Landsmøte i MDG:Kamp om lønnsstopp på MDGs landsmøte

Artikkelen fortsetter under annonsen

En rekke forslag på Miljøpartiet De Grønnes landsmøte går inn for å erstatte lønnsøkning med kortere arbeidstid. MDG ønsker å drive miljøpolitikken på grunnlag av EØS-avtalens frie flyt.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Landsmøtet til MDG som åpnet på Lillehammer fredag, vil vedta et handlingsprogram spekket med offensive miljømål - som skal gjennomføres innenfor EØS-avtalen som partiet støtter.

Men ledelsen vil stagge en rekke forslagsstillere som ønsker å programfeste at det heretter skal bli slutt på reallønnstillegg. I stedet bør tariffkravene munne ut i kortere arbeidstid

– Blir det mer miljø av at aksjonærene sitter igjen med pengene?

– Nei. Men vi er for en formueskatt, da. Samtidig er dette en av de programpunktene det kommer til å bli mye diskusjon om på landsmøtet. Arbeidsutvalget ønsker å opprettholde muligheten til lønnsøkning i noen jobber, og ønsker trepartssamarbeid, sier Une Aina Bastholm, som sammen med MDGs ene stortingsrepresentant Rasmus Hansson er nasjonal talsperson for partiet.

Fra høsten av stiler Bastholm mot å bli stortingsrepresentant fra Oslo, mens Rasmus Hansson har tatt sjansen på å prøve å bli valgt som representant fra Akershus.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: MDG mener Frp og Sp ligner Putin og Trump

Blir ikke mindre vekst med MDG

– Det skal være lettere å jobbe mindre. Men vi vil ikke forstås dithen at all produktivitetsvekst skal tas ut i mer fritid, og aldri i lønn. Vi vil gå inn for 30-timersuke. Kortere arbeidstid bør bli den neste arbeidslivsreformen, slår Bastholm fast.

Foto: Iselin L. Hauge / MDG
Foto: Iselin L. Hauge / MDG

– Det er en utfordring at regjeringens langsiktige planer, Perspektivmeldinga, legger opp til dobling av forbruket de neste årene. Det har vi ikke jordkloder nok til – i hvert fall ikke før vi får i gang sirkulærøkonomien, legger hun til.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Er tanken at landets produksjon, verdiskaping skal gå ned?

– Nei, det trenger den ikke å gjøre. Miljøbelastningen er avhengig av hvordan vi produserer, og hva. Vi har som mål å redusere det materielle forbruket. Vi vil ha mer reparasjon framfor alltid å kjøpe nytt. Derfor foreslår vi for eksempel å fjerne momsen på reparasjoner, svarer Bastholm, som også har et annet eksempel fra forslaget til program:

Artikkelen fortsetter under annonsen

Å redusere arbeidsgiveravgiften på lavlønte, unge og innvandrere uten formell godkjenning av profesjon. For lærlinger skal arbeidsgiveravgiften fjernes helt.

Les også: MDG utelukker samarbeid med Frp

Partiledelsen vil ha EØS

Miljøpartiet De Grønne vil videreutvikle og forbedre velferden og det sosiale sikkerhetsnettet i Norge, står det i programutkastet.

– Hva mener MDG om pensjonsforliket som innebærer at pensjonen alltid skal underreguleres, slik at pensjonsoppgjøret hvert år skal gi 0,75 prosentpoeng mindre enn resultatet av lønnsoppgjørene?

– Vi har ikke diskutert det, men mener vi må se alvorlig på pensjonsordningene for å sikre dem for framtida når den demografiske fordelingen av befolkninga blir annerledes. Jeg tror ikke pensjon vil bli et viktig tema på landsmøtet, sier talspersonen.

Programforslaget går videre inn for å utrede vilkår for at statsborgere fra land utenfor EU-land skal sikres samme vilkår som EU-borgere når det gjelder midlertidig arbeidstillatelse. Formålet er å sikre at de som bor i Norge og arbeider svart, skal få mulighet til formell jobb.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Men hva mener MDG om fri flyt av arbeidskraft i EØS, som er heftig debattert i fagbevegelsen?

– EØS-punktet blir diskutert på landsmøtet. Én gruppe ønsker å reforhandle avtalen og eventuelt melde Norge ut. Men programkomiteen og sentralstyret innstiller på at vi ikke skal reforhandle, men fortsatt være medlem av EØS, forteller Bastholm.

Les også: MDGs programforslag: dyrere kjøtt og bensin

Tar ikke stilling til fri flyt

– Mener dere at EUs lovverk og traktaten om fri flyt av kapital, arbeidskraft, tjenester og varer som grunntanke, virker i samme retning som MDGs program?

– Noen ganger har det fungert, men det er en del utfordringer ikke bare med EØS, men den frie flyten av kapital globalt. Vi foreslår tiltak for å skattelegge multinasjonale selskaper som virker i Norge, og vil at Norge skal arbeide for et internasjonalt system for å skattelegge multinasjonale selskaper etter hvor verdiskapingen faktisk skjer.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Tjener EUs fire friheter dersom de multinasjonale selskapene betaler skatt som fortjent?

– EU ligger faktisk foran Norge på klima og en god del miljøsaker. Samarbeidet gjør også at landene kan samarbeide om klimakutt og sirkulær økonomi. Og så kan EU lære av oss på havforvaltning og det vi er gode på.

– Kan man ikke ha samarbeid om miljø og klima uten fri flyt av kapital, varer, tjenester og arbeidskraft?

– Det er ikke naturlig for oss som parti å ta stilling til EU som sådan og deres fire friheter. I vårt nye programutkast går vi inn for å samarbeide med våre europeiske søsterpartier om å arbeide for reformer i EU-systemet og i EØS-avtalen, med mer innsyn, mer demokrati, bedre ivaretakelse av klima- og miljøhensyn og mer deltakelse som mål, sier Une Aina Bastholm.

Les også: Falsk nyhet om MDG delt av flere tusen