Meny

Regjeringen hevder Ap-ledelsen snakker usant i asylstriden

Innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp). Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Ap-ledelsen hevder regjeringen ikke informerte Stortinget om konsekvensene av å fjerne «rimelighetsvilkåret» i 2016. Ap har ikke fulgt med i timen, mener regjeringen.

Ap sikret regjeringen flertall i 2016 for å gjøre det vanskeligere for enslige mindreårige asylsøkere (EMA) å få opphold i Norge ved å oppheve rimelighetsvilkåret ved internflukt.

Det har ført til en eksplosjon i bruken av midlertidige oppholdstillatelser til enslige mindreårige asylsøkere.

Saken har vært omstridt internt i Ap. Sist uke fikk de flertall på Stortinget for at noen av de såkalte oktoberbarna som kom til Norge fra Afghanistan i 2015, nå vil få søknaden sin behandlet på nytt.

Fakta om Arbeiderpartiets asylforslag

* Ap forslår endringer i regelverket som gjør at utlendingsmyndighetene må legge større vekt på unge asylsøkeres sårbarhet.

* Utlendingsmyndighetene skal, basert på disse kriteriene, gjør en ny gjennomgang av sakene til enslige mindreårige asylsøkere med virkning tilbake til 1. oktober 2016.

* Noen av de såkalte « oktoberbarna» som kom til Norge fra Afghanistan i 2015, er en del av denne gruppen som vil få søknaden behandlet på nytt.

* Gjennomgangen av søknadene til denne gruppen enslige mindreårige asylsøkere må ifølge Aps forslag gjøres individuelt, noe som ikke vil bety at alle får varig opphold i Norge, mener Ap.

* Formelt skjer dette gjennom at Arbeiderpartiet ber stortingsflertallet pålegge regjeringen å oppheve "Instruks om praktisering av utlendingsloven § 38, jf. utlendingsforskriften § 8-8 - enslige, mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år som kan henvises til internflukt.»

Kilde. NTB

Dermed må Frp og regjeringen gjennomføre en asylpolitikk de slett ikke ønsker.

– Jeg respekterer at spørsmålet om enslige mindreårige asylsøkere er et vanskelig spørsmål, og at man kan ha ulike meninger. Vi har hatt en krevende diskusjon i Arbeiderpartiet om det og, sa Ap-nestleder Trond Giske i Politisk kvarter på NRK mandag morgen.

Ap hevder Stortinget ikke ble informert om konsekvensene

Derfor får mange midlertidig opphold

Regjeringen fjernet i fjor høst, med støtte fra Ap og Sp, rimelighetsvilkåret.

Vilkåret som ble fjernet gjorde at de fleste enslige mindreårige asylsøkere ikke ble sendt til internflukt i hjemlandet, men heller fikk opphold i Norge, fordi internflukt ble sett på som «urimelig».

Økningen førte til omkamp på Arbeiderpartiets landsmøte, hvor det til slutt ble vedtatt å endre måten loven praktiseres på - og få inn andre sårbarhetskriterier.

Les: Rekordhøy bruk av midlertidig opphold for enslige asylbarn

– Men det vi ser er at det asylforliket vi inngikk i 2016 fikk en uheldig bivirkning, og det var at antall midlertidige blant unge økte kraftig. Før var det fire prosent midlertidighet, det ble tidoblet, fortsatte Giske.

I forrige uke sa Ap-leder Jonas Gahr Støre følgende til NTB:

– Før var det rundt 5 prosent av denne gruppen som fikk midlertidig opphold, i etterkant økte det til over 40 prosent. Da rimelighetsvilkåret ble opphevet, hadde Stortinget ingen informasjon som tilsa at dette ville skje.

Les også: Rapport til regjeringen: – Gi asylbarna midlertidig opphold

Ap-leder Jonas Gahr Støre (tv) og Aps nestleder Trond Giske. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Hevder regjeringen har informert

Statssekretær i justis- og beredskapsdepartementet, Torkil Åmland (Frp), sier til ABC Nyheter at Stortinget er «grundig informert».

Regjeringen mener det er Arbeiderpartiet som ikke har fulgt med i timen.

Statssekretær Torkil Åmland (Frp), Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Regjeringen har grundig informert Stortinget både i proposisjonen og i spørsmål fra blant andre stortingsrepresentant Karin Andersen (SV). Vi har aldri, og kommer aldri, til å begynne med prognoser eller anslag for hvor mange som får midlertidig opphold. Det er umulig. Det avhenger av en rekke forskjellige forhold, og er opp til saksbehandlerne i UDI å vurdere i den konkrete saken, sier Frp-politikeren.

