Ap-strid om krafteksport:

LO-forbundet EL og IT ivrer for flere sjøkabler til EU-land

MER AV DETTE: Statnetts NorNed-anlegg på Raustad er starten på sjøkabelen mellom Norge og Nederland. Striden står om flere utenlandskabler. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix
MER AV DETTE: Statnetts NorNed-anlegg på Raustad er starten på sjøkabelen mellom Norge og Nederland. Striden står om flere utenlandskabler. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix
EL og IT-leder Jan Olav Andersen rykker ut mot LO-kollega Leif Sande: – Vi trenger flere kraftkabler til utlandet, og de øker ikke kraftprisene.

– De kraftkablene til utlandet som bygges nå, er bra for forsyningssikkerheten, legger til rette for fornybar energi og gir en stabil strømpris. De vil heller ikke ha noen vesentlig betydning for kraftprisen i Norge.

Det sier leder Jan Olav Andersen i LO-forbundet EL og IT, til debatten på det pågående landsmøtet i Arbeiderpartiet, om å stanse utbygging av en kraftkabel til Storbritannia.

I går rykket forbundsleder Leif Sande i et annet LO-forbund, Energi Industri, ut og advarte om at flere kraftkabler til utlandet vil føre til at de høyere kraftprisene i EU-landene vil smitte over på det norske prisnivået og undergrave kraftforedlende industri.

Han organiserer ansatte blant annet i smelteverkene, mens EL og IT Forbundet er Norges største fagforbund for ansatte innenfor IKT, energi og el-installasjon.

Les:  Høyspent Ap-debatt om milliardtap ved kraftkabler til utlandet

– Kommer ikke til å eksportere så mye

– Hvorfor ønsker ditt forbund flere kabler til utlandet, i og med at det allerede er betydelig kapasitet på eksport og import av kraft?

– Den viktigste grunnen har med forsyningssikkerheten å gjøre. Vi er sårbare fordi vi er nesten hundre prosent avhengige av nedbør. Sånn som kraftsituasjonen i Europa er nå, er det en fordel å ha tilknytning til flere land, sier Andersen til ABC Nyheter.

– Vi har mer enn tilstrekkelig utvekslingskapasitet, bekrefter også han, men legger til:

– Poenget er å ha den til å ha fordelt på flere leverandører.

Andersen bedyrer at Norge aldri kommer til å eksportere strøm i det omfanget som er teknisk mulig i disse kablene.

– Det er overskuddskraft i hjemmemarkedet som blir eksportert, sier han.

Forbundet hans har også fått laget et eget notat om kraftutveksling med utlandet.

Forbundet Industri Energi skriver at Norge allerede har kabler med kapasitet til å eksportere 50 TWh av Norges produksjon på 131 TWh på ett år.

Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) melder at det aldri har blitt produsert like mye strøm i Norge enn i 2016, til tross for at det kom mindre nedbør

Kraftproduksjonen var på 148,8 TWh. Norsk nettoeksport endte på 16,5 TWh i 2016. Dette er kun 1,4 TWh lavere enn rekorden fra 2012.

Les også: Ap vil satse på kraftforedlende industri - men lar kraft strømme ut av landet

Flere kabler gir mer utbygging

– Er du da uenig med NVEs vurdering av at økt eksportkapasitet vil føre til høyere kraftpriser i Norge?

– Jo, det påvirker prisene med rundt 3 øre per kiloWattime i et normalår, men vil dempe prisene hvis vi har et tørrår, svarer Jan Olav Andersen.

Han mener kabelforbindelser dessuten er fornuftig fordi det utløser mer fornybar energi både i Norge og i utlandet.

– Gjennom kablene kan vi importere krafta billig når vindmøllene går, så eksporterer vi strøm på dagtid når etterspørselen blir større, sier han.

EL og IT-lederen minner også om at langsiktige kraftkontrakter sikrer forutsigbare priser til industrien.

Les også: 75,1% av norsk strømforbruk i 2015 var fossil- og atomkraft

– EØS er trusselen

– Hva sier du til Leif Sandes anslag om at 2,5 øre i økt kraftpris tilsvarer 70.000 kroner i året per arbeidsplass i industrien?

– Jeg går ikke god for det tallet. Det er klart at alle faktorer påvirker norsk konkurranseevne. At kraftpriser skulle fryses, ville være ganske spesielt. Det skal være lønnsomt å investere i kraftproduksjon i framtida også. Også i oppgradering av anleggene vi har. Selv om vann- og vindkraft er evigvarende, er ikke produksjonsanleggene det, sier Andersen.

– EU tiltar seg stadig mer makt fra nasjonalstatene på energisektoren. Ser du økt risiko for at Norge i EØS mister mer av sin suverenitet på kraftsektoren dersom  en større andel av norsk kraftproduksjon knyttes til EU-land?

– EUs såkalte «Vinterpakke» for reform av energipolitikken gir stadig større makt til EUs energibyrå ACER. Den problemstillingen står vi midt oppi uansett hvor mange kabler vi har. Det er EØS som er trusselen for norsk konkurranseevne, ikke kablene, konkluderer Jan Olav Andersen.

Annonse
Populært