Meny

Forsvarsbudsjettet 2018:

Offisersforbundet frykter svekket kampevne: – Svært skuffende

Soldater fra 2. bataljon klargjør for angrep med det panserbekjempende våpensystemet Javelin, under øvelse Joint Viking 2015 i Finnmark. Foto: Ole Sverre Haugli/hæren / NTB scanpix
Soldater fra 2. bataljon klargjør for angrep med det panserbekjempende våpensystemet Javelin, under øvelse Joint Viking 2015 i Finnmark. Foto: Ole Sverre Haugli/hæren / NTB scanpix
Tillitsvalgte i Forsvaret er skuffet over statsbudsjettet, og mener Hæren risikerer svekket kampevne og slagkraft dersom regjeringens forslag blir stående.

– Det er ikke planlagt helt nødvendige investeringer for Hæren og Heimevernet. Det er ikke overraskende, men svært skuffende, sier leder i Norges Offisersforbund, Torbjørn Bongo, til NRK.

Leder i Norges Offisersforbund, Torbjørn Bongo Foto: Scanpix
Leder i Norges Offisersforbund, Torbjørn Bongo Foto: Scanpix

Forsvarsbudsjettet for 2018 er rekordstort. Den totale rammen er på 55 milliarder kroner, en økning på om lag tre milliarder. Likevel kuttes det i Hæren, Heimevernet og Sjøforsvaret.

– Det er en stor nedtur å lese budsjettet, spesielt knyttet til Hæren og HV. Det er fint med økninger til for eksempel Kystvakten, men ikke på bekostning av andre. Det som blir jobben vår i høst, er å få til en solid økning for Hæren og HV, sier Senterpartiets forsvarspolitiske talsperson, Liv Signe Navarsete, til  nettstedet aldrimer.no.

Les også: Kun 37 prosent mener Forsvaret er av god kvalitet

Norske soldater til NATO-styrke i Litauen neste år

Styrkes med tre milliarder

Forsvarsbudsjettet styrkes med 2,97 milliarder kroner neste år. To av milliardene dekker tiltak i langtidsplanen, og 200 millioner går til en stor NATO-øvelse.

I 2018-budsjettet settes det blant annet av 294 millioner kroner for å framskynde anskaffelse av tre nye kystvaktfartøy.

Det planlegges også for økt antall besetninger på fregattene, etablering av et jegerkompani i Finnmark, anskaffelse av nye maritime patruljefly og innfasing av de forsinkede NH90-helikoptrene.

Neste år er Norge vert for NATO-øvelsen Trident Juncture. Denne avholdes hvert tredje år. Neste års øvelse blir den største på mange år basert på artikkel 5, altså artikkelen som sier at et angrep på ett land skal ansees som et angrep på hele alliansen.

– Gir ingen flere krigere

I Norges offisersforbund (NOF) er de positive til deler av budsjettet, som innkjøp av nye kystvaktfartøy og mer penger til øvelser. Derimot er de kritiske til at Heimevernet (HV) må tåle kutt.

Senterpartiets forsvarspolitiske talsperson, Liv Signe Navarsete Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter
Senterpartiets forsvarspolitiske talsperson, Liv Signe Navarsete Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

– Dette budsjettet gir ingen flere krigere. Det styrker heller ikke kompetansen til de som allerede er i Forsvaret. Vi får ingen styrket bemanning og det er skuffende, sier leder for Befalets Fellesorganiasjon, Jens Jahren, til NRK.

Offisersforbundet advarer mot at Hærens kampevne kan bli svekket.

– Jeg frykter at Hæren nok en gang er blitt en salderingspost, sier Torbjørn Bongo til aldrimer.no.

Eriksen Søreide: «Et fremtidsrettet forsvar»

I en pressemelding avviser forsvarsminister Ine Eriksen Søreide kritikken.

