Meny

SV ber KrF komme til venstresiden: – Utvilsomt at de hadde fått mer gjennomslag

SVs finanspolitiske talsperson mener KrF har gått med på altfor mye i budsjettenigheten med regjeringen. Foto: Mads Fremstad / ABC Nyheter
SVs finanspolitiske talsperson mener KrF har gått med på altfor mye i budsjettenigheten med regjeringen. Foto: Mads Fremstad / ABC Nyheter
SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski mener budsjettavtalen viser at KrF hadde hatt mer å tjene på å samarbeide med de rødgrønne. – Politikken handler om mer enn kroner og øre, svarer KrF.  

STORTINGET (ABC Nyheter): SV har gått igjennom budsjettavtalen mellom KrF, Venstre, Høyre og Frp.

Nå mener SVs finanspolitiske talserson Kari Elisabeth Kaski at det er på tide at KrF revurderer hvor de står politisk. 

– KrF har fått til gode endringer, men det er synd de ikke ser at de kunne få gjennomslag for enda større seire på sosialistisk side, sier hun til ABC Nyheter. 

– KrF er vel i tenkeboksen på hva de skal gjøre frem mot neste valg. Jeg håper de velger å samarbeide med venstresiden, sier Kaski. 

I forkant av regjeringens budsjettforslag advarte KrF mot usosiale kutt, men Kaski mener budsjettavtalen bærer preg av at KrF har måtte svelge mange kameler. 

– Vi har hatt en regjering i fire år som KrF har støttet, som har hatt en lang liste med usosiale og smålige kutt som rammer de som fortjener det minst. Så ser vi at igjen skjer det for femte året på rad med budsjettavtalen som er kommet i havn. Det jeg særlig reagerer på er at selv om KrF får noen viktig seire, er det på bekostning at det kommer nye usosiale kutt. Som for eksempel at det kuttes videre i bostøtte.

– Det er uforståelig at KrF går med på alt dette, sier SV-toppen og viser blant annet til at barnetrygden står på stedet hvil. 

Før forhandlingene: KrF krever økt barnetrygd

Kaski hadde forventet mer av KrF med sin vippeposisjon i Stortinget.

– KrF har sagt at de skal stemme for det de er for og mot det de er mot denne perioden. Det er ikke tilfellet for dette budsjettet, men de hadde også lovet at de ikke skulle felle regjeringen denne runden. Da gikk de inn med hendene bundet på ryggen.

Bakgrunn:  Hareide freder Solberg, men ikke i fire år

Dette er kuttene/endringene som bekymrer SV

Det er bevilget mindre til bostøtte. I budsjettavtalen reduseres bostøtten med 100 millioner. 

SV mener det er usosialt:

– Dette skjer på tross for at befolkningen har økt med flere hundre tusen, mange flere er fattige, boligutgiftene øker og lavinntektsgruppenes lønn går ned, mener Kaski. 

Kutt i tiltaksplasser for arbeidsledige. 

Øker «effektiviserings-kutt». Krav til avbyråkratisering og effektivisering i offentlig sektor skjerpes med 0,2 prosentpoeng. SV mener det vil føre til dramatiske effekter på kvaliteten på tjenestene som leveres. 

Barnetrygden økes ikke, slik KrF ønsket i valgkampen. Ifølge SSB så ville 18 000 færre norske barn vokst opp i fattige familier om barnetrygden hadde vært prisjustert, skrev Dagsavisen i fjor. 

Regjeringen øker maksprisen i barnehage tilsvarende 110 kr pr måned. Prisen økes fra 2730 til 2910.

Les saken: Ap og Høyre i barnehage-ordkrig

Regjeringen overfører kostnadene for flere medisiner til helseforetakene, samtidig som det kuttes i rammen til sykehusene gjennom effektiviseringskutt.

Les saken: – Eksperimenterer med syke mennesker

KrF-invitasjon fra SV

Kaski inviterer KrF til et nærmere samarbeid.

