Sterke reaksjoner på Frps omskjæringsforbud

Fremskrittspartiet vil forby rituell omskjæring av guttebarn, mot partileder Siv Jensens vilje. Fra det jødiske miljøet er reaksjonene sterke.

Frp-leder Siv Jensen tapte voteringen over to dissenser under Frp-landsmøtet lørdag. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Frp-leder Siv Jensen tapte voteringen over to dissenser under Frp-landsmøtet lørdag. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Frps landsmøtevedtak

* Fremskrittspartiet vedtok lørdag et nytt prinsipp- og handlingsprogram for neste periode.

* For første gang sier Frp nei til norsk medlemskap i EU. Partiet åpner også for å reforhandle deler av EØS-avtalen.

* Frp går inn for å følge opp NATOs forpliktelser om 2 prosent av BNP til forsvarsformål.

* Etter voteringer om flere dissenser ble det klart at Frp også går inn for å tillate dobbelt statsborgerskap samt innføre et forbud mot rituell omskjæring av guttebarn. Forslaget om å pålegge internettleverandører seks måneders lagringstid av IP-adresser ble også vedtatt.

* Forslag om å si nei til tvang i kommunesammenslåinger falt. Det samme gjorde forslaget om å avvikle Politidirektoratet og forslaget om å åpne for surrogati.

Advarslene var tydelige på forhånd. Fra den israelske ambassaden så vel som fra Det mosaiske trossamfunn kom det innstendige oppfordringer om å avvise forslaget. Likevel ble altså Frp det første partiet i Norge til å vedta et forbud mot omskjæring.

– Jeg må respektere de avgjørelsene som landsmøtet tar, sier Jensen til NTB.

Overfor Aftenposten innrømmer hun at hun faktisk stemte feil i det hun beskriver som en «forvirrende votering». Men hun fastholder altså at hun er imot lørdagens vedtak.

Ikke i regjering

På spørsmål om hvordan hun nå akter å følge opp landsmøtevedtaket i regjering, svarer hun som følger:

– Dette er vårt partiprogram for neste fireårsperiode og vedtaket er ikke en del av dagens regjeringsplattform, sier hun.

Ringside i landsmøtesalen satt delegat Jørund Rytman, som leder Israels venner på Stortinget. Han er lite tilfreds med vedtaket.

Les også: FpU vil anmelde Støre for korrupsjon

– Men ut ifra debatten så vektlegger flertallet barnets manglende mulighet til å velge. Hensikten er ikke å ramme jøder eller religionsfriheten, sier han.

– Fremskrittspartiet har i alle sammenhenger vært en varm støttespiller for Israel. Det er vi fortsatt, tilføyer Jensen.

Sterke reaksjoner

Landsstyret var i utgangspunktet delt i synet på saken, men redaksjonskomiteen samlet seg om et kompromissforslag som lørdag ettermiddag altså ble avvist av landsmøtet.

Leder Ervin Kohn i Det mosaiske trossamfunn sier han ikke har noen tro på at Stortinget vil endre loven som sikrer rett til rituell omskjæring.

– Jeg mistenker at Frp ikke tror det heller. Hvilket signal ønsker Frp da å sende oss? At jøder er uønsket i landet? spør Kohn.

Han mener vedtaket er i strid med Frps eget programpunkt om religionsfrihet.

Dobbelt statsborgerskap

Også i spørsmålet om dobbelt statsborgerskap bør tillates gikk Jensen på en smell. Det samme gjorde for øvrig innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug og begge partiets nestledere, som stemte med mindretallet.

Et forslag som ville endre Frps syn på kommunesammenslåinger ved å uttrykke at dette kun skal skje ved frivillighet, falt. Det samme gjorde forslaget om å åpne for surrogati. På begge disse punkter stemte Jensen med flertallet.

Det gjorde partilederen også da justisminister Per-Willy Amundsen med et nødskrik fikk avverget et vedtak om å legge ned Politidirektoratet. Amundsen fikk for øvrig også flertall for sitt ønske om å pålegge internettleverandører seks måneders lagringstid av IP-adresser.

KrF har fremmet et representantforslag om dette, som regjeringens andre støtteparti Venstre motsetter seg av hensyn til personvernet.

Les også: – Sp tviholder på godt betalte ordførere framfor å tilby gode tjenester

Frps landsmøtevedtak

* Fremskrittspartiet vedtok lørdag et nytt prinsipp- og handlingsprogram for neste periode.

* For første gang sier Frp nei til norsk medlemskap i EU. Partiet åpner også for å reforhandle deler av EØS-avtalen.

* Frp går inn for å følge opp NATOs forpliktelser om 2 prosent av BNP til forsvarsformål.

* Etter voteringer om flere dissenser ble det klart at Frp også går inn for å tillate dobbelt statsborgerskap samt innføre et forbud mot rituell omskjæring av guttebarn. Forslaget om å pålegge internettleverandører seks måneders lagringstid av IP-adresser ble også vedtatt.

* Forslag om å si nei til tvang i kommunesammenslåinger falt. Det samme gjorde forslaget om å avvikle Politidirektoratet og forslaget om å åpne for surrogati.

Hva kan vi bli bedre på?

Dine synspunkter er viktige i vårt kontinuerlige arbeid med å forbedre Startsiden. Derfor ber vi deg bruke cirka 3 minutter på en kort spørreundersøkelse.

Ja, jeg kan delta
Nei takk

Hilsen oss i Startsiden