I dag vernes det nye store skogsområder

– Men vi trenger mer lavtliggende og produktiv skog, sier Miljøorganisasjonen Sabima.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Områdene som blir vernet:

Hedmark: Regnåsen og Hisåsen/ Granbekken og Drevja, Buberget Hemberget, Skarvberget og Tallåsen, Valsjøberget og Andråsberget, Lille Sølensjø, Tøråsen, Gråkletten, og en utvidelse av Eldåa naturreservat.

Oppland: Øytjernet

Østfold: Stiksåsen og Regimentsmyra.

Vestfold: Storås og Spirås

Telemark/Buskerud: Utvidelse av Fjellstulfjellet naturreservat

Aust-Agder: Dåsvassdalen

Vest-Agder: Birkelid

Hordaland: Tjongspollen

Nordland: Utvidelse og endring i forskrift for Simaklubben naturreservat

19 nye områder ble det besluttet at skal vernes, i det siste statsråd før sommeren onsdag.

Til sammen 94 kvadratkilometer er besluttet vernet. Dermed er over 3 prosent av Norges skogarealer vernet.

De 19 områdene er i hovedsak private områder som vernes gjennom ordningen om frivillig vern. Det betyr at det er skogeieren selv som har tatt intiativ til vernet.

Det synes Miljøorganisasjonen Sabima bare er positivt.

– Det er bra at de verner så mange områder, nå er det viktig at vi holder tempo oppe i skogvernet, sier leder Christian Steel til ABC Nyheter.

Han mener det trengs mer penger for å klare det. For tempoet i vernet slås bare av tempoet i hogsten.

Les mer: Nye rekorder i både hogging og vern av skog

– På høy tid!

Trude Myhre i Vestfolds eventyrlige skoger. Foto Arne Nævra
Trude Myhre i Vestfolds eventyrlige skoger. Foto Arne Nævra

Men for første gang siden Børge Brende var miljøvernminister, vernes det også store områder av Statskog sin skog.

– Nå har det stått stille på vern av statseid skog, mens de private skogeierne har vernet masse, sier skogsbiolog og rådgiver for biologisk mangfold i WWF, Trude Myhre, til ABC Nyheter.

Alle de områdene som ligger klare for vern i Hedmark, bortsett fra ett (Lille Sølensjø), er faktisk Statskogeide områder.

Myhre mener at utvidelsen av Eldåa naturreservat i Hedmark gjerne kunne vært større, men er fornøyd med at det nå vernes også i disse skogene.

– Men det er på høy tid at staten også stiller egen skog til disposisjon for vern, sier hun.

Her er noen av bildene som ble tatt i området da det ble utredet for vern:

Utsikt over eldre skog ved myområdene. Foto: Rein Midteng / Asplan Viak på oppdrag fra Miljødirektoratet

Les også: Mangler penger til vern av norsk skog

Dobbelt så mye må vernes

I Sabima er de også bekrymret for at det til nå bare har vært opp til private skogeiere å sørge for at vi i Norge verner skog.

– Vi ønsker oss absolutt ikke bort fra ordningen om frivillig vern. Men vi er bekymret for at denne ordningen nå har fått komplett monopol, sier Steel til ABC Nyheter.

Det Sabima og Steel er bekymret for, er at frivillig vern-ordningen gjør at bare visse typer skog blir vernet. Skog er nemlig ikke bare skog.

Stortinget har satt som mål at vi i Norge skal verne 10 prosent av skogen.

– For at det skal være noen poeng, må vi jo verne den skogen som inneholder flest av de mest truede artene, påpeker Steel.

I en rapport fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) som kom i begynnelsen av måneden, pekes det på det samme:

«For å nå Stortingets mål om 10 % vernet skog må dobbelt så mye skog vernes.»

