Siv Jensen kommenterer statsbudsjettet:

Venter raskere vekst - tråkker hardt på oljebremsen

Se opptak av Siv Jensens pressekonferanse i etterkant av statsbudsjettet.

Finansminister Siv Jensen ser lyst på framtida: økonomien skyter fart, ledigheten faller og flere får seg jobb. Derfor øker hun nesten ikke oljepengebruken.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

– Det var riktig å bruke mer penger for å bidra til aktivitet i økonomien, men nå er det viktig å ta et steg tilbake for å la de gode kreftene virke. Staten må gi mindre gass, sa finansminister Siv Jensen (Frp) da hun redegjorde for regjeringens politiske satsinger i finanstalen i Stortinget torsdag formiddag.

Regjeringen foreslår å bruke 231,1 milliarder kroner fra Statens pensjonsfond utland, best kjent som oljefondet, på statsbudsjettet for neste år. Det er en økning på 6 milliarder kroner i neste års kroneverdi. Uttaket tilsvarer 2,9 prosent av oljefondets verdi – altså godt under 3-prosentgrensen i handlingsregelen.

Tidligere år har regjeringen økt oljepengebruken med nesten fire ganger så mye fra budsjett til budsjett. Nå er oljepengebruken nede på et nivå som innebærer at budsjettet har en nær nøytral vekstimpuls.

Veksten skyter fart

Regjeringen anslår at veksten i norsk økonomi øker til 2,5 prosent neste år (BNP for Fastlands-Norge). Det er en oppgang fra et anslag på 2,0 prosent for i år, og opp fra 1,0 prosent i fjor.

Samtidig legger regjeringen opp til en utgiftsøkning på 1 prosent, hvilket innebærer at det er første gang på fem år at utgiftsveksten er lavere enn ventet BNP-vekst.

Regjeringen mener videre at arbeidsmarkedet er i bedring. Fremover ventes høyere vekst i sysselsettingen og lavere arbeidsledighet. Arbeidsledigheten (AKU-nivå) anslås å gå ned fra 4,3 prosent i år til 4,0 prosent i løpet av neste år.

– Det siste året har pilene snudd. Ledigheten faller over hele landet, også på Sør- og Vestlandet, og sysselsettingen stiger. Fremover venter vi at den vil øke mer enn befolkningen, slik at andelen som jobber, kan øke, sa Jensen.

Samleside: Flere reaksjoner rundt statsbudsjettet finner du her

Milliarder i skattelette

Mens regjeringen gir en rekke lettelser for næringslivet, eiere og investorer på til sammen 3,7 milliarder kroner neste år, viser skattedokumentets detaljerte tabell at lønnsmottakere ikke får noen kronemessig endring i beskatningen. De lettelsene som gis ved at inntektsskatten senkes til 23 prosent, hentes inn igjen med høyere trinnskatt, dårligere pendlerfradrag og ved at skatteklasse 2 avvikles.

Regjeringen foreslår en aksjerabatt på 20 prosent i formuesbeskatningen – hvilket innebærer at aksjeeiere bare skal betale formuesskatt for 80 prosent av aksjenes reelle verdi. Det foreslås også å fjerne eiendomsskatt på maskiner og tilbehør.

– Dette er ikke, slik flere her hevder, et budsjett med skattelettelser bare til de rike, men et budsjett som følger opp skatteforliket fra i fjor, sa Jensen.

Aktuelt: Dette betyr statsbudsjettet for din lommebok

God mottakelse i V og KrF

Budsjettet fikk som ventet en hel del kritikk fra opposisjonen på Stortinget, som blant annet mener det bidrar til økte forskjeller i det norske samfunnet, at det representerer «miljøpolitikk i bakvendtland», slik Bjørn Moxnes (Rødt) formulerte det, og at det er for lite kraftfullt på viktige områder som arbeidslivsfeltet.

Men hos regjeringens aller viktigste opposisjonspartier – Venstre og Kristelig Folkeparti – som de siste fire årene har sørget for at Høyre/Frp-regjeringen har fått budsjettene sine igjennom Stortinget, var tonen lett positiv.

Riktignok mener de den nye Tesla-avgiften er i strid med avtalen om grønt skatteskifte og vil gå inn i forhandlinger med krav om mer til klima, familier, skolene og fattigdomsbekjempelse, men begge partier er enige om at budsjettet er et godt utgangspunkt for forhandlinger.

Aktuelt:

Regjeringen vil fortsatt støtte Human Rights Service

– Tesla-eierne kan komme til å le hele veien til banken

– Regjeringen vil fjerne skatteklasse 2

Personvernpolicy