UD: – Forvaltning av bistandspenger har «gjennomgående svakheter"

Utenriksminister Børge Brende (H) varslet i desember en gjennomgang av UDs samarbeid med ILPI. Arkivfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
Utenriksminister Børge Brende (H) varslet i desember en gjennomgang av UDs samarbeid med ILPI. Arkivfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix Foto: NTB scanpix
Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er funnet gjennomgående svakheter i samarbeidet mellom Utenriksdepartementet og konsulentselskapet International Law and Policy Institute (ILPI). 

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Gjennomgangen Utenriksdepartementet har gjort av egen forvaltning av bistandspenger viser at lover, regelverk og interne retningslinjer knyttet til tilskuddsforvaltning og anskaffelser ikke har vært overholdt fullt ut i utenrikstjenestens samarbeid med International Law and Policy Institute AS (ILPI).

Systemet evnet heller ikke å fange opp og korrigere de svakhetene som gjennomgangen avdekker. Svakhetene er i stor grad de samme ulike steder i organisasjonen og gjentar seg over tid, heter det i rapporten fra Sentral kontrollenhet, som er Utenriksdepartementets egne granskere.

Les også: UD bruker 308 millioner på menneskerettigheter

– Dobbeltrolle

Rapporten peker på at ILPIs doble rolle som både tilskuddsmottaker og tjenesteleverandør er spesiell. «Gjennomgangen har ikke funnet dokumentasjon som viser at UD stilte spørsmål ved denne dobbeltrollen», heter det i rapporten.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Sentral kontrollenhet understreker samtidig at det ikke er gjort funn som gir grunn til å tro at det har skjedd noe straffbart. Men en gjennomgående svakhet ved forvaltningen er mangelfull dokumentasjon i beslutningsprosess og oppfølging. Sentral kontrollenhet mener at regelverket om journalføring og oppbevaring av dokumentasjon i flere tilfeller er brutt.

«ILPI har i to tilfeller mottatt tilskudd selv om selskapet i henhold til de aktuelle ordningsregelverkene ikke var kvalifisert som tilskuddsmottaker», konkluderer rapporten.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Fikk 24 millioner

Det var i desember i fjor at utenriksminister Børge Brende beordret eget departement til å gjøre to granskninger. Det ene var en stikkprøvekontroll av såkalte tilskuddsavtaler, hvor mottakeren får bistandspenger uten å måtte konkurrere i en anbudsprosess. Det andre var en gjennomgang av UDs sjuårige samarbeid med ILPI fra 2009 til 2016.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Begge granskningene er resultater av VGs avsløringer rundt UDs tildelinger til konsulentselskapet.

I oktober skrev VG at ILPI fikk 24 millioner kroner i tilskudd av UD til et prosjekt om å drive nedrustningsarbeid og forskning våren 2011. Det skjedde bare to virkedager etter mottatt søknad og seks uker før søknadsfristens utløp.

I desember konkluderte Sentral kontrollenhet at selskapet burde vært utelukket som mottaker av pengene.