Hedmark: Regnåsen og Hisåsen/ Granbekken og Drevja, Buberget Hemberget, Skarvberget og Tallåsen, Valsjøberget og Andråsberget, Lille Sølensjø, Tøråsen, Gråkletten, og en utvidelse av Eldåa naturreservat. Oppland: Øytjernet Østfold: Stiksåsen og Regimentsmyra. Vestfold: Storås og Spirås Telemark/Buskerud: Utvidelse av Fjellstulfjellet naturreservat Aust-Agder: Dåsvassdalen Vest-Agder: Birkelid Hordaland: Tjongspollen Nordland: Utvidelse og endring i forskrift for Simaklubben naturreservat Foto: Miljødirektoratet
Hedmark: Regnåsen og Hisåsen/ Granbekken og Drevja, Buberget Hemberget, Skarvberget og Tallåsen, Valsjøberget og Andråsberget, Lille Sølensjø, Tøråsen, Gråkletten, og en utvidelse av Eldåa naturreservat. Oppland: Øytjernet Østfold: Stiksåsen og Regimentsmyra. Vestfold: Storås og Spirås Telemark/Buskerud: Utvidelse av Fjellstulfjellet naturreservat Aust-Agder: Dåsvassdalen Vest-Agder: Birkelid Hordaland: Tjongspollen Nordland: Utvidelse og endring i forskrift for Simaklubben naturreservat Foto: Miljødirektoratet

Mangler visse typer skog

Rapporten er et resultat av en vurdering av status for skogvernet gjort av NINA, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Norges miljø- og biovitenskapelig universitet (NMBU), BioFokus og Miljøfaglig utredning. Den viser at:

  • bare 2,9 prosent av den vernede skogen er produktiv
  • bare 0,7 prosent av skogen som har høy og svært høy bonitet (er svært produktiv) er vernet
  • bare 2,8 prosent av den lavtliggende skogen er vernet (under 300 moh)
  • bare 1,9 prosent av skogen som ligger i varme områder er vernet

Deres anbefaling er å verne mer av slik skog. De peker også på behovet for større områder og anbefaler dessuten å verne områder som kan ligge inntil allerede eksisterende områder med vernet skog.

Problemet er at dette er lett tilgjengelige skogsområder som er svært produktive også for skogeierne. Dermed er det kanskje ikke like fristende å verne de?

– Vi mangler rett og slett vern av lavereliggende områder med løvskog. Dette er de rikeste områdene med spennende biotoper og de mest truede artene, sier Steel.

– Disse artene er selvfølgelig også de mest utsatte, for de bor i de lettest tilgjengelige og mest lønnsomme områdene for skogeierne, fortsetter han.

(Saken fortsetter under)

En av kartleggerne undersøker en død stokk for arter på Råaråsen. Foto: Sabima
En av kartleggerne undersøker en død stokk for arter på Råaråsen. Foto: Sabima

– Skogen i Krødsherad burde vært vernet

Et slikt område som nå hugges er skogen i Krødsherad. ABC Nyheter har flere ganger omtalt hogsten fordi området er nettopp slik skog som her etterspørres.

Hogst i Krødsherad. Foto: Trude Myhre / WWF
Hogst i Krødsherad. Foto: Trude Myhre / WWF

Les også: Han ber Klima- og miljøvernministeren redde skogen i Krødsherad -igjen

Fant nye truede arter i skogen i Krødsherad - nå hugges den

– Det er helt åpenbart at skogen i Krødsherad burde vært vernet, sier Christian Steel.

– Av og til må staten kunne gripe inn og sørge for at slike områder ikke går tapt, mener han.

Han tror imidlertid at det bør være mulig å få til mer vern av lavtliggende og produktiv skog uten myndighetsbestemt vern.

– Skogeierne har tidligere gått ut og sagt at de kan lete etter slik skog. Så her må staten være tydeligere i bestillingen, mener Steel.

Les også: Forbereder aksjoner mot hogsten i Krødsherad

Unik kystregnskog

Her ser me regnskog i landskapet ved Tjongspollen. Foto: Magnus Johan Steinsvåg/Fylkesmannen i Hordaland.
Her ser me regnskog i landskapet ved Tjongspollen. Foto: Magnus Johan Steinsvåg/Fylkesmannen i Hordaland.

Ett av områdene som nå skal vernes, er en unik kystregnskog i en temperert sone.

– Dette er faktisk blant de bedre tempererte regnskogene vi har i Norge, sier en fornøyd biolog på telefon fra skogen til ABC Nyheter.

Reine Midteng arbeider for øyeblikket med å registrere forekomster av huldrestry, men deler gjerne noen betraktninger om de biologiske verdiene i de 19 områdene som nå ligger klare for vern. Kystregnskogen ligger på Bømlo og har vært klar for vern siden høsten 2016. Den ble utsatt vernet i runden før jul, i påvente av at regelverket fra og med 2017 skulle oppdateres slik at det ble presisert at erstatninger for vern av skog var skattefri også for sameiere.