Han mener påstanden fra Ap brukes som et grunnlag for å myke opp asylpolitikken.

– Jeg synes det er merkelig av Ap plutselig å komme med denne påstanden som grunnlag for å myke opp asylpolitikken, sier han.

Trond Giske og Jonas Gahr Støre har ikke besvart ABC Nyheters henvendelser mandag.

Departementet: Stortinget har fått tilstrekkelig informasjon

På spørsmål fra ABC Nyheter til justis- og beredskapsdepartementet om hvilken informasjon som er gitt Stortinget om konsekvenser av opphevelsen av «rimelighetsvilkåret», svarer departementet at de mener «Stortinget har fått tilstrekkelig informasjon».

De viser til at «under departementets vurdering i Prop. 90 L (2015-2016) er det uttalt»:

– Det vises til at de som ikke lenger får rett til beskyttelsesstatus fordi rimelighetskriteriet oppheves, vil få søknadene vurdert etter den skjønnsmessige bestemmelsen i § 38, og at innholdet i denne bestemmelsen normalt vil favne de tilfeller hvor det tidligere ble vurdert urimelig å henvise til internflukt, skriver departementet i en e-post.

– Enslige mindreårige asylsøkere er ikke uttrykkelig nevnt i proposisjonen, men omtalen omfatter generelt alle asylsøkere, herunder også enslige mindreårige asylsøkere, skriver departementet.

I et svarbrev fra departementet til SVs stortingsgruppe datert 18. mai 2016, ble det informert om at «opphevelsen av rimelighetsvilkåret kunne medføre at EMA som mangler forsvarlig omsorg ved retur kunne være aktuelle for midlertidig og begrenset tillatelse etter den foreslåtte § 28 b og den forslåtte § 38 a. (Dette var de to lovforslagene som Stortinget ikke vedtok, og som nettopp gjaldt begrensede tillatelser til EMA.) Brevet gikk i kopi til kommunal- og forvaltningskomiteen.» ifølge departementet.

Departementet viser også til Sylvi Listhaugs innlegg i Stortinget 14. november:

«Det er også fremsatt påstander om at det ikke er noe i regjeringens saksmateriale som skulle tilsi at så mange ville få midlertidige tillatelser. Selvsagt opererer ikke departementet med tall eller prosenter på hvor mange som vil få opphold i en fremtid hvor vi ikke kan forutsi hvor mange som vil komme til landet. Vi kan heller ikke forutsi hvilke vurderinger utlendingsmyndighetene vil gjøre av landsituasjonen og individuelle forhold i den enkelte sak. I regjeringens proposisjon var det ingenting som tilsa at ikke enslige mindreårige var omfattet av lovendringen. Dette ville selvsagt vært uttrykt tydelig dersom det var meningen å gjøre unntak.»

Trond Giske: – Ap og Frp har litt ulike mål

– Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet har litt ulike mål i innvandringspolitikken. Jeg har et bestemt inntrykk av at Fremskrittspartiets mål er færrest mulig, mens Arbeiderpartiet tenker at det er viktig at de som har behov for hjelp får hjelp, sa Giske i Politisk Kvarter mandag.

– Vi er enig i at det ikke er heldig at folk sender barn og ungdom over jorda med håp om en ny fremtid. Det er et veldig forståelig ønske, men det er ingen god måte å hjelpe fattige mennesker på. Da er jeg enig i at vi må ha en politikk som sender et signal om at det ikke er en god måte, men nå må vi finne en god løsning for de ungdommene som faktisk har vært i Norge i to år.

Aktuelt: Listhaug reagerer på ny asylkampanje

Finansminister og Frp-leder Siv Jensen mener Arbeiderpartiet har forandret seg.

– Problemet er at Arbeiderpartiet vingler. Nå bekreftet du selv at sist dere satt i regjering var dere opptatt av å stramme inn fordi dere så utfordringene med dette. Nå sitter dere i opposisjon og lar dere påvirke av interessegrupper og endrer politikk. Arbeiderpartiet har normalt vært langsiktige og troverdige i det de gjør, nå er de ikke lenger det, sa Jensen.

Se video: Listhaug advarer Stortinget

Populært