Meny

Oppsiktsvekkende avsløringer i rapport: Barn sonet sammen med voksne

Sivilombudsmannen besøksrapport ved Ungdomsenhet øst viser en rekke alvorlige avsløringer. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
Sivilombudsmannen besøksrapport ved Ungdomsenhet øst viser en rekke alvorlige avsløringer. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
Dette strider med FNs barnekonvensjon.

Bakgrunn

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet besøkte Ungdomsenhet øst 7.–8. februar 2017. Datoen for besøket ble ikke oppgitt på forhånd. Ungdomsenhet øst er et høysikkerhetsfengsel med plass til fire innsatte i alderen 15-19 år, og er en av tre underavdelinger av Ullersmo fengsel.

Enheten er ett av to fengsler i Norge for mindreårige innsatte. Det andre fengselet er ungdomsenheten ved Bjørgvin fengsel som ble etablert i 2009.

Ungdomsenhet øst ligger på Eidsvoll i Akershus.

En besøksrapport fra Ungdomsenhet øst, viser at ungdom som er plassert ved enheten, har vært utsatt for å måtte plasseres i fengsler for voksne.

«Dette er i strid med FNs konvensjon om barnets rettigheter artikkel 37 bokstav c som slår fast at barn ikke skal sone eller sitte i varetekt sammen med voksne med mindre det er til det beste for barnet», heter det i rapporten.

På besøkstidspunktet var ungdomsenheten godkjent for å huse to innsatte. Årsaken til dette var «utfordringer knyttet til brannvernhensyn». Dette ble oppdaget i oktober 2016. Statsbygg hadde fått frist til 1. april med å rette opp i forholdene. ABC Nyheter har nylig blitt informert om at dette ble gjennomført i god tid før fristen.

BAKGRUNN:  Innsatte barn får mindre utetid fra cellen enn anbefalt: – Bekymringsfullt

Midlertidig tiltak

Ungdommene måtte omplasseres i påvente av ledige plasser ved ungdomsenheten. Omplasseringen var i henhold til en beslutning fra kriminalomsorgens regionskontor.

På besøkstidspunktet gjaldt dette tre ungdommer. Ungdomsenhet øst påpekte at dette var et midlertidig tiltak i påvente av åpning av de resterende to plassene ved enheten. Et eget team ved ungdomsenheten hadde ansvar for å ivareta disse ungdommene mens de var midlertidig plassert i andre fengsler.

– Sivilombudsmannens forebyggingsenhet (SOM) har utarbeidet en grundig rapport fra sitt besøk ved Ungdomsenhet øst. Enheten vil nå gjennomgå rapporten sammen med Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), som skal gi en tilbakemelding til Sivilombudsmannen innen fristen, 15. september, skriver statssekretær i justis- og beredskapsdepartementet, Anette Carnarius Elseth (FrP),i en e-post  til ABC Nyheter.

Les også: Dobøttebruken i norske fengsler over halvert

Ullersmo ikke egnet for ungdommer

Fengslene som ble brukt i påvente av ledig plass var Ullersmo fengsel (et høysikkerhetsfengsel for voksne menn), og Søndre Vestfold fengsel, Larvik. Dette er også et høysikkerhetsfengsel med plass til 16 innsatte i alderen 18 - 25 år.

På besøkstidspunktet var tre ungdommer plassert ved Søndre Vestfold fengsel, Larvik. Ingen var plassert ved Ullersmo.

Les også: Ny rapport: Kvinner og minoriteter diskrimineres i norske fengsler

Oppholdsrom ved Ungdomsenhet øst. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
Oppholdsrom ved Ungdomsenhet øst. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Under forebyggingsenhetens samtaler med de ansatte ved Ungdomsenhet øst,  fremkom det at særlig Ullersmo fengsel ikke ble vurdert som egnet for ungdommer. Det var bekymring for at de innsatte ved Ullersmo kunne ha negativ påvirkning. I tillegg hadde ikke de ansatte på Ullersmo den samme miljøfaglige bakgrunnen.

Les også:   Bestillingsdrapssiktet 30-åring klager på soningsforholdene

Kunne ikke stille til intervju

Justis- og beredskapsdepartementet skriver til ABC Nyheter i en e-post at de dessverre ikke hadde anledning til å stille til intervju i denne saken nå, men svarer gjerne på spørsmål skriftlig.

Statssekretær i justis- og beredskapsdepartementet, Anette Carnarius Elseth (FrP). Foto: regjeringen.no
Statssekretær i justis- og beredskapsdepartementet, Anette Carnarius Elseth (FrP). Foto: regjeringen.no

ABC Nyheter silte blant annet dette spørsmålet over e-post:

Hva synes dere om at barn (selv om det var ved et spesielt tilfelle) måtte plasseres i et fengsel med voksne innsatte? (Dette er i strid med FNs konvensjon om barnets rettigheter).

Elseth svarte følgende:

– Når det gjelder bruk av fengsel for barn generelt, vil jeg understreke at fengsel skal være en siste utvei for barn som begår kriminelle handlinger. I den grad det er mulig er det regjeringens syn at andre straffegjennomføringsformer skal benyttes. I noen tilfeller er dette imidlertid ikke mulig. Disse barna skal – som hovedregel – plasseres i egne ungdomsenheter som er spesielt tilpasset unge lovbrytere. Fengsler som mottar barn i varetekt eller til straffegjennomføring, skal tilrettelegge forholdene slik at barnets behov og rettigheter blir ivaretatt.

Les også:  28 fanger drept i mexicansk fengsel

Populært