Sotpraktbille (Melanophila acuminata) er en kresen art. Foto: Arnstein Staverløkk / Norsk institutt for naturforskning
Sotpraktbille (Melanophila acuminata) er en kresen art. Foto: Arnstein Staverløkk / Norsk institutt for naturforskning

Det eneste andre lavereliggende området i denne vernerunden, er Storås og Spirås i Vestfold. Noe Midteng også påpeker er svært synd.

– Men det er noen veldig flotte områder som blir verna dersom alle disse går igjennom, sier han til ABC Nyheter.

– De parrer seg i røyken

Han peker på at Statskogområdene i Hedmark har høye biologiske verdier.

Bråtestorkenebb er også en plante som trenger brann. Frøene til denne nydelige blomsten kan ligge årevis i jorden. Og først når temperaturen blir høy nok, som i en brann, kan frøene spire. Foto: NTB Scanpix
Bråtestorkenebb er også en plante som trenger brann. Frøene til denne nydelige blomsten kan ligge årevis i jorden. Og først når temperaturen blir høy nok, som i en brann, kan frøene spire. Foto: NTB Scanpix

– Valsjøberget er for eksempel et stort område, noe vi også mangler, og der vokser det både gammel furuskog, granskog og det som heter fossrøykområder, forteller han.

Dermed inneholder området hele spennet fra fuktige områder rundt fossene og til den tørre gamle furuskogen.

– Her er det til og med noen brannfelt!

Les også: Mens perleugla ligger og ruger hogde de hele leveområdet rundt henne

Det er et problem for flere arter at det brenner for lite skog i Norge - flere av artene er avhengig av brann og er dermed på rødlista fordi det er for lite av det.

– Den ene er sotpraktbillen som lukter brann på kilometers avstand. Så flyr de dit, parrer seg i røyken og legger eggene i de brente trestammene, forteller han.

Sotpraktbille er en truet art i Norge. Les mer det hos Artsdatabanken.

– En annen er bråtestorkenebb. Den trenger rett og slett brann for at frøene skal kunne spire, forteller biologen.

Bråtestorkenebb er også på rødlisten, som nær truet i Norge.

Begge disse, i likhet med 48 prosent av våre truede arter, lever nemlig i skogen.

