvis demonstrerer i Bangkok13:11 Forrykende Olsbu Røiseland-avslutning sikret norsk stafettseier: – Ingen klarer å holde følge13:09 NAF: – Uforståelig at et stort ras kan skje ved en nybygget hovedvei13:03 Skøyter: Lorentzen med nok en skuffende plassering12:51 Dale: – Jeg priser meg lykkelig over at ingen er omkommet eller skadd etter raset på E1812:49 Sudans tidligere diktator dømt husarrest12:37 Flere norske profiler røk ut i sprintprologen i Davos12:11 Slalåmen i Val d'Isère avlyst, nytt forsøk søndag12:07 Hodeidas innbyggere lever fortsatt i frykt12:06 Funn av kirke kaster nytt lys på når kristendommen kom til Afrika12:01 Lie med bestenotering i super-G i St. Moritz11:57 Astrid Øyre Slind vant suverent La Venosta11:27 Hopp: Tande står over lagkonkurransen, erstattes av Forfang11:08 Friski: Norsk seier i Beijing til Killi og Ruud11:04 Fare for nye ras fra fjellparti – usikkert når E18 i Larvik kan åpnes10:58 Savnet mann funnet i god behold på Sotra10:57 Ap-politiker: – Det er Raymond Johansen som har skapt bompengepartiet10:42 Hoppdronningens legendejakt10:17 Bortførte hjelpearbeidere drept i Nigeria10:07 Svensk NHL-spiller rammet av kreft09:42 Mann siktet for voldtekt av barn under 14 år09:41 Tallet på omkomne etter vulkanutbrudd stiger09:29 Mann tiltalt for seksuell omgang med 13-åring09:03 USA innfører sanksjoner mot libanesiske forretningsmenn08:52 Unge funksjonshemmede har dårligere livskvalitet: – Handler om diskriminering08:15 Nationen: Endring i skatteoppkrevingen rammer kommunene08:14 Nord-Korea hevder å ha gjennomført «avgjørende test»08:00 USA og Storbritannia advarer mot å reise til indisk delstat07:26 23 regjeringssoldater drept i Taliban-angrep06:26 Presidentkandidater truer med å droppe debatt06:15 Kunstig intelligens skal fullføre Beethovens 10. symfoni06:00 Mann påkjørt i Oslo sentrum05:52 Oftedal om OL-veien: – Det synes jeg høres utrolig merkelig ut05:50 Dette skjer i dag05:30 Dette skjedde i natt05:10 Professor mener uavhengige Nav-granskere er inhabile04:32 Hongkongs leder på vei til Kina04:32 Staten vil stanse juleøl-kalendre på Facebook04:08 Supermanns kappe og Bilbos pipe går under hammeren03:39 Evo Morales har fått asyl i Argentina02:46 Vy inngikk «hemmelig» forlik med Vy Communication02:46 Steinkasting og rakettskyting mot svensk politi01:32 Høyesterett i USA vil ha forklaring fra Trump om finansopplysninger00:49 Chile starter å identifisere ofre etter flyulykke00:10 John Lennons runde briller solgt for 1,7 millioner kroner23:30 VG: Solskjær møtte Haaland-leiren i Salzburg22:57 Norges rikeste får 80 milliarder kroner i skattefrie inntekter22:53 Trønder tiltalt for å ha skremt og forfulgt vindkraftarbeider22:21 Hovland og makkeren langt bak etter én dag22:06 FIS-direktør frykter langrennsnasjoner ikke vil ha råd til å delta22:05 Frp vil endre pelsdyrforskrift21:36 Flere skyteepisoder i Sverige21:26 Lars Harnes pågrepet for vold20:57 ESA: TV 2s avtale om statsstøtte er i tråd med EØS-regelverket20:37 Greta Thunberg (16) tar pause20:15 Ulovlig trafikkopplæring skal stanses19:46 Johnson oppfordrer britene til samhold19:38 Erklæringen om Manshaus' tilregnelighet er godkjent19:16 Øyafestivalen mister statlig millionstøtte19:03 Skuespilleren Danny Aiello er død18:57 ABC Startsiden og ABC Nyheter angrepet av hackere18:29 Ensomhet-kampanje får slakt: – Over streken18:21 Person funnet død under letingen etter norsk gutt på Island18:19 Mann dømt til sju og et halvt års fengsel for grove seksuelle overgrep18:18 Fiskeriavtalen med EU i havn18:05 Enden på