Meny

Nei til EUs undersøkelse om stortingskandidatene:

Ap ser ikke ut til å stoppe jernbane-frislipp

JERNBANEANBUD: Partileder Jonas Gahr Støre innledet valgkampen med en togtur fra Oslo S til Lillehammer. En spørreundersøkelse viser at et stort flertall av Aps stortingskandidater ikke vil stoppe EUs nye liberaliseringsregler for jernbanen i Norge. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix
JERNBANEANBUD: Partileder Jonas Gahr Støre innledet valgkampen med en togtur fra Oslo S til Lillehammer. En spørreundersøkelse viser at et stort flertall av Aps stortingskandidater ikke vil stoppe EUs nye liberaliseringsregler for jernbanen i Norge. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix
I stortingsprogrammet sier Ap at de er imot anbudskonkurranse og privatisering av jernbanen. Men i en spørreundersøkelse sier bare 23 av Aps 82 stortingskandidater at de ønsker veto mot nye EU-lover som påbyr konkurranseutsetting.

– Vi ser ingen grunn til å rive opp NSB og lage masse byråkrati og slippe til andre aktører. Det kommer ikke vi til å gjøre hvis vi kommer i posisjon etter valget.

Det forsikrer Arbeiderpartiets jernbanepolitiske talsmann denne stortingsperioden, Sverre Myrli, til ABC Nyheter, på spørsmål om hva partiet vil gjøre i kommende fireårsperiode.

Men bakom lurer EØS-avtalen og EUs nye «Jernbanepakke 4», som har full anbudskonkurranse om alle persontrafikk-strekninger som hovedregel.

Lovverket vil bli overført til Norge som følge av EØS-avtalen. Og hva gjør Arbeiderpartiet da?

Det har organisasjonen Nei til EU undersøkt i en større spørreundersøkelse blant 417 aktuelle stortingskandidater fra alle partier.

Av 82 spurte stortingskandidater for Ap, svarer bare 23 at de vil bruke reservasjonsretten mot å gjøre EUs Jernbanepakke 4 til norsk jerbanelov.

De øvrige svarer at de ikke vet, eller unnlater å svare. To sier de ikke vil bruke reservasjonsretten.

Les også:   For første gang flere EU-motstandere enn -tilhengere i det nye Stortinget

– Vi får se der og da

Arbeiderpartiet har programfestet at man ikke vil ha privatisering av jernbanen, slik dagens regjering legger opp til med vedtak om full konkurranseutsetting.

Men selv om det blir regjeringsskifte etter valget, vil Norge altså stå overfor krav om anbudskonkurranse om persontrafikken.

Da gjenstår bare én utvei for Arbeiderpartiet og andre som ønsker å bevare NSBs rett til å trafikkere jernbanelinjene i Norge. Det er å bruke vetoretten, eller reservasjonsretten som det formelt heter, mot EU-lovverk vi rett og slett ikke vil overta.

Derfor vedtok en enstemmig LO-kongress i juni et krav om at Norge legger ned veto mot å innføre Jernbanepakke 4.

– Hva kan folk som stemmer Ap forvente i dette spørsmålet, når bare en fjerdedel av Arbeiderpartiets stortingskandidater som NtEU har spurt, går inn for å legge ned veto i EØS, slik LO-kongressen krever?

– Grunnen til at vi svarer forskjellig på dette, er at vi ikke har noe landsmøtevedtak på det spørsmålet. Vi har hatt masse vanskelige direktiver som vi har behandla. Det får vi ta der og da, sier Sverre Myrli, som selv er blant de 23 som oppga at de vil bruke reservasjonsretten.

Les også:   LO-lederen: Trengs ikke stortingsvedtak om å gi norske arbeidslover forrang for EØS

– Dagens regjering farligere enn EU-pakke

– Jeg kommer uansett til å kjempe mot anbud på jernbanen, forsikrer Sverre Myrli, som understereker at dagens regjering går lenger enn EU i å omorganisere og konkurranseutsette norsk jerbane.

– Hvis det nåværende stortingsflertallet fortsetter vil all persontrafikk bli lagt ut på anbud, uten forbehold. De vil gå mye lenger enn EUs 4. jernbanepakke, sier Myrli.

Han påpeker at Jernbanepakke 4 har en rekke unntak og forbehold, blant annet ut fra geografiske forhold.

– Så får vi se, sier Myrli, som har fulgt de interne diskusjonene innad i EU som har ført fram til Jernbanepakke 4, nøye de siste åra.

– Det har vært mange runder i EU-kommisjonen og EU-parlamentet. Store jernbaneland som Tyskland og Frankrike har jobbet for, og fått gjennom en rekke unntak og forbehold, sier han.

– Vi ønsker et sterkt NSB. Kommer vi i den situasjonen at vi må anbudsutsette deler av trafikken,  mener jeg vi absolutt bør vi bruke den reservasjonsretten, sier Myrli, men sier med ettertrykk:

– Siden dagens regjering går lenger enn EU, er det viktigste for oss å få til et annet stortingsflertall.

Les også:   NSB må spare for å møte konkurransen

– Heldigvis er Senterpartiet blitt store

Forbundsleder Jane B. Sæthre i Norsk Jernbaneforbund rister på hodet over oppslplitting av NSB og konkurranseutsetting.

– Nåværende system i hele Europa skal brytes opp. Målsettinga til EU er at flere skal velge jernbanen. Men i Norge er det små forhold, og landet er grisgrendt. På enkelte banestrekninger er det trolig umulig å få til lønnsomhet, sier Sæthre til ABC Nyheter.

– En politikk som baserer seg på at private selskaper skal vinne monopol på strekninger, bli betalt av offentlige myndigheter og samtidig skal tjene penger, har én måte å få det til på: Reduserte kostnader, sier forbundslederen og legger til:

– Da er det bare press på de ansattes lønns- og pensjonsvilkår de kan få til det med.

– Hva sier du til at et kun et lite mindretall av Arbeiderpartiets kommende stortingspolitikere sier de vil bruke reservasjonsretten i EØS mot EUs Jernbanepakke 4?

– Det er ikke noe gunstig utgangspunkt. Vi forholder oss til at Ap og Sp vil gjøre en ny utredning for framtidig jernbanepolitikk. Sp er heldigvis blitt store. SV og Rødt er tydelige. Partiene som vil samarbeide med Ap, er veldig tydelige.  Så har vi LO med oss med kongressvedtak, svarer Sæthre.

– Så vet vi at det er allergi mot å si at vi skal reservere oss. Men nå er det så mye press i arbeidslivet at det kanskje er på tide å lytte til de som jobber i disse selskapene der utslaget blir betydelig, legger hun til.

Les også:   Valg 2017 - her er partienes viktigste saker

Les om EUs Jernbanepakke 4 hos Europalov.no

Populært