--

22.06:2017, kl 15.48: Korrigert en tallfeil

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
03:26 Voldsomme demonstrasjoner i Barcelona fjerde dag på rad03:21 Drapssiktede i Bergen snakket «skotsk» på vei hjem02:49 Lang toppmøtekveld med få resultater02:38 EUs toppmøte ga sin velsignelse til brexitavtale02:28 Venezuela løslater politiske fanger etter plass i FNs menneskerettsråd02:09 Frankrike hindret terrorangrep inspirert av 11. september01:56 DN: Trond Giske hadde 70 klagepunkter til VG, ingenting er rettet01:29 USAs energiminister går av01:20 Populær Venstre-ordfører åpner for å gå inn i ledelsen00:56 Låve i full fyr i Tønsberg – kommer til å brenne ned00:22 Beboer på Majorstuen fant blodig, skadd person00:00 Libya stenger interneringsleir23:42 SDF-militsen sier våpenhvile har trådt i kraft nordøst i Syria23:22 Mann pågrepet for å ha holdt familien innesperret i kjeller i flere år22:52 Morgenbladet-skribenter holder tilbake bidrag22:48 Anne-Elisabeth Hagen savnet i ett år: Politiet innkaller vitner til DNA-prøver21:54 Trumps stabssjef erkjenner at Ukraina-bistand ble knyttet til etterforskning21:42 Ekspert: Solskjær kan snart være ferdig som United-trener20:30 Kongen advarer mot trakassering og en opphetet offentlig debatt19:58 Søk etter mulig person i vannet i Hatvik i Hordaland19:43 Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan gir etter for noen av USAs krav19:23 Cubas ballettlegende Alicia Alonso er død18:22 EUs toppmøte slutter opp om brexitavtalen18:17 Dagbladet oppe igjen etter mulig hackerangrep18:11 Pence og Pompeo legger press på Erdogan17:12 Riiber kåret til årets skiutøver i nordiske grener17:08 Irlands statsminister om brexitavtalen: – Skaper en unik løsning17:07 EU-motstander Nigel Farage avfeier brexitavtale17:02 Labour, DUP og Liberaldemokratene sier nei til brexitavtalen16:57 Ambassadør tar avstand fra Trump i riksrettshøring16:55 Russisk nyhetsbyrå: Advokat har søkt om benådning for Frode Berg16:55 Hanne Harlem innstilles som ny sivilombudsmann16:42 Dronningen og kronprinsessen melder forfall til stortingsmiddag16:31 Turgåere fant tonnevis med mynter ved Kongsberg16:05 – Kan være begynnelsen på slutten for Trump16:02 Johnson: – Nå er øyeblikket for å få brexit gjennomført15:54 Assad: Syria vil svare på Tyrkias intervensjon med «alle legitime midler»15:33 Kystvakten uten helikopter i flere uker15:18 «Gazza» frikjent for seksuelt overgrep14:47 Togvogn på lastebiltur endte i politianmeldelse14:44 Tidligere toppdommer krever 7,2 millioner av NFF14:44 Brann-spiss måtte bli hjemme, straffes av klubben14:24 Bjørgen mener Johaug bør få Egebergs Ærespris14:18 Frode Bergs advokat: – Lite sannsynlig at utveksling blir bekreftet nå13:59 Feståpning for Viken mens begravelsen planlegges13:58 Enige om å la britene håndheve EU-regler i Nord-Irland13:49 Elton John: – Watford kan ha reddet livet mitt13:21 22-åring erkjenner straffskyld for drapsforsøk på 16-åring13:20 Mot brutal sprint i ny skitour12:59 Erdogan kastet Trumps brev i søpla12:20 Lørenskog-saken: Konvolutt fra trusselbrevet solgt hos Clas Ohlson11:54 Kurderne anklager Tyrkia for å bruke forbudte våpen11:53 Solskjær om United-krisen: – Jeg mister ikke nattesøvnen11:41 Haaland skadefri og kampklar11:40 Viste dømt til ett års betinget fengsel11:36 En brexitavtale mellom EU og Storbritannia er i boks11:12 Tyrkiske styrker vinner terreng nordøst i Syria11:05 Dropper nasjonal rammeplan for vindkraft10:41 Får ikke svar om syk fireåring: – Jeg er skuffet over Ropstad10:26 Norske Skog slår igjen rot i Oslo Børs10:04 Thingnes Bø pådro seg lårskade i fall09:46 11 prosent av enslige forsørgere i jobb har lavinntekt09:45 Pizzakjeden Domino's vil forlate Norge09:29 SOHR: 300.000 på flukt etter Tyrkias angrep09:29 Pence og Pompeo skal forsøke å overtale Erdogan08:55 DUP sier de ikke kan støtte Johnsons brexitavtale08:53 18 elbiler per ladepunkt i Norge08:41 Hovland satte