Meny

Stemmer:

Vesten må slutte sitt samarbeid med lokale korrupte krigsherrer

Fredag 2. juni kastet demonstranter steiner på politiet i Kabul. Foto: Massoud Hossaini / AP
Fredag 2. juni kastet demonstranter steiner på politiet i Kabul. Foto: Massoud Hossaini / AP
Stemmer: Sayed Sohaib
Masterstudent Midtøstenstudier, UiO

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

Og det afghanske sivilsamfunnet må styrkes, skriver Sayed Sohaib.

Nylig ble Afghanistan rammet av et blodig terrorangrep i ambassadestrøket i Kabul. Dette var et av de blodigste terrorangrepene i byen noensinne. Minst 90 uskyldige mennesker og ambassadepersonell mistet livet, og 400 personer ble såret. Få dager etter terrorangrepet tok afghanere ut i gatene og demonstrerte mot en svak og korrupt regjering som de mener ikke er i stand til å sikre borgernes sikkerhet. Flere demonstranter ble drept i sammenstøt mellom afghansk politi og demonstranter. Lørdag 3. juni ble landet igjen rammet av et terrorangrep under begravelsen til en av de drepte demonstrantene i sammenstøtet mellom demonstrantene og politiet. Angrepet førte til at minst 20 personer ble drept, og 35 personer ble skadet.

Men kan protestene være en oppvåkning blant folket som kan lede til noe større?

I lys av de siste terrorangrepene bør man stille seg spørsmålet om hva som virkelig er en fredelig løsning på konflikten i det krigsherjede landet? Jeg vil hevde at et styrket sivilsamfunn, og en slutt på vestlig samarbeid med lokale korrupte krigsherrer er løsningen.

16 år har gått siden USAs intervensjon i Afghanistan, men landet er i dag preget av terror, ustabilitet, og korrupsjon mer enn noensinne. Taliban er styrket og har fremdeles kontroll over ulike deler av landet, og nylig har terrororganisasjon IS fått sterkt fotfeste i østlige og nordlige deler av landet.

Slik jeg ser situasjonen så mener jeg at det må en fundamental holdningsendring til hos det afghanske folket for å endre det politiske systemet i Afghanistan.

Det afghanske folket må løsrive seg fra den konfliktskapende fortiden og gamle politiske konfliktlinjer. De må forkaste etniske konfliktlinjer, de må slutte å stille seg bak kriminelle krigsherrer kun på bakgrunn av etnisk tilhørighet enten de er fra Nord, Sør, Øst, Vest, eller Sentral-Afghanistan.

Det afghanske folket må styrke den politiske kulturen i samfunnet, de må rett og slett oppdatere sine eldgamle politiske oppfatninger. Det må oppstå en sosial bevegelse gjennom en massemobilisering av folket basert på et sett felles verdier og interesser som forener folket på tvers av sosial klasse, etnisitet og politisk tilhørighet. Så lenge den sosiale bevegelsen ikke oppstår blant folket, og man fortsetter å bytte på regjeringer bestående av gårsdagens kriminelle og korrupte krigsherrer så vil man aldri se forandring fordi disse skikkelsene representerer det samme gamle korrupte systemet.

Så lenge sivilsamfunnet ikke jobber kollektivt, og ikke initierer en «bunn-topp-politikk» så hjelper det lite å stadig kritisere en korrupt regjering, og samtidig støtte opp om en annen korrupt regjering innenfor det samme korrupte systemet kun basert på etniske og regionale tilhørighet. Det må derfor jobbes for å forandre hele systemet fra bunnen av, og det må skje gjennom sivilsamfunnet.

For at alt dette skal være mulig må først og fremst Vesten med USA i spissen innrømme sine tabber og feilslåtte politikk i Afghanistan, og deretter jobbe for å endre sin politikk.

Vesten innførte demokratiet i Afghanistan med militærmakt og ga makten til tidligere krigsherrer som var en del av årsakene til at landet i utgangspunktet havnet i borgerkrig og konflikt. Ved å innsette kriminelle krigsherrer som representanter for et demokratisk system i et land hvor sivilsamfunnet overhodet ikke hadde kjennskap til, og erfaring med demokratiet, var dessverre en av de største tabbene Vesten begikk i Afghanistan. Afghanistan hadde overhodet ikke de samme forutsetningene som for eksempel Tyskland og Japan hadde etter andre verdenskrig til å kunne demokratiseres med militærmakt. Landet hadde for eksempel ingen fungerende statsapparater og institusjoner, og hadde et altfor svakt sivilsamfunn.

I jakten på al-Qaida og Taliban samarbeidet USA med disse krigsherrene som utnyttet situasjonen og etter hvert havnet i sentrale maktposisjoner i den afghanske regjeringen. De utnyttet så sine posisjoner til å drive med omfattende korrupsjon. Enorme summer med bistand gikk rett i lommene på disse krigsherrene. Istedenfor gjenoppbygging av landets institusjoner og infrastruktur, ble krigsherrene og deres familier stadig rikere. Vestens samarbeid med lokale krigsherrer er dermed en stor del av årsaken til den omfattende korrupsjonen i landet, og som følge av det ustabiliteten som råder over landet. Dette er også noe den amerikanske generalinspektøren for Afghanistan, John Sopko, sa i en lang rapport om omfanget av korrupsjon i Afghanistan som kom ut i 2016.

Som følge av den omfattende korrupsjonen, svake og handlingslammede regjeringer siden 2001, har Taliban og terrororganisasjoner som IS og andre grupperinger fått anledningen til å fritt herje i flere deler av landet. Disse grupperingene har også vært suksessfulle i deres rekruttering på grunn av stor frustrasjon og misnøye i befolkningen overfor regjeringen i Kabul i lang tid.

Skal man kunne håpe på en bedre fremtid for Afghanistan, bør fokuset derfor rettes mot sivilsamfunnet.

Støtte i form av samarbeid og informasjon bør gis til å styrke utdanningssystemet, og det bør gis mer støtte til utvikling av frivillige organisasjoner som kan aktivt arbeide imot korrupsjon og utvikling av sivilsamfunnet.

Dersom det internasjonale samfunnet, inkludert Norge, vil se forandring i Afghanistan så må de slutte sin innblanding i afghansk politikk ved å bryte sin allianse og samarbeid med korrupte krigsherrer som er en del av problemet, men heller bidra til å utvikle og styrke sivilsamfunnet.

Les også:

Afghanistan holder nasjonal sørgedag for hundrevis av terrorofre

Australia sender 30 militære rådgivere til Afghanistan

Advarer mot å sende flere soldater til Afghanistan

Stemmer
Populært