Meny

Garanterer ikke for jenters sikkerhet

Kvinner har økt risiko for uønsket oppmerksomhet i fengsler

Illustrasjonsbilde. Foto: Colourbox
Illustrasjonsbilde. Foto: Colourbox
Ansatte ved Ungdomsenhet øst hevder at det vil være problematisk å motta kvinnelige innsatte.

Bakgrunn

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet besøkte Ungdomsenhet øst 7.–8. februar 2017. Datoen for besøket ble ikke oppgitt på forhånd. Ungdomsenhet øst er et høysikkerhetsfengsel med plass til fire innsatte i alderen 15-19 år, og er en av tre underavdelinger av Ullersmo fengsel.

Enheten er ett av to fengsler i Norge for mindreårige innsatte. Det andre fengselet er ungdomsenheten ved Bjørgvin fengsel som ble etablert i 2009.

Ungdomsenhet øst ligger på Eidsvoll i Akershus.

En besøksrapport fra Ungdomsenhet øst, viser at enheten ikke kan garantere for jenters sikkerhet.

Siden åpningen av Ungdomsenhet øst i 2016, har det kun vært gutter som har vært innsatt. Under besøket kom det frem under samtaler med de ansatte ved enheten, at det ville vært problematisk å ta imot jenter samtidig som det var gutter i fengselet. Enheten er utformet på en måte som ikke garanterer jentenes sikkerhet og trivsel.

«Ved et slikt tilfelle ville ledelsen ta kontakt med Ungdomsenheten ved Bjørgvin fengsel for å gjøre en konkret vurdering av hva som anses som mest hensiktsmessig for ungdommen», heter i rapporten.

I en temarapport fra Sivilombudsmannen om kvinner i fengsel, kommer det frem at kvinner som soner i fengsler sammen med med menn, har økt risiko for uønsket oppmerksomhet eller seksuell trakassering fra mannlige innsatte.

Statssekretær i justis- og beredskapsdepartementet, Anette Carnarius Elseth. Foto: regjeringen.no
Statssekretær i justis- og beredskapsdepartementet, Anette Carnarius Elseth. Foto: regjeringen.no

– Jeg mener det er viktig med aktivt forebyggende arbeid blant barn og unge som begår kriminalitet. Etablering av de to ungdomsenhetene, med til sammen 8 plasser, er et viktig ledd i arbeidet med å få ungdom som har begått kriminalitet på rett kjøl – slik at de kan reintegreres i samfunnet og leve lovlydige liv, skriver statssekretær i justis- og beredskapsdepartementet, Anette Carnarius Elseth (FrP),i en e-post til ABC Nyheter.

Les også:   Ny rapport: Kvinner og minoriteter diskrimineres i norske fengsler

Etterlyser bedre opplæring

De ansatte ved enheten har gått i lange perioder med lite trening. Siste beredskapsøvelse var i februar 2016. I tillegg følte ikke alle ansatte at de hadde god nok kompetanse i bruk av mekaniske tvangsmidler. De etterlyste bedre opplæring i bruken av midlene.

«Bruk av mekaniske tvangsmidler er et risikoområde og kan gjøre stor skade hvis det blir brukt feil», skriver Sivilombudsmannen forebyggingsenhet i rapporten.

Flesteparten av de ansatte ved enheten ga uttrykk for seg at de følte seg trygge på jobb. Men flere ansatte poengterte at den lange avstanden til Ullersmo fengsel var med på å skap en viss utrygghet. Fordi avstanden kunne bli et problem hvis det skulle oppstå en nødsituasjon som ville kreve forsterket bemanning.

Oppholdsrom ved Ungdomsenhet øst. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
Oppholdsrom ved Ungdomsenhet øst. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Les også:   Innsatte barn får mindre utetid fra cellen enn anbefalt

Stilte ikke til intervju

Justis- og beredskapsdepartementet skriver til ABC Nyheter i en e-post at de dessverre ikke hadde anledning til å stille til intervju i denne saken nå, men svarer gjerne på spørsmål skriftlig.

ABC Nyheter stilte disse spørsmålene over e-post, men spørsmålene ble ikke besvart.

Er det alvorlig at det ville være problematisk å ta imot jenter samtidig som det oppholder seg gutter ved enheten?

Burde de ansatte ved enheten ha regelmessig trening på beredskap?

Er det for langt å hente forsterkninger fra Ullersmo fengsel hvis det skulle oppstå en akutt situasjon som trenger forsterket bemanning? Burde det vært noen mer tilgjengelige?

Ser dere på det som alvorlig at de ansatte ikke følte de hadde tilstrekkelig kompetanse i bruk av mekaniske tvangsmidler?

Les også:   Barn sonet sammen med voksne

Populært