Asyldebatten i Stortinget:

Sylvi Listhaug advarer Stortinget mot returstans

– Jeg vil på det sterkeste advare mot at Stortinget slutter seg til forslaget om stans i utsendinger av asylsøkere til Afghanistan. Det vil få store virkninger.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Fakta om asylforslag på Stortinget:

* SV, MDG og Rødt har fremmet forslag om midlertidig stans i asylreturer til Afghanistan inntil et uavhengig ekspertutvalg har vurdert regelverk og praksis. Forslaget er til behandling i kommunalkomiteen.

* I påvente av Stortingets behandling har SV fremmet et hasteforslag om midlertidig returstans, som skal opp til votering førstkommende tirsdag. Forslaget omfatter alle uttransporteringer, også de som ikke skjer ved tvang.

* Venstre varsler at de vil fremme et eget forslag under tirsdagens behandling. Partiet vil begrense returstansen til kun å omfatte mindreårige som kom til Norge alene og som henvises til internflukt. Partiet tar også til orde for å gjeninnføre såkalte rimelighetsvurderinger, som regjeringen ved hjelp av Ap og Sp fikk fjernet i 2016.

* Også Arbeiderpartiet har fremmet et representantforslag i saken, om innføring av sårbarhetskriterier ved vurdering av midlertidig opphold til enslige mindreårige asylsøkere. Dette forslaget er i likhet med det opprinnelige fra SV, MDG og Rødt til behandling i kommunalkomiteen og ventes ikke å bli votert over på tirsdag.

* Situasjonen til de såkalte oktoberbarna, afghanske ungdommer som fikk midlertidig opphold i Norge fordi de var barn, har aktualisert spørsmålet om norsk returpraksis til Afghanistan. Spørsmålet mange stiller seg, er om det er trygt å returnere dem til andre deler av landet enn der hvor de opprinnelig kom ifra.

* Stortinget har også til behandling forslag fra regjeringen om å videreføre flere endringer i loven som ble innført på kort varsel under asylkrisen i 2015. Da fikk blant annet Justisdepartementet instruksjonsmyndighet overfor Utlendingsnemnda, som behandler klager på asylsaker. Det ble vedtatt at dette skulle være midlertidige ordninger, men regjeringen ønsker nå å gjøre disse lovene permanente.

NTB

Det sa innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug i den hasteinnkalte redegjørelsen i Stortinget onsdag, på bakgrunn av forslaget fra SV om midlertidig stans i returer til Afghanistan av asylsøkere med avslag.

– Dersom Norge stopper alle returer til Afghanistan, frykter jeg en betydelig økning i antall ankomster. Også afghanere som befinner seg ulovlig i andre europeiske land, vil da kunne finne Norge mer attraktivt, sa Listhaug.

– Norge vil da kunne bli en frihavn for afghanere, la hun til.

Arbeiderpartiets Rigmor Aasrud signaliserte at Ap først vil ta stilling til SVs forslag når de nøye har gjennomgått redegjørelsene fra Listhaug og utenriksminister Ine Marie Eriksen.

Senterpartiets Marit Arnstad signaliserte ikke hva partiet vil falle ned på, men appellerte til regjeringen om å ta det med ro med utsendinger mens Stortinget vurderer saken.

– Det er viktig å vurdere om de midlertidige ordningen som ble vedtatt i asylforliket for to år siden, bør videreføres. Sp syns det er viktig med samlende løsninger i spørsmål som dette. Regjeringa bør ikke piske opp antall utsendinger mens Stortinget behandler dette spørsmålet, sa Arnstad.

Her er bakgrunnen:

SV med hasteforslag om midlertidig stans i utsending av oktoberbarna

– Oppsiktsvekkende å gå alene

Ifølge statsråden gir ikke informasjon fra andre lands praksis grunnlag for å si at norsk praksis er strengere enn i andre sammenliknbare land.

– Det er ingen signal fra andre europeiske land om at de planlegger å stanse returer til Afghanistan, heller ikke Sverige, sa Listhaug.

– Norge er i front i Europa med hensyn til returer til Afghanistan og andre land. Asylforliket i Stortinget der alle unntatt SV og MDG var med, understreket viktigheten av rask retur ved avsla, minnet hun om.

Listhaug viser til at også EU har arbeidet hardt for en rammeavtale med Afghanistan, som ble signert i oktober 2016, for å returnere.

– Da ville det være oppsiktsvekkende om Norge skulle stanse returer, sa Listhaug.

Hun viste at den forrige regjeringa fulgte akkurat samme politikk som denne, at disse vurderingene ikke skal være gjenstand for politisk kamp, men bygge på faglige råd.

Siste: Ap og Sp støtter ikke SVs hasteforslag om asyl

– Politisering av fagvurderingere

Listhaug mener også det er uklart om SVs forslag går inn for å gjøre samme vurdering av asylsøkere fra andre land, eller om man legger opp til en forskjellsbehandling for afghanere.

– Dersom Norge stopper alle returer til Afghanistan, frykter jeg en betydelig økning i antall ankomster. Også afghanere som befinner seg i andre europeiske land, vil da kunne komme til Norge, sa Syilvi Listhaug.

– Forslaget er en politisering av asylvurderinger, sa hun.

Ifølge statsråden viser internasjonale rapporter om at valg av destinasjon når enslige, mindreårige asylsøkere skal velge destinasjon, gjøres ut fra hvor de lettest kan få varig opphold.

Les også:

Sp frykter signaleffekten ved returstans til Afghanistan

Stortinget innkaller Sylvi Listhaug og Ine Marie Eriksen i asylstrid

Lav ankomst av asylsøkere i oktober

Personvernpolicy