Meny

Anniken Hauglie møtt med krav om forbud mot bemanningsbyråer

BEMANNINGS-STRIDEN: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) ble utfordret i Stortinget onsdag på uttalelsene til ABC Nyheter om endringer i arbeidsmiljøloven. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Ikke før hadde Rødt og Arbeiderpartiet lagt fram forslag om forbud mot innleie, ble arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie kritisert for sine signaler om bemanningsbransjen.

- I valgkampen brukte arbeidsministeren ord som slavekontrakter i bemanningsbransjen. Nå er valgkampen tilbakelagt, og nå sier Anniken Hauglie at i hennes foreløpige konklusjon vil hun gi bemanningsbransjen økt fleksibilitet, anklaget Hadia Tajik (Ap) i Stortingets muntlige spørretime onsdag.

Der ble intervjuet Anniken Hauglie sist fredag ga til ABC Nyheter, tema. Hauglie skisserte der sine foreløpige konklusjoner om hvilke endringer av arbeidsmiljøloven som trengs for å få bukt med «nulltimerskontrakter» og uheldig omfang i bruk av innleie, særlig i bygg- og anleggsbransjen i osloområdet.

Les: Regjeringen skjerper krav til faste ansettelser - unntatt i bemanningsbyråene

Fra slavekontrakter til fleksibilitet?

Tajik argumenterte for at midlertidige ansettelser, som bemanningsbransjen skal få lettere tilgang til, skaper utrygghet og uforutsigbarhet for de ansatte. Færre midlertidig ansatte tør si fra ved uheldige forhold, og det er flere ulykker blant dem.

- Selv om arbeidsministeren har gått fra å snakke om slavekontrakter til fleksibilitet, er virkeligheten den samme. Hvorfor setter hun fleksibilitet høyere enn kamp mot slavekontrakter? spurte Tajik.

- Jeg står fast ved det jeg sa om at bruk av innleie er bekymringsfull, særlig i byggebransjen i osloområdet, svarte Hauglie og fortsatte:

- Vi sendte ut forslag med tre hovedpunkter. Vi har ikke konkludert ennå. Men det er stor oppslutning om å presisere fast ansettelse, uenighet om innleie og så er det ingen av partene som ønsker kvoter for hvor stor andel innleie det kan være i en virksomhet, svarte statsråden.

Les også: – Nå er høyresida for alvor i gang med å endre norsk arbeidsliv

Hauglie går mot forbud

Før Hauglie gikk på talerstolen, leverte Rødts stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes partiets første representantforslag. Det går ut på å forby innleie.

Selv fikk ikke Rødt lov av Stortingets presidentskap å stille spørsmål til Anniken Hauglie i dette aktuelle spørsmålet, med partiets størrelse som begrunnelse.

Også Arbeiderpartiet hadde på forhånd varslet forslag om å be regjeringen utrede et forbud i visse regioner og bransjer.

- Vi trenger ikke flere utredninger, vi har fått nok utredninger om hvordan bemanningsbransjen påvirker arbeidsmarkedet, sier Moxnes til ABC Nyheter.

På møtet gikk Arbeiderpartiets Arild Grande på talerstolen og fremmet et forslag som blant annet inneholder et krav om at regjeringen skal utrede med sikte på et midlertidig forbud mot innleie.

- Jeg er uenig i Rødts og Aps forslag om å forby innleie, gjorde Anniken Hauglie klart.

Hadia Tajik mener at virkemidlene Hauglie har skissert, ikke løser problemene, og påberoper seg også fagetaten Arbeidstilsynet. Hun varsler at Arbeiderpartiet i sitt alternative statsbudsjett vil legge inn 25 millioner mer til Arbeidstilsynet for å styrke kontrollen med ulovlig innleie.

Anniken Hauglie gjorde klart at «nulltimerskontrakter», fast ansettelse uten lønn mellom oppdrag, blir borte med dette forslaget.

- Fast ansettelse er hovedregelen og skal være det, sa Hauglie.

- Må ha innleie

Senterpartiets Sigrid Simensen Ildsøy viste til Hauglies uttalelser i ABC Nyheter og spurte om statsråden vil bekrefte at hun ønsker at stadig støre deler av virksomhtene skal basere seg på innleie.

- De fleste er opptatt av å begrense for høy bruk av innleie i deler av landet. Men de fleste mener også at det fortsatt må være mulig for virksomheter å ta inn innleie til å dekke topper og vikariater. Jeg mener at vi med forslaget klarer å opprettholde balansen, svarte arbeidsministeren.

Her er Arbeiderpartiets forslag:

1. Stortinget ber regjeringen kartlegge omfanget av innleie i bygg- og anleggsbransjen, herunder kartlegge om det er geografiske forskjeller.

2. Stortinget ber regjeringen sikre at ulovlig innleie medfører kraftigere sanksjoner i form av overtredelsesgebyrer, og eventuelt karantenebestemmelser mot ut- og innleie ved gjentatte brudd. Arbeidstilsynet gis i oppgave å føre tilsyn med ulovlig innleie.

3. Stortinget ber regjeringen legge fram sak om å gjeninnføre kollektiv søksmålsrett mot ulovlig innleie og utvide retten til å gjelde utleide arbeidere.

4. Stortinget ber regjeringen endre arbeidsmiljøloven slik at avtaler med tillitsvalgte om tidsbegrenset innleie og avvik fra arbeidsmiljølovens alminnelige arbeidstidsbestemmelser bare kan inngås der det er hjemlet i landsdekkende overenskomst.

5. Stortinget ber regjeringen om å definere hva en fast ansettelse etter arbeidsmiljøloven bør inneholde. Minimumskrav må være en bestemt stillingsprosent med arbeidsplan som også gir en forutsigbar ukentlig/månedlig arbeidstid, og disse arbeidsvilkårene må fremgå av arbeidsavtalen og dermed utgjøre grunnlaget for lønns- og arbeidsplikt.

7. Stortinget ber regjeringen utrede med sikte på å innføre et midlertidig forbud mot innleie begrenset til enten de geografisk sett mest utsatte stedene eller begrenset til de mest utsatte bransjene.

Populært