MER SAMARBEID? SV leder Audun Lysbakken og KrF-leder Knut Arild Hareide (th) Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
MER SAMARBEID? SV leder Audun Lysbakken og KrF-leder Knut Arild Hareide (th) Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Min klare oppfordring til KrF er at det er mulig å samarbeide med venstresiden, fordi prisen for å samarbeide med Frp er smålige og usosiale kutt. Hovedbudskapet at vi har en regjering som bruker smålige kutt for å få budsjettet til å gå opp, og slik trenger det ikke være. Man kan både få lærernorm og et mer rettferdig budsjett. 

– Partiene bak budsjettet snakker om et bærekraftig velferdssamfunn. Er det ikke nødvendig å tilpasse velferdsytelsene?

– SVs alternative budsjett viser at det er mulig å prioritere lærernorm, dagpenger, pleiepenger og samtidig unngå usosiale kutt. Regjeringen har vist at de holder på med noe som er langt unna bærekraftig. De sier at vi som samfunn skal bruke mindre penger, men det er kun de som er svakest stilt som skal kjenne at livreimen strammer seg. 

– Det er på tide at KrF innser at de er med å støtte skattelette til den økonomiske eliten fremfor å gjøre hverdagen lettere for de som trenger hjelp. Slik trenger det ikke være, og jeg håper KrF innser at de kunne fått til et bedre budsjett på venstresiden. Mange av de sakene KrF har kjempet med nebb og klør for ønsker vi på venstresiden, legger Kaski til og peker på lærernorm og pleiepenger. 

– Hvorfor tror du ikke KrF har valgt å gå til venstresiden, hvis det stemmer at de har mer å hente der?

– Det er et godt spørsmål, men jeg håper KrF snart ser det selv. Det er i kjernen av de diskusjonene KrF har for tiden.

Hareide før valget:  Blir ikke lenger med på Siv Jensens skattekutt lenger

Ropstad: – Tror ikke det ville vært lettere å samarbeide

– KrF har lyktes med å gjøre budsjettet mer sosialt. Vi har prioritert å rette opp usosiale kutt fra regjeringen i dagpenger og støtten til enslige forsørgere, sier Kjell Ingolf Ropstad, KrFs finanspolitiske talsperson, til ABC Nyheter.

KrFs finanspolitiske talsmann, nestleder Kjell Ingolf Ropstad. Foto: Mads Fremstad / ABC Nyheter
KrFs finanspolitiske talsmann, nestleder Kjell Ingolf Ropstad. Foto: Mads Fremstad / ABC Nyheter

Han trekker blant annet frem «sosiale satsinger som økt tvillingpermisjon, slik at både mor og far kan være hjemme med barna i fire måneder etter fødselen, økte foreldrepenger for de som har vært lite i arbeid (engangsstønad), en fleksibel kontantstøtte som gjør det mulig å kombinere kontantstøtte med deltidsjobb og barnehage og ikke minst en betydelig forbedring i pleiepengeordningen for familier med svært syke barn.»

– Det blir også rimeligere barnehage for de med lave inntekter som følge av budsjettavtalen, legger han til.

Kritikken mot kutt i bostøtten forsvarer Ropstad slik:

– Redusert bostøtte eller færre tiltaksplasser var ikke i vårt alternative budsjett, men var forslag som ble en del av avtalen mellom de fire partiene. Når det gjelder bostøtte, er dette en overslagsbevilgning som er redusert fordi regjeringen mener det vil være færre mottakere av denne støtten neste år. Viser behovet seg å være større, legger vi til grunn av regjeringen følger opp med økt bevilgning i revidert nasjonalbudsjett, sier han.

Ropstad tror ikke det ville vært enklere å forhandle med de røgrønne, slik Kaski er overbevist om.

– Jeg tror ikke det ville vært lettere å forhandle med de rødgrønne partiene. Det er også slik at politikken handler om mer enn kroner og øre. For eksempel i spørsmål som har med sorteringssamfunnet og valgfrihet for familiene å gjøre, er det stor avstand til de rødgrønne.

Se video: Her presenterer partiene budsjettavtalen

Populært