PGA-rekord08:28 Lastebil mistet dekk på E6 - traff flere biler08:14 Får kjeft for å stole på Posten: – Han aner ikke hva som skjer08:08 Faren til offer for skoleskyting får oppreisning07:56 Senterpartiet klatrer videre på ny måling07:45 – Færre farlige islamister i Tyskland07:39 Politiet snevrer inn tidsrommet i Hagen-saken07:10 15 ambassadører fikk passord frastjålet07:07 Skittkasting og drama under møte i Det hvite hus07:07 Brexitforhandlingene fortsatte i de sene nattetimer07:00 Justin Trudeaus glorie har bleknet06:53 Russland om europeiske land: – Har halen mellom beina og er redde for Washington06:48 De norske alpinstjernene savner Svindal06:10 Kallmyr vil ikke stille seg i veien for utlevering av IS-fanger06:09 Folkevalgte bortvist etter tilrop mot Hongkongs leder06:00 NAV-rapport: Nye AAP-regler har ført til at flere går på sosialstønad05:50 Dette skjer i dag05:41 Dette skjedde i natt05:30 NHO ser fremtidsmuligheter i maritime næringer05:19 Trailer sperrer E6 i sør for Soknedal i Trøndelag05:17 Kraftig smell i sentrale Stockholm05:15 Prognose: Økende arbeidsledighet og lav boligprisvekst framover05:13 Kraftig jordskjelv rammet Filippinene04:52 Del av handelsavtale mellom USA og Kina blir formalisert04:15 35 pilegrimer omkom i bussulykke i Saudi-Arabia04:11 Frontex: Økning i antall ulovlige grensepasseringer til EU03:47 Studie: Eldre får det bedre når de trapper ned medisinbruken03:25 Trusselen fra høyreekstreme øker i Australia02:37 Straffetoll fra EU på Boeing-fly kan gi Norwegian kjemperegning02:18 Bokser døde fire dager etter knockout i kamp02:15 Mann med machete pågrepet for innbrudd og trusler02:03 Tusenvis protesterte mot straff for sexundervisning i Polen01:30 NVE: Klimaendringer vil gi kraftig vekst i norsk vannkraft
Siste nytt
03:26VerdenVoldsomme demonstrasjoner i Barcelona fjerde dag på rad03:21NorgeDrapssiktede i Bergen snakket «skotsk» på vei hjem02:49VerdenLang toppmøtekveld med få resultater02:38VerdenEUs toppmøte ga sin velsignelse til brexitavtale02:28VerdenVenezuela løslater politiske fanger etter plass i FNs menneskerettsråd02:09VerdenFrankrike hindret terrorangrep inspirert av 11. september01:56NorgeDN: Trond Giske hadde 70 klagepunkter til VG, ingenting er rettet01:29VerdenUSAs energiminister går av01:20NorgePopulær Venstre-ordfører åpner for å gå inn i ledelsen00:56NorgeLåve i full fyr i Tønsberg – kommer til å brenne ned00:22NorgeBeboer på Majorstuen fant blodig, skadd person00:00VerdenLibya stenger interneringsleir23:42VerdenSDF-militsen sier våpenhvile har trådt i kraft nordøst i Syria23:22VerdenMann pågrepet for å ha holdt familien innesperret i kjeller i flere år22:52NorgeMorgenbladet-skribenter holder tilbake bidrag22:48NorgeAnne-Elisabeth Hagen savnet i ett år: Politiet innkaller vitner til DNA-prøver21:54VerdenTrumps stabssjef erkjenner at Ukraina-bistand ble knyttet til etterforskning21:42SportEkspert: Solskjær kan snart være ferdig som United-trener20:30NorgeKongen advarer mot trakassering og en opphetet offentlig debatt19:58NorgeSøk etter mulig person i vannet i Hatvik i Hordaland19:43VerdenTyrkias president Recep Tayyip Erdogan gir etter for noen av USAs krav19:23SportCubas ballettlegende Alicia Alonso er død18:22PolitikkEUs toppmøte slutter opp om brexitavtalen18:17NorgeDagbladet oppe igjen etter mulig hackerangrep18:11PolitikkPence og Pompeo legger press på Erdogan17:12SportRiiber kåret til årets skiutøver i nordiske grener17:08PolitikkIrlands statsminister om brexitavtalen: – Skaper en unik løsning17:07PolitikkEU-motstander Nigel Farage avfeier brexitavtale17:02PolitikkLabour, DUP og Liberaldemokratene sier nei til brexitavtalen16:57VerdenAmbassadør tar avstand fra Trump i riksrettshøring16:55NorgeRussisk nyhetsbyrå: Advokat har søkt om benådning for Frode Berg16:55NorgeHanne Harlem innstilles som ny sivilombudsmann16:42NorgeDronningen og kronprinsessen melder forfall til stortingsmiddag16:31PengerTurgåere