Åpen for alle - alltid

Regjeringen åpner for å kunne internere asylbarn på ubestemt tid

Innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg (Frp) strammer inn på mulighetene for å internere asylbarn over lang tid, men vil likevel gi en åpning i lovverket for internering på ubestemt tid.
Innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg (Frp) strammer inn på mulighetene for å internere asylbarn over lang tid, men vil likevel gi en åpning i lovverket for internering på ubestemt tid. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
Artikkelen fortsetter under annonsen

Regjeringen strammer inn på adgangen til å internere asylbarn og -familier over lang tid, men åpner for at det i enkelte saker skal kunne skje på ubestemt tid.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

I et nytt forslag til endringer i utlendingsloven tar regjeringen til orde for at barn og barnefamilier som skal sendes ut av landet, skal kunne interneres i tre døgn, med mulighet til forlenging i ytterligere tre døgn.

Men hvis det er «særskilte og sterke grunner» til det, skal myndighetene kunne gå utover hovedregelens begrensninger, men bare for én uke av gangen, ifølge lovforslaget. Det blir ikke foreslått noen maksimumstid.

I forslaget heter det seg at internering på grunn av unndragelsesfare «bare skal skje dersom dette er helt avgjørende som en siste utvei for å gjennomføre utsendelsen».

– Det er viktig for norske myndigheter å ha adgang til å pågripe og internere når det er avgjørende for å få gjennomført uttransport av familier som forsøker å unndra seg retur, sier konstituert innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg (Frp).

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: KrF truer med å gå til Ap med asylbarnbosetting

Listhaug: Skjer sjelden

I dag blir asylsøkere med avslag plassert på Politiets utlendingsinternat på Trandum hvis myndighetene frykter de skal stikke av før utsendelse.

Det skjer relativt sjelden at mindreårige blir sittende lenge på Trandum, framholdt innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) da hun bekjentgjorde forslaget i Sunnmørsposten før nyttår.

I fjor bodde 143 barn og deres foreldre på familieavdelingen på Trandum mellom ett og 24 døgn – 130 av dem ble sendt ut av landet i løpet av de tre første døgnene. Men i 2014 of 2013 ble én mindreårig asylsøker holdt på Trandum i mer enn 60 dager både i 2015 og 2014. I 2015 var det sju barn som satt lenger enn tre døgn.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: Flere partier vil skrote midlertidig opphold for asylbarn

Mens det i dag er en tilrettelagt familieavdeling på Trandum, har Politidirektoratet fått i oppdrag å opprette en egen familieenhet utenfor Trandum i løpet av 2017. Familieenheten skal ha et mer sivilt preg.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– En egen enhet for barnefamilier utenfor Trandum vil legge enda bedre til rette for at internering kan brukes som virkemiddel uten at dette blir et uforholdsmessig tiltak, sier Sandberg.

Strammer inn

De foreslåtte endringene i utlendingsloven, hvor barn blir omfattet av en egen, helt ny paragraf, innebærer uansett innstramminger av adgangen dagens lovverk og praksis gir til å internere barn som har fått avslag på asylsøknaden sin.

Heller ikke dagens utlendingslov er det satt noen øvre tidsgrense, men straffeprosessloven er førende for praksis. Og der heter det at barn ikke kan interneres for lenger enn 2 uker av gangen, og da bare etter kjennelse fra retten. I saker hvor barn interneres sammen med foreldrene, mener staten regelverket tillater internering i fire uker av gangen.

Regjeringen legger dessuten flere presiseringer som skal ivareta barnas rettssikkerhet i interneringsprosessen.

– Frihetsberøvelse er et alvorlig inngrep, og det er særlig alvorlig når sakene omfatter barn. Det er derfor viktig med et klart og presist regelverk, sier Sandberg.

Les også: Asylmottaksleder siktet for seksuelle overgrep mot flere asylbarn