Hva mener stortingskandidatene i Vest-Agder om EU og EØS?

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Nei til EU har gjennomført en undersøkelse om aktuelle EU-og EØS-spørsmål blant 417 aktuelle stortingskandidater. I samarbeid med organisasjonen presenterer ABC Nyheter nå tallene som viser hva stortingskandidatene mener om EU- og EØS-spørsmål.

Et tall ved svaret indikerer at kandidaten har gitt et utfyllende svar. Dette kan leses ved å holde musepekeren over det aktuelle svar fra kandidaten, eller (på mobil) ved å scrolle ned til slutten av artikkelen.

ArbeiderpartietEU-medlemskap?Folkeavstemning om EØS-avtalen?EØS-avtalen fremfor en bilateral handelsavtale?Bør Norge benytte vetoretten mer aktivt?
Astrid Margrethe HildeIkke svartIkke svartIkke svartIkke svart
Kari HenriksenIkke svartIkke svartIkke svartIkke svart
Odd OmlandNeiNeiJaVet ikke1
FremskrittspartietEU-medlemskap?Folkeavstemning om EØS-avtalen?EØS-avtalen fremfor en bilateral handelsavtale?Bør Norge benytte vetoretten mer aktivt?
Gisle Meininger SaudlandIkke svart2Nei3Ja4Ja5
Theodor Barndon HellandJa6Nei7Ja8Ja9
HøyreEU-medlemskap?Folkeavstemning om EØS-avtalen?EØS-avtalen fremfor en bilateral handelsavtale?Bør Norge benytte vetoretten mer aktivt?
Ingunn FossJa10Nei11Ja12Nei13
Mathias BernanderJaNeiJaNei
Norunn Tveiten BenestadJa14Nei15JaNei16
Kristelig FolkepartiEU-medlemskap?Folkeavstemning om EØS-avtalen?EØS-avtalen fremfor en bilateral handelsavtale?Bør Norge benytte vetoretten mer aktivt?
Hans Fredrik GrøvanNei17Nei18Ja19Ja20
Torhild BransdalNeiNeiJaJa
KystpartietEU-medlemskap?Folkeavstemning om EØS-avtalen?EØS-avtalen fremfor en bilateral handelsavtale?Bør Norge benytte vetoretten mer aktivt?
Svein-Gunnar SivertsenNeiJaNeiJa21
Miljøpartiet de GrønneEU-medlemskap?Folkeavstemning om EØS-avtalen?EØS-avtalen fremfor en bilateral handelsavtale?Bør Norge benytte vetoretten mer aktivt?
Birte SimonsenNeiJaNeiJa
RødtEU-medlemskap?Folkeavstemning om EØS-avtalen?EØS-avtalen fremfor en bilateral handelsavtale?Bør Norge benytte vetoretten mer aktivt?
Yngve Kronstad-JohansenNeiJaJaJa
SenterpartietEU-medlemskap?Folkeavstemning om EØS-avtalen?EØS-avtalen fremfor en bilateral handelsavtale?Bør Norge benytte vetoretten mer aktivt?
Ole Magne OmdalNeiJaNeiJa
Randi Fredriksen IhmeNeiJaJaJa
Sosialistisk VenstrepartiEU-medlemskap?Folkeavstemning om EØS-avtalen?EØS-avtalen fremfor en bilateral handelsavtale?Bør Norge benytte vetoretten mer aktivt?
Mali Steiro TronsmoenNeiJaNeiJa
Morgan SalminenNeiJaNeiJa
VenstreEU-medlemskap?Folkeavstemning om EØS-avtalen?EØS-avtalen fremfor en bilateral handelsavtale?Bør Norge benytte vetoretten mer aktivt?
Ingvild Wetrhus ThorsvikJa22NeiJaNei
Petter N ToldnæsJa23Nei24Ja25Nei

