Meny

Landbruksdebatt i Stortinget:

Mangeårig strid munnet ut i skarp anklage: – Står du her og lyver, Knut Storberget?

En mangeårig strid om definisjonen på inntektsveksten for bønder, munnet ut i skarp anklage fra Høyres Ingunn Foss mot Knut Storberget (Ap).

At Arbeiderpartiets landbrukspolitiske talsmann Knut Storberget i Stortinget fredag snakket om å «tette» inntektsgapet mellom bønder og andre grupper i samfunnet, falt Høyres landbrukspolitiske talskvinne Ingunn Foss tungt for brystet.

I debatten om årets jordbruksoppgjør henviste Storberget til den tverrpolitiske enigheten i jordbruksmeldingen regjeringen la fram i vår, om inntektsmålet. Men der står det slett ikke at gapet skal «tettes», men «reduseres», påpekte Foss og la til:

– Enten har ikke Storberget lest meldingen, eller så står han her og lyver.

Språkbruk

Storberget, som har en av sine siste opptredener i Stortinget etter fire perioder, tok til motmæle ved å si at han ikke ser så stor forskjell på de to begrepene.

Men for bøndene har finformuleringer i stortingspolitikernes språkbruk stor økonomisk betydning.

I årevis har Stortinget operert med ulike mål for å redusere gapet mellom inntektsmulighetene i jordbruket, og gjennomsnittet for andre grupper.

Flertallet, inkludert Høyre og Arbeiderpartiet, har hele tiden holdt på en sammenlikning mellom inntektsvekst målt i prosent.

Bøndene, og et Senterparti som i den rødgrønne regjeringen ikke fikk gjennomslag for det, påpeker at man må sammenlikne kronebeløpene. Siden bøndene i utgangspunktet har atskillig lavere inntekt, vil samme prosentvise vekst bare øke gapet.

Frustrasjon

Til nå har Ap holdt på prosentregningen som har frustrert jordbrukets organisasjoner.

Det kom også fram da Knut Storberget, Else-May Botten og Jonas Gahr Støre i april 2014 la fram Arbeiderpartiets landbrukspolitikk. Der lover de samme prosentvise utvikling.

I den opphetede striden om årets oppgjør, som endte med brudd og at Venstre sikrer flertall sammen med regjeringen, tolkes Ap å ha gått med på en formulering om lik inntektsvekst målt i kroner - noe som ses på som betydningsfullt for kommende fire år dersom det blir et regjeringsskifte.

Les:   Ap lover ikke like mye penger til bøndene

Populært