Regjeringen avslår UDIs ønske om lovfestet omsorg for asylbarn

Mottaksleder Erling Segelstad slår alarm om tilsynsordningene.
Mottaksleder Erling Segelstad slår alarm om tilsynsordningene. Foto: Mads Fremstad / ABC Nyheter

Tidligere mottaksleder Erling Segelstad slår alarm om forholdene ved asylmottak for enslige mindreårige. – Jeg kunne behandle ungdom på norske mottak akkurat slik jeg vil, så lenge jeg hadde orden i rundskrivene mine.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Utlendingsdirektoratet har ved en rekke anledninger de siste årene har bedt regjeringen lovregulere omsorgen for mindreårige asylsøkere under 18 år.

Situasjonen for enslige mindreårige i norske mottak har vært kritisk etter de store asylankomstene i 2015. Flere har forsøkt å ta sitt eget liv.

– Vi har spilt inn overfor departementet at omsorgen for de unge burde lovfestes. Det ville gi en tydeligere standard for alle mottakene og ansvarsdelingen mellom oss, mottakene og sektormyndighetene klarere, sier fagsjef i UDI, Edle Grønningsæter Pallin, til ABC Nyheter.

I det norske barnevernet er det en barnelov og forskrifter som definerer hva som er forsvarlig omsorg, slik er det ikke i asylmottak for enslige mindreårige asylsøkere.

UDI mener det i dag ikke er tilstrekkelig definert hva som er forsvarlig omsorg i norske mottak, og vil ha en mer lik standard. I tillegg ønsker direktoratet at det stilles tydeligere krav til asylmottakene.

– UDI følger opp at mottaket gjør det de skal overfor beboerne gjennom kontraktsoppfølginger, blant annet omsorgssituasjonen for mindreårige. Så er vi åpne for at for eksempel Fylkesmannen kan ha annet tilsyn i mottakene, men det er opp til Justis- og beredskapsdepartementet å avgjøre, sier fagsjefen i UDI.

Les også: – Flere enslige mindreårige har forsøkt å ta sitt eget liv

Mottaksleder: – Kan gjøre hva jeg vil mot disse barna

Erling Segelstad var inntil for en måned leder for asylmottaket for enslige mindreårige i Ringsaker. Nå slår han alarm om forholdene i norske asylmottak.

– Jeg tror at hadde to norske barn hadde hatt den som disse asylbarna, hadde vi hatt hovedoppslag i mediene og politikerne hadde stilt i giv akt for å gjøre noe med situasjonen, sier Segelstad til ABC Nyheter.

Han mener det bare skulle mangle at enslige mindreårige asylsøkere har den samme lovfestede retten på omsorg som norske barn.

– Når jeg skal utføre et oppdrag på vegne av UDI, handler om at folk må gå meg etter i sømmene på hvordan jeg behandler disse ungene, og det er ekstremt utilfredsstillende tilsynsordninger. Det er reellt når jeg sier at «her kan jeg behandle ungdommene akkurat slik jeg vil, bare du har orden i rundskrivene dine».

– For å si det rett ut: Jeg kunne gjøre akkurat hva jeg ville mot disse barna, sier Segelstad som tidligere har vært mottaksleder på flere asylmottak for enslige mindreårige.

– Det er UDI som driver kontroll med seg, det oppdragsgiver som kontroller den forretningsforbindelsen de har. Jeg spør regjeringen «hvor er de faglige tilsynene, hvor er etikken i tilsynet, hvor er klageadgangen for ungdommen knyttet opp imot hvordan vi behandler de?»

Les også: Ap-politiker kalte Listhaug «jævla rasistkjerring»

Regjeringen: – Behovet er dekket

Regjeringen kjører for tiden hardt på at flyktninger ikke skal ha særfordeler, men å gi enslige mindreårige den samme rettigheten på lovregulert omsorg som norske barn mener de ikke er nødvendig.

Svaret fra justis- og beredskapsdepartementet er at det ikke er aktuelt å etterkomme UDIs ønske:

– Regjeringens asylpolitikk ligger fast, også på dette punktet. Enslige, mindreårige asylsøkere har krav på trygghet mens de venter på å få søknadene sine behandlet, og det behovet mener jeg er er dekket med systemet som vi har i dag, skriver statssekretær i justis- og beredskapsdepartementet,Torkil Åmland (Frp), til ABC Nyheter.

Les også: Omstridt asylpraksis gir rekordtall

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden