Nordisk Råd:Høyre vurderer å la Sverige ta seg av matberedskapen i Norge

MATBEREDSKAP: Høyres Michael Tetzschner er med på et initiativ i Nordisk Råd for å styrke totalforsvaret inkludert matsikkerhet i krisetider. Hjemme har regjeringen vært uinteressert i sine stortingsmeldinger i å bygge opp norsk matberedskap.
MATBEREDSKAP: Høyres Michael Tetzschner er med på et initiativ i Nordisk Råd for å styrke totalforsvaret inkludert matsikkerhet i krisetider. Hjemme har regjeringen vært uinteressert i sine stortingsmeldinger i å bygge opp norsk matberedskap. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter
Artikkelen fortsetter under annonsen

Høyre og de konservative partiene i Norden foreslår å utrede matvareberedskapen i Norden i tilfelle krise. I stortingsmeldinger hjemme har Høyre ikke gått inn for norsk matvareberedskap.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

HELSINKI (ABC Nyheter): Den nordiske konservative gruppa foreslår på sesjonen i Nordisk Råd som pågår i Finland, å utrede planleggingen av totalforsvaret, krise- og forsyningsplanleggingen.

Høyres stortingsrepresentanter Michael Tetzschner, Bente Stein Mathisen, Sylvi Graham og Heidi Nordby Lunde er blant underskriverne.

Særlig stor vekt legger forslagsstillerne på forsyningssikkerheten på mat.

Det skjer under ett år etter at regjeringen i Norge på en og samme dag, 9. desember 2016, la fram to stortingsmeldinger om temaet.

Men verken i stortingsmeldingen om den blåblå regjeringens framtidige jordbrukspolitikk , eller i Justis- og beredskapsdepartementets stortingsmelding om samfunnssikkerhet, varsles tiltak for å sikre befolkningens matsikkerhet, viste ABC Nyheters gjennomgang.

Les: Tyskland kan beslaglegge gårdsbruk i krisetider - Norge gir blaffen

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Tenke uhyggelige scenarier

I landbruksminister Jon Georg Dales (Frp) stortingsmelding er matsikkerhet riktignok nevnt. Men det eneste som står om temaet, er at matsikkerheten i Norge ikke er avhengig av matproduksjon i Norge i krisetider.

– Er det ny lærdom som gjør at Høyre sammen med de konservative partiene i Nordisk Råd fokuserer såpass på forsyningssikkerhet, særlig på mat, Michael Tetzschner?

– Hvordan vi formulerer det, kan være litt forskjellig fordi disse to meldingene du refererer til, gjelder norske forhold. Hvis du anlegger et nordisk perspektiv, så er det snakk om å ha beredskapslagre så folk ikke lider nød hvis transportlinjene skulle være avskåret en stund, svarer Høyre-politikeren på ABC Nyheters spørsmål i vandrehallen i den finske Riksdagen, der Nordisk Råds årlige sesjon pågår.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

"En måte å øke forsyningssikkerheten er at de nordiske statene inngår avtaler for eksempel med matvareselskapene om en viss lagerbeholdning.", heter det blant annet i de konservatives forslag.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Du snakker om beredskapslagre, men regjeringen har jo lagt ned kornlagrene i Norge og vært uvillig til å gjenopprette dem?

– Ja, men det er spørsmål både om å snu rundt og se hva naboene har planlagt. Så er også mulig å se på den skandinaviske halvøy under ett. Vi er vant til å se på forsyningslinjene ut fra det sentrale østlandsområdet og nordover og sydover, og tilsvarende i Sverige. Det kan være man skal vite om hverandres beholdninger og prøvekjøre dem overfor tenkte – og uhyggelige scenarier – som ledd i forsvars- og beredskapsplanlegging, sier Tetzschner.

Les også: Erna Solberg ser EU som viktigst for fri bevegelse i Norden

Vil vurdere kornlagre i Norge

– Er det aktuelt for Norge å gjenopprette kornlagre?

– Det mener jeg nettopp en slik utredning vil avklare svarene på, sier Tetzschner.

– Matvareberedskap er ifølge regjeringen ikke avhengig av norsk produksjon. Men Justis- og beredskapsdepartementets beredskapsmelding i fjor tok ikke opp spørsmålet om matvareberedskap i det hele tatt. Hva syns du om det?

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det har jeg ikke noe spesielt syn på. Man gjør alltid tematiske inndelinger når man fremmer et forslag for Stortinget. Og da har vel oppmerksomheten ligget på et annet område. Man kan ikke skrive alt hele tiden. Og så kan det hende det er ny innsikt man skal skaffe seg, svarer Tetzschner, som onsdag blir valg til ny president i Nordisk Råd for 2018.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Myhrvold (Sp): - Ta det med hjem

GODT HØYRE-FORSLAG: Ole André Myhrvold (Sp) roser de konservatives forslag om toatlberedskap inkludert matvarer. - Høyre må ta dette hjem, sier han under Nordisk Råds sesjon. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter
GODT HØYRE-FORSLAG: Ole André Myhrvold (Sp) roser de konservatives forslag om toatlberedskap inkludert matvarer. - Høyre må ta dette hjem, sier han under Nordisk Råds sesjon. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

Senterpartiets stortingsrepresentant Ole André Myhrvold, som er med i Stortingets delegasjon til Nordisk Råd, er langtfra enig med Høyre her.

– At de konservative kommer med dette forslaget, syns jeg er positivt. Det som overrasker, er at Høyre i Norge bygger ned viktigheten av totalberedskap og matberedskap, sier han til ABC Nyheter.

– De har blant annet bygget ned kornlagre, og går imot å bygge dem opp igjen, påpeker Myhrvold.

– Men Tetzchner mener det er smart å samarbeide med Sverige om matberedskapen?

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Nordiske land har felles interesser, men også ulike forhold. Jeg håper at Høyre tar med seg synspunktene de fremmer her og viser at de er opptatt av viktigheten av nasjonal mat- og forsyningsberedskap også hjemme, sier Myhrvold.

– De må gjenrne se sammenhengen mellom Norge og Sverige, men må også se på Norges situasjon. Det kan være ulike scenarier både sikkerhetsmessig og beredskapsmessig. Det nytter ikke at vi har lagt all beredskap i det ene landet, hvis det andre er okkupert for eksempel, sier Ole André Myhrvold.