1 Må brukes når det er nødvendig. (Odd Omland)

2 Det mener jeg bør avgjøres av en folkeavstemning og vil følge resultatet av den. (Gisle Meininger Saudland)

3 Jeg mener det er medlemskapet i unionen og ikke avtalen Norge inngår med unionen som skal til folkeavstemning. (Gisle Meininger Saudland)

4 med mindre - og mot formodning, at den bilaterale avtalen skulle vise seg å være bedre for Norge enn EØS avtalen. (Gisle Meininger Saudland)

5 jeg mener vi har for mange pålegg som har liten relevans for Norge og som vi "må" gjennomføre. Det koster norske skattebetalere mye penger og er noe vi må utfordre EU på. (Gisle Meininger Saudland)

6 Norges fortsatte gode forhold til EU er viktig. Hvorvidt Norge bør bli medlem av EU nå eller senere er jeg usikker på. (Theodor Barndon Helland)

7 Jeg mener at Norges befolkning er tjent med et tett og godt forhold til resten av Europa. Politikere bør jobbe for å forbedre EU og EØS-avtalen, ikke for å forverre vårt forhold til Europa for øvrig. (Theodor Barndon Helland)

8 EØS-avtalen har gitt Norge enorme økonomiske fordeler. Å tro at Norge kan oppnå tilsvarende bilaterale ordninger som eksempelvis Storbritannia håper på er for meg utenkelig. (Theodor Barndon Helland)

9 Uten å være medlem av EU ratifiserer Norge flere direktiver enn de fleste EU-land. I enkelte spørsmål kan og bør vi si nei til å innføre EU-direktiver av formyndersk art. (Theodor Barndon Helland)

10 Høyres prinsipielle standpunkt er at vi ønsker å erstatte EØS avtalen med full deltagelse i EU. Om det blir aktuelt, må det avholdes folkeavstemming om norsk EU - medlemskap. Det virker lite sannsynlig i dag. (Ingunn Foss)

11 EØS avtalen tjener, og har tjent oss godt. tilknytningen til det indre markedet er avgjørende for norsk økonomi og samarbeid med de europeiske landene. (Ingunn Foss)

12 EØS avtalen kan ikke sammenlignes med en frihandelsavtale, den dekker langt flere viktige områder enn en bilateral handelsavtale. Dette gjelder blant annet en rekke samarbeidsprogrammer innen utdanning og forskning, rett til helsehjelp og veterinærsamarbeid. I tillegg er EØS avtalen dynamisk slik at man ikke må reforhandle hver gang det oppstår behov for modernisering og forbedring. (Ingunn Foss)

13 Bruk av reservasjonsretten vil kunne sette viktige deler av EØS avtalen ut av spill. (Ingunn Foss)

14 Høyre ønsker å erstatte EØS - avtalen med full deltagelse i EU.I så fall må det holdes folkeavstemning om norsk medlemskap. (Norunn Tveiten Benestad)

15 Jeg mener denne avtalen har tjent oss godt så lenge vi har stått utenfor EU. Tilgangen til det indre marked er avgjørende for norsk økonomi og samarbeid med de europeiske landene. (Norunn Tveiten Benestad)

16 Nei-bruk av reservasjonsretten vil kunne sette viktige deler av EØS-avtalen ut av spill. (Norunn Tveiten Benestad)

17 Jeg mener at våre nåværende tilknytningsformer fremdeles er den beste løsningen på Norges forhold til EU. Gjennom EØS-avtalen sikres Norge adgang til EUs indre marked og tilgang på samarbeid innenfor blant annet utdanning og forskning. Samtidig slipper vi å miste nasjonal handlefrihet på en del områder som ville omfattes av medlemskap i EU, som EUs tollunion og felles landbruks- og fiskeripolitikk, som særlig ville være utfordrende for vår distrikts- og næringspolitikk. Vi beholder også større utenrikspolitisk handlefrihet der EU-landene nå taler med én stemme. (Hans Fredrik Grøvan)

