Meny

Norge vurderer deltakelse i EUs nye fond for våpenforskning

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) (bildet) vurderer om Norge skal slutte seg til EUs permanente fond, som i perioden 2021–27 skal bruke 500 millioner euro i året på forskning og 1 milliard euro på innkjøp av forsvarsmateriell. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) (bildet) vurderer om Norge skal slutte seg til EUs permanente fond, som i perioden 2021–27 skal bruke 500 millioner euro i året på forskning og 1 milliard euro på innkjøp av forsvarsmateriell. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Norge er invitert til å delta i et nytt stort EU-fond for forskning på og felles innkjøp av militært materiell.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) vurderer om Norge skal slutte seg til EUs permanente fond, som i perioden 2021–27 skal bruke 500 millioner euro, eller 4,7 milliarder kroner, i året på forskning og 1 milliard euro på innkjøp av forsvarsmateriell, skriver Aftenposten.

Målet er å samordne forsvarsinnsatsen i Europa. De reelle investeringene vil bli større, ettersom EU-midlene bare skal være en grunnpilar i det felles prosjektet, ifølge Svenska Dagbladet.

Les også:  Forsvaret vil plassere langtrekkende luftvernraketter i Trøndelag

I Regjeringens arbeidsprogram for samarbeidet med EU står det skrevet at «Regjeringen vil videreføre samarbeidet med EU om å utvikle forsvarsmateriell i fellesskap".

"Det vil styrke Europa som en relevant og strategisk aktør, også innenfor NATO. Vi ønsker også å delta i EUs forsøksprogram for forsvarsrelatert forskning og utvikling", heter det.

Saken ble drøftet i Stortingets Europautvalg i mai. Der informerer regjeringen Stortinget om løpende EØS-saker.

Underdirektør Ann Kristin Salbuvik i Forsvarsdepartementet skriver i en epost til avisen at en avgjørelse om norsk deltakelse vil bli tatt til høsten.

Les også:

Klassekampen: Forsvaret bruker Russland som argument for rakettskjold

Voldsdømt major sparkes, bryter Hærens etiske standard

Populært