Nei til EUs undersøkelse blant stortingskandidatene:MDG har blitt EØS-vennlige

GRØNN FREMTID: MDGs Une Aina Bastholm og Rasmus Hansson, her under landsmøtet på Lillehammer 19. mai, ønsker at Norge skall beholde EØS-avtalen. Hansson er imot en folkeavstemning, Bastholm er usikker ifølge Nei til EUs kandidatundersøkelse.
GRØNN FREMTID: MDGs Une Aina Bastholm og Rasmus Hansson, her under landsmøtet på Lillehammer 19. mai, ønsker at Norge skall beholde EØS-avtalen. Hansson er imot en folkeavstemning, Bastholm er usikker ifølge Nei til EUs kandidatundersøkelse. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix
Artikkelen fortsetter under annonsen

Av MDGs 20 fremste stortingskandidater foretrekker 14 EØS-avtalen framfor en handelsavtale som ikke griper så direkte inn i norsk politikk. Like mange avviser å avholde folkeavstemning om EØS.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Stortingskandidatene til Miljøpartiet De Grønne(MDG) går inn for en EØS-avtale som binder Norge til å følge reglene for EUs indre marked.

Det går fram av en omfattende spørreundersøkelse organisasjonen Nei til EU har gjennomført blant 417 av de fremste kandidatene til stortingsvalget.

På spørsmålet «Vil du støtte en folkeavstemning om EØS-avtalen» sier 14 MDG-politikere nei, fire ja og to vet ikke.

Når de blir spurt «Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale?», er resultatet det samme.

Trykk her for å se hva hver enkelt MDG-politiker mener!

Partiprogrammet slår fast at MDG ønsker å forbli i EUs indre marked i den hensikt å reformere EU.

«Sammen med våre europeiske søsterpartier vil De Grønne arbeide for reformer i EU-systemet og i EØS-avtalen, med mer innsyn, mer demokrati, bedre ivaretakelse av klima- og miljøhensyn og mer deltakelse som mål.», heter det der.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: For første gang flere EU-motstandere enn -tilhengere i det nye Stortinget

Vakler om norsk energi-suverenitet

Partiet har stor tro på bruken av reservasjonsretten Norge formelt har i EØS-avtalen, som stortingsflertallet jevnlig avviser å bruke.

18 av deres 20 spurte representanter sier de ønsker å bruke denne «vetoretten», blant annet mot EUs 4. jernbanepakke, som blant annet går ut på å konkurranseutsette jernbanetrafikken.

Derimot er MDG'erne splittet i synet på om Norge bør overlate styringen med norsk energi til EUs energibyrå ACER. Flere av politikerne bemerker at en god klimautvikling er tjent med å overlate suverenitet til et overnasjonalt organ.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: MDG har tro på joker-posisjon: – Døra er åpen for Erna

For lokaldemokrati og folkeavstemninger

Mens andre kritiserer EØS-avtalen for å påføre landet lovverk utenfra, uten demokratisk behandling, legger MDGs partiprogram stor vekt på folkelig demokrati og deltakelse.

Artikkelen fortsetter under annonsen

«Men folkestyre er ikke noe som oppstår eller består av seg selv. Demokratiet vårt må hele tiden forsvares og fornyes. I dag er tilliten til demokratiet, og dermed fellesskapet, under press. Ulikhetene øker, globalisering, økt migrasjon og en mer fragmentert offentlighet gjør at stadig flere opplever utenforskap og fremmedgjøring fra offentligheten og de demokratiske prosessene.», skriver MDG i sitt stortingsvalgprogram for kommende fire år.

«De Grønne vil bekjempe maktkonsentrasjon ved å styrke lokaldemokratiet, sivilsamfunnet og jobbe for jevnere fordeling av ressurser og kapital.», skriver partiet også.

Les også: SV og Sp varsler EØS-slag: – Ubehagelig for Arbeiderpartiet

MDG: - EØS viktig for norsk økonomi

Selv om MDG-politikerne går imot folkeavstemning om EØS, har partiet programfestet at de i større grad vil benytte folkeavstemninger og innbyggerhøring for at hver borger skal kunne delta i viktige beslutninger.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Hvordan er velviljen overfor EØS i overensstemmelse med MDGs programposter om å aktivisere folkestyret, styrke lokaldemokratiet, avholde flere folkeavstemninger om viktige saker? Og hvordan tjener en avtale som forplikter Norge til fri flyt av varer, kapital, arbeidskraft og tjenester, miljøsaken?

Artikkelen fortsetter under annonsen

– EØS-avtalen er viktig for norsk økonomi, og det vil etter vårt syn ikke tjene norske interesser å trekke seg ut av avtalen. Vi tror ikke vi kan få noen bedre bilateral avtale med EU enn EØS-avtalen, noe Storbritannias forhandlinger med EU viser, svarer partisekretær Lars Gaupset i en epost.

– Det er likevel viktig at Norge har en aktiv tilnærming til den nye situasjonen Brexit skaper, men vi tror ikke vi er tjent med å skape usikkerhet om Norges tilknytningsform slik det ser ut nå, legger han til.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Generelt understreker han at Miljøpartiet De Grønne vil bruke handlingsrommet innenfor EØS-avtalen aktivt, og bruke reservasjonsretten for å stanse direktiver som strider med grønn politikk. I partiprogrammet står det at MDG vil tilpasse EØS avtalen og tilhørende EU-strukturer prinsippene for en grønn økonomi.

Les også: Nær halvparten ønsker folkeavstemning om EØS

– Motorvei for markedsliberalisme

Rødt-leder og førstekandidat i Oslo, Bjørnar Moxnes, syns det er rart at et miljøparti støtter EØS-avtalen.

– Mange så på MDG som friskt pust for fire år siden. Men med støtten til EØS-avtalen er de blitt et systemlojalt parti på linje med Høyre og Ap. EØS er en motorvei inn i norsk samfunnsliv for markedsliberalisme, sier Moxnes til ABC Nyheter.

– I EU er hensynet til uhemmet konkurranse og varehandel overordnet miljøhensyn. Det er institusjonalisert gjennom EØS, sier Rødt-lederen.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Han mener EUs indre marked, som Norge blir delaktig i gjennom EØS, er basert på en gammeldags vekstfilosofi med økt forbruk som forsterker miljøproblemene.

– Det er et stort paradoks at MDG som i sitt program snakker varmt om lokaldemokrati og deltakelse, støtter en avtale som uthuler norsk folkestyre på område etter område, sier han.

Les også: – Det er fullt mulig å klare oss uten EØS-avtalen

To MDG-syn i Telemark

MDGs kommunestyrerepresentant i Kviteseid, Jon Ingebrigtsen, er langt på vei enig i det:

«Mitt syn er at MDG må seie nei både til norsk EU-medlemskap og til gjeldande EØS-avtale, slik ordførarkandidaten til vårt parti i Oslo gjer. Ikkje bare fordi eit stort fleirtal i det norske folket gjer det, men fordi MDG sin politikk samsvarar dårleg med dei grunnleggjande prinsipp som er forankra i EU sine kapitalistiske og marknadsstyrte stordriftsprinsipp, noko som ikkje passar i Noreg.», skriver han i Nye Meninger.

MDGs førstekandidat i hans fylke, Mona Nicolaysen, sier i kandidatundersøkelsen nei til folkeavstemning, ja til EØS.