«Regjeringens budsjettforslag følger opp den ambisiøse langtidsplanen for forsvarssektoren for perioden frem til 2020. I 2018 ønsker regjeringen kortere responstider, økt bemanning av utvalgte operative kapasiteter, et høyere aktivitetsnivå og investeringer for et fremtidsrettet forsvar,» skriver forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Halvannet år etter at langtidsplanen for Forsvaret ble lagt fram, skal forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) fredag presentere regjeringens forslag til rammer og struktur for Hæren og Heimevernet de neste årene.

Les også: Forsvarsministeren: – Ja, Forsvaret mangler ammunisjon

Søreide legger ikke ned Forsvarets forum

Ap åpner for å bruke mer penger på Hæren

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) Foto: Berit Roald / NTB scanpix
Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Arbeiderpartiet utelukker ikke å bruke mer penger på Hæren og Heimevernet enn det langtidsplanen for Forsvaret legger opp til.

– Når landmaktutredningen kommer, vil vi ta stilling til den på selvstendig grunnlag. Vi er ikke bundet av forliket når vi skal ta stilling til landmaktutredningen. Forliket gjelder to tredjedeler av Forsvaret. Det siste beinet, som ble utsatt, må vurderes på selvstendig grunnlag. Det gjelder både prioriteringene som skal gjøres, og rammene som gjelder, sier forsvarspolitisk talsperson Anniken Huitfeldt til NTB.

Les også: Forsvarsministeren: – Helt urimelige påstander fra Ap

Forsvaret øver på vedlikehold i nord

Slik skal midlene brukes

Ifølge Forsvarets Forum ønsker regjeringen å satse sterkere på disse områdene:
* Flere besetninger til fregattene med tilhørende økt aktivitetsnivå
* Etablere og drifte et jegerkompani i Finnmark. Les mer
* Prioritere ressurser for å ivareta overgangsfasen mellom F-16 og F-35 kampfly
* Fremdrift i utviklingen av Ørland flystasjon som hovedbase for F-35 kampfly og av Evenes flystasjon som base for Forsvarets nye maritime patruljefly og som fremskutt operasjonsbase for F-35 kampfly
* Forsert bygging av tre nye, havgående kystvaktfartøy
* Anskaffelse av nye maritime patruljefly
* Opprettholde et høyt aktivitetsnivå i Heimevernet. Les mer
* Høyt aktivitetsnivå for undervannsbåt og videreføring av fast stasjonering av en ubåt ved Ramsund orlogsstasjon
* Fortsatt flere og lengre tokt med maritime patruljefly
* Mottak og innfasing av det nye logistikkfartøyet KNM Maud
* Innfasing av NH90-helikoptre

Les også: F-35-jagerfly klare til å fly igjen

Trump slakter F-35 kostnadene: – Ute av kontroll

Tunge investeringer

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen foran F-35-flyet Norge skal kjøpe inn. Foto: Laura Buckman / NTB scanpix Foto: NTB scanpix
Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen foran F-35-flyet Norge skal kjøpe inn. Foto: Laura Buckman / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Langtidsplanen for Forsvaret legger opp til store investeringer i de kommende årene på kampfly, ubåter, overvåkingsfly og nye fartøyer til Kystvakten. Samtidig ble altså investeringer og organiseringen av Hæren og Heimevernet utsatt i påvente av landmaktutredningen.

Da utvalget la fram en «løypemelding» før sommeren, ble det antydet at regjeringen kan komme til å gå inn for å slå sammen ledelsen av Hæren og Heimevernet.

Det ble også foreslått å kutte deler av Telemark Bataljon på Rena til det halve. Resten skulle dekkes opp av en stående reservestyrke. Det vakte sterke reaksjoner, og under valgkampen varslet forsvarsministeren at forslaget ikke vil bli fulgt opp når stortingsmeldingen kommer.

Les også: Utvalg vil ha felles ledelse av Hæren og Heimevernet

Norske soldater skjøt mot selvmordsbombere

Populært