18 EØS-avtalen innebærer full markedsadgang til vårt viktigste eksportmarked, samtidig som vi bevarer selvråderetten over avgjørende områder som landbruk, fiskeri, energi, pengepolitikk og utenrikspolitikk. EØS har vært helt sentral for å sikre at Norge ikke er EU-medlem, med de negative konsekvensene det ville fått for norsk økonomi og demokrati. KrF er ikke villig til å sette norske bedrifter og arbeidsplasser på spill ved å si nei til EØS og deretter risikere en handelsavtale med svekket markedsadgang til vårt viktigste eksportmarked. I stedet mener KrF at Norge i langt større grad enn i dag må utnytte de mulighetene vi har til å påvirke EØS-relevante saker og til å si nei til uakseptable EU-forslag, slik KrF for eksempel sa nei til å underlegge oss EUs finanstilsyn. EØS har demokratiske utfordringer ved at det tas beslutninger i EU som gjøres gjeldende for EØS-området, som Norge i mindre grad har mulighet til å delta i. Dette gjelder imidlertid i hovedsak områder der Norge og EU har mye mer sammenfallende interesser, enn de områdene som ikke omfattes av EØS-avtalen. (Hans Fredrik Grøvan)

19 Etter min vurdering vil en bilateral handelsavtale gi oss svekket markedsadgang til Norges viktigste eksportmarked, med negative konsekvenser for norske bedrifter og arbeidsplasser. (Hans Fredrik Grøvan)

20 Jeg mener at vi i større utstrekning må benytte oss av handlingsrommet og muligheten vi har i EØS til å si nei til uakseptable EU-forslag, slik KrF for eksempel sa nei til å underlegge oss EUs finanstilsyn. (Hans Fredrik Grøvan)

21 Vi bør melde oss ut av avtalen vi har med EU. (Svein-Gunnar Sivertsen)

22 Norge bør ta en sterkere rolle for å bidra til at samarbeidet i Europa styrkes, særlig hvordan vi i fellesskap skal løse store grenseoverskridende utfordringer som demokratisk utvikling, klima og migrasjon. (Ingvild Wetrhus Thorsvik)

23 Venstre ønsker ikke medlemskapsforhandlingar i neste stortingsperiode. Venstre vil ha et sterkere og mer handlekraftig EU. Norge bør ta en sterkere rolle for å bidra til at samarbeidet i Europa styrkes, særlig hvordan vi i fellesskap skal løse store grenseoverskridende utfordringer som demokratisk utvikling, klima og migrasjon. Et norsk EU-medlemskap kan bare avgjøres av Stortinget etter en ny folkeavstemning, og Venstres stortingsrepresentanter vil følge utfallet av denne. (Petter N Toldnæs)

24 Venstre vil at Norge skal bidra aktivt gjennom EØS-avtalen. De politiske skillelinjene i Europa går ikke bare mellom høyre- og venstresiden. Det er også tydelige konflikter mellom krefter som ønsker mer internasjonalt samarbeid og krefter som ønsker en mer isolasjonistisk politikk. Venstre er grunnleggende positiv til internasjonalt samarbeid. Vår tids største utfordringer er knyttet til klima, migrasjon og fattigdom. Disse utfordringene må løses i samarbeid med andre land. Bare gjennom internasjonalt samarbeid kan vi forebygge krig og konflikt og skape fred. (Petter N Toldnæs)

25 Norge er en del av EUs indre marked gjennom EØS-avtalen. Avtalen sikrer fri bevegelse av personer, varer, tjenester og kapital og gir norske bedrifter adgang til verdens største økonomi. Norge er underlagt et felles regelverk på relevante områder, men vi har ikke mulighet til å delta i de formelle politiske beslutningsprosessene i EU. På den andre siden har vår nåværende tilknytning til EU gjort det mulig å føre en egen politikk på viktige områder. (Petter N Toldnæs)

Personvernpolicy