Meny

Tverrpolitisk uro for ny lastebil-politikk i EU:

Astrup (H): - EUs kabotasje-forslag kan bli alvorlig for norsk lastebilnæring

TRUSSEL: Høyres Nikolai Astrup (til venstre) og Senterpartiets Liv Signe Navarsete er enige om å være urolige for EUs nye forslag til lastebil-regler for kabotasje i EØS. Lastebileierforbundets Geir A. Mo etterlyser at handling følger ord. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Svindel, fare for sosial dumping og dårligere trafikksikkerhet norske lastebilkonkurser. Det kan bli resultater av forslag til nye EØS-regler for kabotasje, frykter regjeringen, Senterpartiet og lastebileierne.

Hva er kabotasje?

Kabotasje er transport mellom steder i en annen stat enn der transportøren hører hjemme.

Kabotasje er forbudt - i utgangspunktet.

EU liberaliserer imidlertid transportsektoren med regler som åpner for kabotasje med visse begrensninger.

Klimautslipp er begrunnelsen for EUs kabotasjeregelverk. Det gir utenlandske transportører rett til å utføre inntil tre innenlandske transportoppdrag etter at de har kjørt gods eller busspassasjerer fra utlandet til Norge.

Sosial dumping: I virkeligheten opplever bransjen, fagbevegelsen og myndighetene i flere land at ordningene fører til sosial dumping og konkurranse fra selskaper som bruker dårlig teknisk standard.

Les mer om EUs kabotasjeregelver hos europalov: Om bussbransjen og om godsbransjen. 

Les om kabotasje hos regjeringen

Les om kabotasje hos Norges Lastebileier-forbund

ARENDAL (ABC Nyheter): Liv Signe Navarsete varsler at Senterpartiet vil sette EØS-reglene for utenlandske lastebiler ut av spill dersom partiet får regjeringsmakt.

Høyres Nikolai Astrup ser like alvorlig på det nye EU-forslaget om såkalt kabotasje som henne (se faktaboks), men satser heller på at påvirkning overfor EU vil løse problemene.

Det kom fram da Norges Lastebileier-Forbund (NLF) satte truslene fra EUs nye forslag til liberalisering av veitransport på dagsorden under Arendalsuka.

– Min vurdering er at dette kan få ganske store konsekvenser for norsk transportnæring, sier Nikolai Astrup.

– Senterpartiet er transportnæringens beste venner. Vår partileder Trygve foreslo i vår å stramme inn på kabotasjereglene. Vi ønsker å gå i motsatt retning og ta tilbake kontrollen med transportnæringa fra EØS, slår Liv Signe Navarsete fast.

Les også:   Østeuropeiske lastebilselskaper henter nå sjåfører i Filippinene

Senterpartiets selvrespekt på spill

NLFs administrerende direktør Geir A. Mo minnet imidlertid om at NLF fikk avslag fra Senterpartiets daværende statsråd Marit Arnstad, da de foreslo å suspendere regelverket for kabotasje i EØS for å kartlegge skadevirkningene.

– Senterpartiet kan ikke med respekt for seg selv forhandle noe i nærheten av forslaget som ligger nå, dersom vi sitter i regjering. Vi vil gå motsatt vei og er villig til å sette EØS ut av spill på dette området, svarte Navarsete til det.

Med tittelen «Rørende politisk enighet, eller bare politisk rør?» på arrangementet, understreket NLF at de har sett seg lei på velvillige politiske viljeserklæringer som ikke fører til tiltakt i praksis.

Les også:   Statlige Posten kjører gods i Norge med sitt eget slovakiske lastebilselskap

- Mye kriminalitet

Så hva er problemet? Ett av de viktigste, er at norsk lastebilnæring trues av EØS-reglene for kabotasje, som gir selskaper med lavlønte østeuropeiske sjåfører vid adgang til å frakte gods ikke bare til, men innad i Norge.

31. mai kunngjorde EU-kommisjonen et forslag til «modernisering» av mobiliteten og transporten i Europa.

Det innebærer at mange av begrensningene som finnes i dagens regler, men brytes over en lav sko blir fjernet.

– Vi lever av et internasjonalt marked og er underlagt reglene i EU. Kabotasjerelene gjør at østeuropeiske transportører kan kjøre innad i Norge. Det har medført mye ulovlig kabotasje og kriminalitet, sier Geir A. Mo.

– Nå skal EU liberalisere ytterligere. Deres nye mobilitetspakke innebærer fri kabotasje i Norge i fem dager, og den internasjonale lasten kan være en tom pall, legger han til.

Nikolai Astrup varsler at regjeringen, dersom den fortsetter etter stortingsvalget,  har tenkt å reise til Brussel og drive aktiv lobbyvirksomhet for å sikre rettferdige vilkår.

– Vi har femdoblet antall kontroller i Norge for å bli kvitt de useriøse aktørene. Jeg mener vi har gode muligheter til å påvirke det nye forslaget som kom fra EU rett før sommeren, sier han.

Les også:    Enige om at Norge alene ikke kan løse sosial dumping i lastebilbransjen

Vestlig ministerprotest

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) og hans stab har jobbet aktivt for å motvirke de uheldige virkningene av dagens kabotasje-regler i EØS.

Sammen med åtte andre vesteuropeiske land kom Norge med en kritisk uttalelse til det nye mobilitets-forslaget fra EU-kommisjonen.

«Deres felles mål er å sikre sosiale rettigheter, fremme sikkerhet og sikre et velfungerende indre marked bygd på sunn og rettferdig konkurranse», skriver landene i den såkalte «Vei-alliansen» (ABC Nyheters oversettelse fra engelsk).

«Ministrene gjør det klart at de ikke bør bli noen ytterligere markedsåpning, særlig når det gjelder kabotasje på veien, så lenge felles spilleregler og adekvate sosiale forhold i veitransportsektoren, og prinsippet lik lønn for likt arbeid på samme sted, ikke er sikret», heter det videre.

Les også:   – Slike dødsmaskiner vil vi ikke ha på norske veier

Populært