visa for Bergen Frp16:20 Justiskomiteen har vedtatt tiltalebeslutning mot Trump – avstemning i plenum om få dager16:13 Russland fengsler medlem av Jehovas vitner i seks år16:12 Corbyn går av etter nyttår16:05 Norge frikjent for pappa-diskriminering i EFTA-domstolen15:56 Ine Eriksen Søreide venter krevende forhandlinger med britene15:48 – Debatten som har vært, skremmer vettet av folk15:43 Cruise-beredskapen skal under lupen etter Viking Sky-havariet15:40 Thingnes Bø jubilerte, tok karrierens 40. verdenscupseier15:21 Nilsen gikk til hun spydde, tok ny verdenscupseier15:19 Spotify stenger kontoret i Norge15:13 Tande skadd av løpsk ski15:00 Håper at alle Babcock-flyene er reparert senest mandag14:50 13. ETG: Århundrets julekalender: Velkommen til år 201014:10 Lars Petter Hagen ny leder av Kulturrådet14:09 Ny redaktør og leder i Nynorsk pressekontor14:01 Norge ydmyket i VM-semifinalen14:00 Politimann siktet for seksuell omgang ved misbruk av stilling13:46 Leipzig-treneren bekrefter «god prat» med Haaland
Siste nytt
16:15NorgeMann alvorlig skadd i påkjørsel i Skien16:04SportLiverpool slapp med skrekken – Klopp feiret ny kontrakt med seier over Watford15:59SportFeilfri Thingnes Bø smadret konkurrentene på jaktstarten i Hochfilzen15:56SportKlæbo spurtet til seier i Davos – første pallplass for Taugbøl15:55SportFalla slått av 20 år gamle svenske Svanh på sprinten: – Var sikker på at det var Stina15:49SportLundby skuffet og ble nummer fem da Hölzl vant i Klingenthal15:12VerdenMange pågrepet under protester mot valget i Algerie15:07NorgeMann knivstukket på Jessheim – mistenkt pågrepet14:58NorgePerson fløyet til sykehus etter arbeidsulykke i Nordland14:57MotorNasjonal rassikringsgruppe frykter pris trumfer sikkerhet i veiutbygging14:52SportSyrstad Engen-mål for Wolfsburg i storseier14:51SportLangrenn: 14 nordmenn foran beste utlending i skandinavisk cup i Vuokatti14:35NorgeNorsk pilot tiltalt for menneskehandel og grov voldtekt14:25SportTrond Alstad gir seg i RBK14:11VerdenPolens opposisjon har valgt presidentkandidat13:43VerdenKlimaforhandlingene fortsetter på overtid13:18VerdenTusenvis demonstrerer i Bangkok13:11SportForrykende Olsbu Røiseland-avslutning sikret norsk stafettseier: – Ingen klarer å holde følge13:09NorgeNAF: – Uforståelig at et stort ras kan skje ved en nybygget hovedvei13:03SportSkøyter: Lorentzen med nok en skuffende plassering12:51NorgeDale: – Jeg priser meg lykkelig over at ingen er omkommet eller skadd etter raset på E1812:49VerdenSudans tidligere diktator dømt husarrest12:37SportFlere norske profiler røk ut i sprintprologen i Davos12:11SportSlalåmen i Val d'Isère avlyst, nytt forsøk søndag12:07VerdenHodeidas innbyggere lever fortsatt i frykt12:06VerdenFunn av kirke kaster nytt lys på når kristendommen kom til Afrika12:01SportLie med bestenotering i super-G i St. Moritz11:57SportAstrid Øyre Slind vant suverent La Venosta11:27SportHopp: Tande står over lagkonkurransen, erstattes av Forfang11:08SportFriski: Norsk seier i Beijing til Killi og Ruud11:04NorgeFare for nye ras fra fjellparti – usikkert når E18 i Larvik kan åpnes10:58NorgeSavnet mann funnet i god behold på Sotra10:57PolitikkAp-politiker: – Det er Raymond Johansen som har skapt bompengepartiet10:42SportHoppdronningens legendejakt10:17VerdenBortførte hjelpearbeidere drept i Nigeria10:07SportSvensk NHL-spiller rammet av kreft09:42NorgeMann siktet for voldtekt av barn under 14 år09:41VerdenTallet på omkomne etter vulkanutbrudd stiger09:29NorgeMann tiltalt for seksuell omgang med 13-åring09:03VerdenUSA