Russerne raser mot norsk militærekspert

Russisk inspeksjon av øvelse Joint Viking 2017. Her er det oberstløytnant Svenn Svensson som konfererer med den russiske delegasjonen.
Russisk inspeksjon av øvelse Joint Viking 2017. Her er det oberstløytnant Svenn Svensson som konfererer med den russiske delegasjonen. Foto: Kristian Berg / Forsvaret
Artikkelen fortsetter under annonsen

«Russofobiske holdninger» som «forbitrer atmosfæren», skriver den russiske ambassaden om en militær analyse om at Norge kan trekkes inn i en hybridkrig.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Oberstløytnant Tormod Heier ved Forsvarets Høyskole og Njord Wegge ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, er torsdag intervjuet av NRK.

I en analyse av forholdet til Russland mener de blant annet at Norge kan bli rammet av russisk hybridkrig ved at en konflikt andre steder i verden sprer seg til nordområdene.

Den russiske ambassaden i Norge har svart på artikkelen med et innlegg på sin Facebook-vegg. Her beskrives artikkelen og synspunktene i meget negative ordelag:

«...et typisk eksempel på hvordan man målrettet påvirker sitt eget folk. Med dette som bakteppe blir vanlige nordmenn innprentet med russofobiske holdninger av journalister og såkalte eksperter», skriver ambassaden, som også mener analysene «forbitrer atmosfæren» mellom landene.

Vestens hybridkrig

Ambassaden minner også om felles historie, og mener Russland «flere ganger har reddet Europa», og at «hybridtrusler» og lignende svada er etterspurt for å tvinge det norske folk til å tro på Russlands «aggressive intensjoner».

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

De mener NATO selv har benyttet seg av hybridkrig og viser til Jugoslavia, Libya, Irak og Syria som eksempler, men undertegner likevel innlegget med «fortsatt kjærlighet og respekt til det norske folk».

– Informasjon og propaganda

– Ingen har noe å tjene på en polemikk, sier en av forskerne som angripes, Njord Wegge, til ABC Nyheter.

Han var ukjent med ambassadens postering, men gir en kort kommentar etter å ha fått lest opp hele innlegget.

– Våre utgangspunkt er forskjellige, vi har ulikt syn på hva som er de faktiske tilfeller. Det er en utfordring for mange europeiske land å skille mellom informasjon og propaganda, sier Wegge.

– Men det er ingen grunn til å overdramatisere, vi må heller se på de store utfordringene mellom Russland og Vesten, sier NUPI-forskeren.