Stemmer:Vi skaper pasientens helsevesen

Tone W. Trøen svarer på kritikken mot helseminister Bent Høie.
Tone W. Trøen svarer på kritikken mot helseminister Bent Høie. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
Artikkelen fortsetter under annonsen

Valget står mellom om vi fortsatt skal skape pasientens helsetjeneste eller om vi skal få en helsepolitikk i revers der systemet igjen settes i sentrum, skriver Tone W. Trøen (Høyre).

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Stemmer: Tone Trøen
Stortingsrepresentant(Høyre, helse- og omsorgskomiteen

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

Artikkelen fortsetter under annonsen

Torgeir Micaelsen forsøker på ABC Nyheter å få det til å fremstå som om Høyre ikke snakker om egen helsepolitikk. Det kunne være fristende å tilby en hørselssjekk, men egentlig tror jeg det dreier seg mer om vilje til å faktisk lytte.

Helse er en av Høyres hovedsaker. Valget står mellom om vi fortsatt skal skape pasientens helsetjeneste eller om vi skal få en helsepolitikk i revers der systemet igjen settes i sentrum.

Gode resultater i spesialisthelsetjenesten

Vi er godt i gang med å skape pasientens helsevesen. Vi har økt antall utredninger, behandlinger og kontroller med over én million fra 2013 til 2015. Her tror sikkert Micaelsen at det er snakk om et pengebeløp siden han så ofte måler politisk leveranse på den måten, men det er altså antall flere utførte kontroller. Det er kortere ventetider og mindre helsekøer, og høy investeringstakt i sykehusene. Takket være dyktige ansatte på sykehusene opplever nå kreftpasientene trygghet og raskere hjelp gjennom pakkeforløp for en stor andel kreftsykdommer.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Vi har brukt pengene på å gjøre det lettere for pasientene å velge mellom sykehus ved å modernisere nettløsningen «Velg behandlingssted». Denne brukes av mange tusen pasienter hvert år, også til å velge mellom offentlige sykehus. Vårt mål er å skape pasientens helsetjeneste. En helsetjeneste der pasientene får rask behandling og valgfrihet til å velge det tilbudet som passer dem best. Under den forrige regjeringen så vi økende helsekøer og ventetider, samtidig som de valgte å ikke utnytte ledig kapasitet hos private og ideelle aktører. Denne regjeringen innførte fritt behandlingsvalg for å snu den negative trenden.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er bred enighet om å verne om vår løsning med en offentlig finansiert helsetjeneste. Men i motsetning til Arbeiderpartiet, er det ikke avgjørende for regjeringen hvem som utfører helsehjelpen. Vi benytter gjerne private helseinstitusjoner dersom det gir pasienten mer valgfrihet og bedre og raskere behandling. Vi tar i bruk hele mangfoldet av aktører i offentlig og privat sektor. Ved å overføre makt fra systemet til pasienten, må sykehusene finne nye og bedre måter å gi god og rask behandling. Dette er ikke flytting av penger mellom offentlig og privat sektor, men tiltak som gir mer og raskere helsehjelp til pasientene.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Helsebarometeret som kom 28. mars viser at svært mange fortsatt tror at man får bedre helsehjelp ved å ha mer penger.

Derfor er vårt viktigste mål med helsepolitikken at vi skal ta flere gode krefter i bruk i den helsehjelpen som det offentlige dekker. Det gir raskere og mer treffsikker hjelp. Det skal ikke være nødvendig å ha privat helseforsikring for å være trygg på å få nødvendig helsehjelp i Norge.

Kvalitet i eldreomsorgen

For å sikre den grunnleggende tryggheten og et bedre tilbud til dem som trenger helsetjenester mest, har det vært nødvendig å forsterke de økonomiske virkemidlene blant annet til kompetanseheving og utbygging av sykehjem og omsorgsboliger. Nå ser vi resultater. Det er en rekordsatsning på kompetanseheving i kommunene, og kommunene planlegger for tre ganger så mange sykehjemsplasser som under de rødgrønne. Dette er en stor kontrast til årene med Ap da det var stillstand i utbyggingen av sykehjemsplasser. Så åpenbart var dette, at Torgeir Micaelsen har tatt selvkritikk og sagt at Ap ikke nådde målene sine på dette i regjering. De lovet 12 000 nye sykehjemsplasser i 2007-valgkampen. I 2014 kom tall som viste at siden da var det kommet 567 nye plasser.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Da Stortinget vedtok en lovfestet rett til heldøgns pleie- og omsorg, med tydelige kriterier for tildeling av langtidsopphold og med et krav til at kommunene må ha åpenhet om ventelister, stemte Ap imot. Kampen for pasienters rettigheter har aldri stått sterkt i Micaelsens parti. Systemet er viktigst. Terskelen for å få heldøgns pleie varierer avhengig av om kommunen har plass eller ikke. Det bidrar til å skape forskjeller i pasientbehandlingen. Høyre endrer nå på denne urettferdige praksisen. Vi sikrer rettighetene for de skrøpeligste pasientene. De som i dag står uten vedtak om plass og heller ikke står på noen venteliste. En situasjon som oppleves svært utrygg og som gjør livet vanskelig og vondt for mange som er i livets siste fase og deres nærmeste pårørende.

Selv om mye er gjort, er jobben vår ikke ferdig. Derfor har vi lansert eldrereformen «Leve hele livet». En satsning for å løfte eldreomsorgen, og sørge for mer kvalitet i tjenestene og en tryggere omsorg for den enkelte.

Les flere kommentarer, tips, råd og analyser her