innfører sanksjoner mot libanesiske forretningsmenn08:52Helse og livsstilUnge funksjonshemmede har dårligere livskvalitet: – Handler om diskriminering08:15NorgeNationen: Endring i skatteoppkrevingen rammer kommunene08:14VerdenNord-Korea hevder å ha gjennomført «avgjørende test»08:00VerdenUSA og Storbritannia advarer mot å reise til indisk delstat07:26Verden23 regjeringssoldater drept i Taliban-angrep06:26VerdenPresidentkandidater truer med å droppe debatt06:15VerdenKunstig intelligens skal fullføre Beethovens 10. symfoni06:00NorgeMann påkjørt i Oslo sentrum05:52SportOftedal om OL-veien: – Det synes jeg høres utrolig merkelig ut05:50NorgeDette skjer i dag05:30NorgeDette skjedde i natt05:10NorgeProfessor mener uavhengige Nav-granskere er inhabile04:32VerdenHongkongs leder på vei til Kina04:32NorgeStaten vil stanse juleøl-kalendre på Facebook04:08VerdenSupermanns kappe og Bilbos pipe går under hammeren03:39VerdenEvo Morales har fått asyl i Argentina02:46NorgeVy inngikk «hemmelig» forlik med Vy Communication02:46VerdenSteinkasting og rakettskyting mot svensk politi01:32VerdenHøyesterett i USA vil ha forklaring fra Trump om finansopplysninger00:49VerdenChile starter å identifisere ofre etter flyulykke00:10VerdenJohn Lennons runde briller solgt for 1,7 millioner kroner23:30SportVG: Solskjær møtte Haaland-leiren i Salzburg22:57PengerNorges rikeste får 80 milliarder kroner i skattefrie inntekter22:53NorgeTrønder tiltalt for å ha skremt og forfulgt vindkraftarbeider22:21SportHovland og makkeren langt bak etter én dag22:06SportFIS-direktør frykter langrennsnasjoner ikke vil ha råd til å delta22:05NorgeFrp vil endre pelsdyrforskrift21:36VerdenFlere skyteepisoder i Sverige21:26NorgeLars Harnes pågrepet for vold20:57NorgeESA: TV 2s avtale om statsstøtte er i tråd med EØS-regelverket20:37VerdenGreta Thunberg (16) tar pause20:15MotorUlovlig trafikkopplæring skal stanses19:46PolitikkJohnson oppfordrer britene til samhold19:38NorgeErklæringen om Manshaus' tilregnelighet er godkjent19:16PengerØyafestivalen mister statlig millionstøtte19:03VerdenSkuespilleren Danny Aiello er død18:57NorgeABC Startsiden og ABC Nyheter angrepet av hackere18:29PengerEnsomhet-kampanje får slakt: – Over streken18:21NorgePerson funnet død under letingen etter norsk gutt på Island18:19NorgeMann dømt til sju og et halvt års fengsel for grove seksuelle overgrep18:18NorgeFiskeriavtalen med EU i havn18:05PolitikkEnden på visa for Bergen Frp16:20VerdenJustiskomiteen har vedtatt tiltalebeslutning mot Trump – avstemning i plenum om få dager16:13VerdenRussland fengsler medlem av Jehovas vitner i seks år16:12PolitikkCorbyn går av etter nyttår16:05NorgeNorge frikjent for pappa-diskriminering i EFTA-domstolen15:56NorgeIne Eriksen Søreide venter krevende forhandlinger med britene15:48Helse og livsstil– Debatten som har vært, skremmer vettet av folk15:43NorgeCruise-beredskapen skal under lupen etter Viking Sky-havariet15:40SportThingnes Bø jubilerte, tok karrierens 40. verdenscupseier15:21SportNilsen gikk til hun spydde, tok ny verdenscupseier15:19KulturSpotify stenger kontoret i Norge15:13SportTande skadd av løpsk ski15:00NorgeHåper at alle Babcock-flyene er reparert senest mandag14:50Kultur13. ETG: Århundrets julekalender: Velkommen til år 201014:10KulturLars Petter Hagen ny leder av Kulturrådet14:09KulturNy redaktør og leder i Nynorsk pressekontor14:01SportNorge ydmyket i VM-semifinalen14:00NorgePolitimann siktet for seksuell omgang ved misbruk av stilling13:46SportLeipzig-treneren bekrefter «god prat» med Haaland
Populært