Meny

Stemmer:

Europas egne terrorister

Blomsterhav etter terroren i Barcelona. Foto: NTB scanpix
Blomsterhav etter terroren i Barcelona. Foto: NTB scanpix
Stemmer: Sufian Musab
Masterstudier, Siviløkonomstudent, Norges Handelshøyskole (NHH)

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

De kommer fra fattige kriminelle miljøer, som kan bli omtalt som ghettoer. De var ikke religiøse i barndomstiden, men var heller ikke en del av storsamfunnet, skriver Sufian Musab.

Carola Garcia-Calvo som forsker på internasjonal terrorisme ved Elcano Royal Institute sa følgende etter angrepene in Barcelona: «Vi vet at segmentet som er mest påvirket av jihaditerrorisme er andre- og tredjegenerasjonsinnvandrere født i Europa. Dette er en identitetskrise, de føler seg ikke franske eller spanske og har ingen kontakt med besteforeldrenes hjemland».

Slike terrorangrep er noe nytt for Europa, selv om Europa har opplevd dette i mange år fra IRA i Storbritannia og Baskene i Spania. Men det er noe nytt med de seneste terrorangrepene som preger kommentarfeltene, politiske diskusjoner og mediaoppslag.

Det er angrep fra «de andre» på «oss».

Verken irske og spanske terrorister eller Breivik ble sett på som «de andre som angrep oss».  Islam blir sett på som «det andre», og selv om både Islam og Kristendommen kommer fra Midtøsten og Islam har vært i Europa i over tusen år, blir dette sett på som «clash of civilizations» som Henry Kissinger kalte det.

Høyreekstreme sier at Islam ikke hører hjemme i Europa, og det er nettopp denne fremstillingen som dytter Europeisk fødte muslimsk ungdom i ekstremistenes hender.

Ser vi på de seneste terrorangrepene i Europa, har vil følgende karakteristikker; den gjennomsnittlige alderen er 26 år, med folk så unge som 15 år. Radikaliseringen har slått til i tredje- og andregenerasjon, og ikke førstegenerasjon innvandrere til Europeiske land. To tredjedeler av angrepene ble gjort av mennesker født i landene som de angrep, alt fra England, Frankrike, Belgia til Spania og ikke flyktninger.

De kommer fra fattige kriminelle miljøer, som kan bli omtalt som ghettoer. De var ikke religiøse i barndomstiden, men var heller ikke en del av storsamfunnet.

Salman Abedi, «Manchester-bomberen», pleide å leve ett liv på et vis som mange vil si var veldig lite islamsk. Han festet og drakk, og var ikke religiøs. Vi så samme mønster med terroristene Frankrike og Belgia, mange av dem var voldelige og med kriminell bakgrunn, og ingen var del av et muslimsk samfunn da de vokste opp. De hadde alle et hat til storsamfunnet som de mente var imot dem, ikke aksepterte dem og holdt dem nede.

Når de ble radikalisert, ble Islam brukt som identitet med «oss» og «dem», vi ser at i samfunn hvor det har vært lite aksept for å være annerledes som i den franske modellen, har vi også sett mange flere fremmedkrigere og terroristangrep av franskfødte muslimer.

Høyreekstreme og islamske radikale enes ikke om mye, men én ting er de enige om det er «oss» og «dem». Og det nettopp disse holdningene vi må bekjempe på begge sider for å stoppe radikaliseringen.

Stemmer
Populært