Norge kan bli holdt utenfor EUs «forsvarsklubb»

EUs utenrikssjef Federica Mogherini har framhevet PESCO som et viktig prosjekt for å samordne en fragmentert europeisk forsvarsindustri.
EUs utenrikssjef Federica Mogherini har framhevet PESCO som et viktig prosjekt for å samordne en fragmentert europeisk forsvarsindustri. Foto: Julien Warnand / EPA
Artikkelen fortsetter under annonsen

EU legger mandag grunnsteinen for et helt nytt forsvarssamarbeid. Skal Norge få en fot innenfor, vil det koste. 

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Over 20 av EUs medlemsland ventes mandag å undertegne et brev der de høytidelig erklærer at de ønsker å opprette et permanent strukturert samarbeid innenfor forsvarspolitikken.

Innvidde bruker bare forkortelsen PESCO om det nye samarbeidet, som er ment å bli en klubb for de mest ambisiøse landene. PESCO er blitt omtalt som et «avgjørende sprang framover» i forsvarssamarbeidet i EU.

Hvor åpen klubben vil bli for tredjeland som Norge, er derimot ikke avklart.

– Dette er en diskusjon som ennå ikke er avsluttet, sier en EU-kilde som uttaler seg anonymt om samtalene.

Deltakelse skal være unntaket

NTB har fått referert et forslag til beslutning om tredjelands tilgang til forsvarssamarbeidet.

Der fastslås det at land som ikke er med i EU, heller ikke vil få anledning til å delta som medlemsland i PESCO.

Tredjeland kan derimot delta i enkeltprosjekter, men dette skal kun skje «unntaksvis» i tilfeller der tredjelandets deltakelse gir prosjektet en «avgjørende tilleggsverdi».

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

I klartekst betyr det at tredjeland må være innstilt på å legge betydelige ressurser på bordet for å få lov til å bli med.

Diskusjon om observatørstatus

Tysklands forsvarsminister Ursula von der Leyen har tidligere tatt til orde for at land som samarbeider tett med EU, også bør kunne få observatørstatus i PESCO.

I en debatt i EU-parlamentet i juni nevnte hun Norge spesielt som et slikt land.

Men etter hva NTB forstår, er denne ideen inntil videre lagt i skuffen. I stedet stiller Tyskland seg nå bak forslaget om at deltakelse for tredjeland bør begrenses til enkeltprosjekter.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Nøyaktig hva som skal ligge i betingelsene for slik deltakelse, er ennå ikke bestemt.

Kommer i annen rekke

Kilder fra flere land bekrefter overfor NTB at diskusjonen om tredjelands rolle fortsatt pågår.

Det er flere grunner til det. Den kanskje viktigste er at medlemslandene har hatt problemer nok med å bli enige om hva de selv må legge på bordet for å få lov til å delta i PESCO. Mens franskmennene har presset på for et mest mulig ambisiøst samarbeid, har tyskerne ønsket å sette terskelen lavere slik at flere kan bli med.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Samtidig har mye tid gått med til å utvikle de første prosjektene som skal lanseres innenfor PESCO-samarbeidet. Hele 46 prosjektskisser ligger allerede på bordet.

Spørsmålet om tredjeland har dermed kommet i annen rekke og vil ikke bli diskutert i detalj før senere.

I dialog med britene

Fra norsk side er budskapet at Norge vil måtte vurdere nøye hvilke prosjekter det eventuelt kan bli interessant å delta i. Deltakelse må også for Norge ha en klar tilleggsverdi hvis det skal bli aktuelt å ta kostnaden ved å bli med.

Norske diplomater er samtidig i tett dialog med Storbritannia, som kan havne i samme båt som Norge etter brexit.

Storbritannia har tradisjonelt vært en bremsekloss for styrket forsvarssamarbeid i EU. Men denne motstanden er dempet nå som britene er på vei ut.

Nå argumenterer britene i stedet for at EU bør gå videre med planene – så lenge døra holdes åpen for nært samarbeid med andre.