Støttepartiene flytter på drøyt 400 millioner kroner i revidert budsjett

Enda en gang har regjeringspartiene og samarbeidspartiene Venstre og KrF blitt enige om et budsjett. Her fra et forhandlingsmøte i statsrådssalen i fjor høst. Fra.v Hans Olav Syversen (KrF), Svein Flåtten (H), Terje Breivik (V) og Hans Andreas Limi (Frp). Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
Enda en gang har regjeringspartiene og samarbeidspartiene Venstre og KrF blitt enige om et budsjett. Her fra et forhandlingsmøte i statsrådssalen i fjor høst. Fra.v Hans Olav Syversen (KrF), Svein Flåtten (H), Terje Breivik (V) og Hans Andreas Limi (Frp). Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

I underkant av en halv milliard kroner flyttes på i avtalen mellom de fire borgerlige partiene om revidert nasjonalbudsjett. 

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det blir gjort omprioriteringer i revidert nasjonalbudsjett på drøyt 400 millioner kroner, ifølge enigheten mellom regjeringen og støttepartiene.

Enigheten etter forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett ble kunngjort under en pressekonferanse i vandrehallen i Stortinget onsdag formiddag. Regjeringen la fram sitt forslag 11. mai. En snau måned senere er partene i havn.

– Vi har en ramme på rundt 400 millioner kroner, hvilket er på nivå med tidligere år, sa finanspolitisk talsmann Hans Olav Syversen i Kristelig Folkeparti.

Budsjettenigheten bærer preg av fortsatte tiltak for å bekjempe økende ledighet, fattigdomsbekjempelse og klima. Oljepengebruken går noe ned sammenlignet med statsbudsjettet for i år. Budsjettrammen i regjeringens forslag er ikke utvidet.

Utdanning, fattigdom og arbeid

Enigheten innebærer blant annet at:

* Lærlingtilskuddet økes med 1.000 kroner.

* Inntektsgrensen for gratis kjernetid i barnehagen økes fra 428.000 til 450.000, hvilket regjeringen mener vil gi 2.000 flere barn rett til gratis kjernetid.

* Tiltak mot forsøpling i havet styrkes med 20 millioner kroner.

* Tilskuddsordning mot barnefattigdom, herunder øremerket tilskudd til sommerleirer for familier med rusproblemer, styrkes med 25 millioner kroner.

* Økt minstepensjon for gifte og samboende par med 1.000 kroner.

* 250 flere studieplasser for IKT.

Skattepakke til pensjonister

Støttepartiene understreker dessuten sin støtte til flere av forslagene regjeringen kom med i revidert, blant annet en betydelig skattelette for pensjonister. Regjeringen setter av 840 millioner kroner til nye skattelettelser for denne gruppen.

– Dette er det åttende budsjettet på rad H, KrF, Venstre og Frp blir enige om, sier Høyres finanspolitiske talsperson, Svein Flåtten, som mener de tydelig positive utviklingstrekkene i økonomien bærer bud om at regjeringens politikk fungerer.

– Ledigheten går ned, veksten går opp og det skapes flere jobber. Samtidig ser vi at fraværet i videregående skole faller kraftig og helsekøene blir kortere, sier han.

Solberg: – Vi vil gjerne levere på valgløftene

Statsminister Erna Solberg (H) Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
Statsminister Erna Solberg (H) Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Vi har funnet en god balanse innenfor de budsjettrammene som vi hadde, sier statsminister Erna Solberg (H) etter fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett.

– Vi har omdisponert til en del saker og prosjekter som Venstre og Kristelig Folkeparti har vært opptatt av. Vi har fått gjennomslag for de store tingene vi var opptatt av. Det er en forbedring for selvstendig næringsdrivende når det gjelder sykepenger, det er litt på utdanning, og mange andre store og små prosjekter, sier statsministeren til NTB.

Hun sier samarbeidsklimaet under forhandlingene har vært godt, til tross for at vi står foran en valgkamp.

– Det er klart at listen over prosjekter man vil ha inn kan være lang. Det er jo det siste budsjettet for perioden og da vil man gjerne levere på sine valgløfter, sier Solberg.

Venstre: – Et godt utgangspunkt er blitt enda bedre

Venstre kaller forhandlingene om revidert budsjett gode og konstruktive, og er fornøyd med at de har fått gjennomslag på tre hovedprioriterte områder.

