Meny

Regjeringen har mistet all tillit til Islamsk Råd Norge

Regjeringen foreslår at driftstilskuddet til Islamsk Råd Norge (IRN) ikke utbetales. Her generalsekretær Mehtab Afsar (fra venstre), styreleder Zaeem Shaukat og administrasjonskonsulent Leyla Hasic i IRN. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Regjeringen stanser statsstøtten til Islamsk Råd Norge. – Tilliten er ikke lenger til stede, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

– Vi ønsker mer og bedre trosdialog, og ikke mindre, som vi opplever at vi står i fare for å få under Islamsk Råd Norge (IRN), sier kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) til NTB.

Hun sier Kulturdepartementet etter flere måneders grundig vurdering mener det er vesentlig tvil om IRN er i stand til å ivareta sine oppgaver som brobyggerorganisasjon, dialogpartner og samarbeidspartner for tros- og livssynssamfunn, organisasjoner, sivilsamfunnet og det offentlige.

– Religionsdialog er et avgjørende bidrag til integrering. Derfor har regjeringen økt midlene til dette formålet. Det er nå vesentlig tvil om hvorvidt IRN bidrar til å oppfylle formålet, og derfor velger regjeringen å stoppe driftsstøtten til rådet, sier Helleland.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H)

– Tilliten til IRN er ikke lenger til stede. Konfliktene i og rundt IRN får tydelige konsekvenser for organisasjonens evne til å gjøre det de får penger for å gjøre. Trosdialogen er for viktig til at IRN skal få stå i veien, sier kulturministeren.

Aktuelt: Imam: Islamsk Råd for lite flinke til å ta avstand fra terrorhandlinger

Ikke overbevist

Statsråden sier de 650.000 kronene som opprinnelig var ment for IRN, og som departementet allerede i juni varslet at de ville holde tilbake, nå vil gå til andre dialogprosjekter eller organisasjoner isteden.

– Vi sender nå proposisjon til Stortinget om at tilskuddet tilbakeholdes. Da sier vi også at vi mener midlene bør brukes av andre og at andre som jobber med dialog og samarbeid mellom trossamfunn og opp mot sivilsamfunnet i Norge, skal få søke på midlene, sier Helleland.

Helleland sier beslutningen er basert på en helhetsvurdering, og ikke knyttet til enkeltsaker, som ansettelsen av en administrasjonskonsulent som bruker nikab.

– Denne beslutningen hviler på en helhetsvurdering som vi har brukt mye tid på og gått grundig gjennom. Vi har vært opptatt av at IRN skal kunne vise at de arbeider for og oppnår de formålene som Stortinget har satt for midlene, men det kan vi ikke si at vi er blitt overbevist om. Den omtalte ansettelsen har ikke utgjort noen vekt for oss.

I tillegg til den omstridte ansettelsen har også styretrøbbel, ugyldig oppsigelse av generalsekretæren og underslag vært blant temaene som har ført til uro i IRN.

Aktuelt: Islamsk Råd avfeier kritikken fra kirken

Mange møter

I slutten av september ble det dessuten klart at fem organisasjoner melder seg ut fordi de var bekymret for retningen IRN har tatt. Til sammen har de rundt 20.000 medlemmer – om lag en firedel av IRNs totale medlemstall. Forrige måned kunngjorde også Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) at de vurderte å bryte samarbeidet med IRN.

– Vi har hatt en prosess med flere møter med IRN. Vi har stilt mange spørsmål slik at IRN skulle få muligheten til å synliggjøre hvordan de skal oppnå de formålene som er satt for bruken av fellesskapets midler. Det er blant annet disse svarene som er med å utgjøre helhetsvurderingen. Vi skal sørge for at fellesskapets penger brukes på riktig måte, men vi mener at det ikke er blitt gjort, konstaterer hun.

På spørsmål om hun mener IRN har gjort mer skade enn nytte, svarer statsråden:

– Vi har vært i kontakt med mange ulike representanter innenfor det muslimske trosfeltet, men også andre aktører innenfor tros- og livssynsfeltet for å bidra til å danne oss denne helhetsvurderingen.

Aktuelt: Ansettelse i Islamsk Råd strider mot rådets egne vedtekter

– Arbeidet vil fortsette

NTB har foreløpig ikke kommet i kontakt med IRN eller Mehteb Afsar mandag, men etter et møte med Kulturdepartementet i september svarte Afsar slik på spørsmål om hvilke konsekvenser kutt i driftsstøtten vil få for IRN:

– Rådets arbeid fortsetter jo, men som sagt, møtet i dag er en del av flere møter som vi har hatt, og vi kommer til å ha dialog med ulike instanser, offentlige som private. IRNs arbeid fortsetter, IRN er en organisasjon som jobber med ulike samfunnsoppgaver, og det arbeidet vil fortsette, sa Afsar til NTB.

Takk for at du abonnerer

Motta våre nyheter via Messenger

Jeg godtar brukvervilkårene
Populært