fant tonnevis med mynter ved Kongsberg16:05Verden– Kan være begynnelsen på slutten for Trump16:02PolitikkJohnson: – Nå er øyeblikket for å få brexit gjennomført15:54VerdenAssad: Syria vil svare på Tyrkias intervensjon med «alle legitime midler»15:33NorgeKystvakten uten helikopter i flere uker15:18Sport«Gazza» frikjent for seksuelt overgrep14:47NorgeTogvogn på lastebiltur endte i politianmeldelse14:44SportTidligere toppdommer krever 7,2 millioner av NFF14:44SportBrann-spiss måtte bli hjemme, straffes av klubben14:24SportBjørgen mener Johaug bør få Egebergs Ærespris14:18VerdenFrode Bergs advokat: – Lite sannsynlig at utveksling blir bekreftet nå13:59PolitikkFeståpning for Viken mens begravelsen planlegges13:58PolitikkEnige om å la britene håndheve EU-regler i Nord-Irland13:49SportElton John: – Watford kan ha reddet livet mitt13:21Norge22-åring erkjenner straffskyld for drapsforsøk på 16-åring13:20SportMot brutal sprint i ny skitour12:59PolitikkErdogan kastet Trumps brev i søpla12:20NorgeLørenskog-saken: Konvolutt fra trusselbrevet solgt hos Clas Ohlson11:54VerdenKurderne anklager Tyrkia for å bruke forbudte våpen11:53SportSolskjær om United-krisen: – Jeg mister ikke nattesøvnen11:41SportHaaland skadefri og kampklar11:40NorgeViste dømt til ett års betinget fengsel11:36PolitikkEn brexitavtale mellom EU og Storbritannia er i boks11:12VerdenTyrkiske styrker vinner terreng nordøst i Syria11:05PolitikkDropper nasjonal rammeplan for vindkraft10:41PolitikkFår ikke svar om syk fireåring: – Jeg er skuffet over Ropstad10:26PengerNorske Skog slår igjen rot i Oslo Børs10:04SportThingnes Bø pådro seg lårskade i fall09:46Penger11 prosent av enslige forsørgere i jobb har lavinntekt09:45PengerPizzakjeden Domino's vil forlate Norge09:29VerdenSOHR: 300.000 på flukt etter Tyrkias angrep09:29VerdenPence og Pompeo skal forsøke å overtale Erdogan08:55PolitikkDUP sier de ikke kan støtte Johnsons brexitavtale08:53Motor18 elbiler per ladepunkt i Norge08:41SportHovland satte PGA-rekord08:28NorgeLastebil mistet dekk på E6 - traff flere biler08:14PengerFår kjeft for å stole på Posten: – Han aner ikke hva som skjer08:08VerdenFaren til offer for skoleskyting får oppreisning07:56PolitikkSenterpartiet klatrer videre på ny måling07:45Verden– Færre farlige islamister i Tyskland07:39NorgePolitiet snevrer inn tidsrommet i Hagen-saken07:10Norge15 ambassadører fikk passord frastjålet07:07VerdenSkittkasting og drama under møte i Det hvite hus07:07VerdenBrexitforhandlingene fortsatte i de sene nattetimer07:00PolitikkJustin Trudeaus glorie har bleknet06:53VerdenRussland om europeiske land: – Har halen mellom beina og er redde for Washington06:48SportDe norske alpinstjernene savner Svindal06:10PolitikkKallmyr vil ikke stille seg i veien for utlevering av IS-fanger06:09VerdenFolkevalgte bortvist etter tilrop mot Hongkongs leder06:00PengerNAV-rapport: Nye AAP-regler har ført til at flere går på sosialstønad05:50NorgeDette skjer i dag05:41NorgeDette skjedde i natt05:30PengerNHO ser fremtidsmuligheter i maritime næringer05:19NorgeTrailer sperrer E6 i sør for Soknedal i Trøndelag05:17VerdenKraftig smell i sentrale Stockholm05:15PengerPrognose: Økende arbeidsledighet og lav boligprisvekst framover05:13VerdenKraftig jordskjelv rammet Filippinene04:52PengerDel av handelsavtale mellom USA og Kina blir formalisert04:15Verden35 pilegrimer omkom i bussulykke i Saudi-Arabia04:11VerdenFrontex: Økning i antall ulovlige grensepasseringer til EU03:47Helse og livsstilStudie: Eldre får det bedre når de trapper ned medisinbruken03:25VerdenTrusselen fra høyreekstreme øker i Australia02:37PengerStraffetoll fra EU på Boeing-fly kan gi Norwegian kjemperegning02:18SportBokser døde fire dager etter knockout i kamp02:15NorgeMann med machete pågrepet for innbrudd og trusler02:03VerdenTusenvis protesterte mot straff for sexundervisning i Polen01:30NorgeNVE: Klimaendringer vil gi kraftig vekst i norsk vannkraft
Populært