– Det har vært svært gode og konstruktive forhandlinger. Det som i utgangspunktet var et godt forslag fra regjeringen, er blitt enda bedre på områder som har vært viktige for Venstre, fastslår partiets finanspolitiske talsperson Terje Breivik.

Han sier Venstre gikk inn i forhandlingene med tre prioriterte områder: arbeidsplasser, kunnskap og rent hav. På det første området har Venstre blant annet kjempet for å sikre gründere, nystartede bedrifter og selvstendig næringsdrivende enda mer.

Nestleder i Venstre Terje Breivik Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
Nestleder i Venstre Terje Breivik Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– En av de tingene som sto igjen på en kjempelang liste på slutten av denne stortingsperioden når det gjelder næringspolitikk, var blant annet de sosiale rettighetene og sosiale ordningene til selvstendig næringsdrivende. De er nå bedret på to svært sentrale punkter: Nå får de tilnærmet samme skattemessige fordeler og sparer til pensjon som vanlige lønnsmottakere. Vi er også enige om å styrke sykelønnsordningen for selvstendig næringsdrivende fra dagens andel på 65 prosent til 75 prosent, sier Breivik.

– Vi har fått til imponerende mye

Han viser også til at ordningen med etterutdanning av lærere nå vurderes utvidet til flere fag i budsjettet for 2018. Når det gjelder rent hav, har Venstre fått gjennom en styrking av plastproblematikken med ytterligere 20 millioner kroner i revidert budsjett.

– Dette er det siste budsjettforliket i denne stortingsperioden. Vi takker samarbeidspartene for godt samarbeid i disse fire årene. Sammen har vi fått til imponerende mye, sier Breivik. Han viser til prioritering av framtiden på områder som kunnskap og skole, lærersatsing, flere tusen nye studieplasser, studieboliger, studiestøtte, «tidenes klima- og miljøbudsjett» med et temposkifte for grønn vekst som blant annet har gitt priskutt på miljøvennlige biler.

KrF svært fornøyd med sosial profil

KrFs Hans Olav Syversen er strålende fornøyd med at de fikk tilslutning til flere av sine prioriterte områder i revidert nasjonalbudsjett.

Det var fire smilende og tilsynelatende strålende fornøyde representanter for de fire samarbeidspartiene som presenterte enigheten i vandrehallen på Stortinget onsdag formiddag.

Finanskomiteens leder Hans Olav Syversen (KrF) (bildet). Foto: NTB scanpix
Finanskomiteens leder Hans Olav Syversen (KrF) (bildet). Foto: NTB scanpix

KrFs finanspolitiske talsmann Hans Olav Syversen viste til at regjeringens reviderte budsjett har hatt full støtte fra de to støttepartiene. Syversen peker ikke minst på at det har vært viktig for KrF at oljepengebruken ikke økes.

– Dere vet at regjeringen foreslo en mindre oljepengebruk i det reviderte budsjettet enn i det vedtatte budsjettet. Det har vi fulgt opp. Vi bruker ikke mer penger enn det som regjeringen la opp til, sier Syversen og viser også til at en innsparing på 800 millioner kroner som regjeringen «ved en kuriositet» ikke hadde tatt med i sitt reviderte budsjett, ikke røres.

– Det betyr en ytterligere styring av finansene gjennom dette reviderte budsjettet, sier Syversen.

Fattigdomsbekjempelse styrkes

Han peker på flere områder der KrFs politikk har vunnet fram i revidert: Lærlingstilskuddet økes med ytterligere 1.000 kroner. Gifte og samboende minstepensjonister får samme økning som andre, og enslige minstepensjonister tilgodeses med ytterligere 4.000 kroner fra 1. september.

I tillegg styrkes fattigdomsbekjempelse med en rekke tiltak, domstolene og etterforskningskapasiteten til politiet når det gjelder vold og overgrep mot barn får økte bevilgninger, og i tillegg får Andøya kommune 15 millioner kroner ekstra i omstillingstiltak. Til sist settes det av 20 millioner kroner til kommuner som har fått ekstrautgifter i dugnaden for å ta imot enslige mindreårige asylsøkere.

– Fra KrFs side er vi glade for den sosiale profilen. Vi er glade for vi at vi ser på utdanning og lærlingplasser, og at vi gjør det innenfor rammen vi har vedtatt fra før, og som egentlig også styrker den finansielle situasjonen for statsbudsjettet, sier Syversen.

Personvernpolicy