Trump ga ordre om å fjerne klimatiltak

Tirsdag signerte Trump en ordre som reverserer flere av Barack Obamas klimavennlige tiltak. Se video.
Artikkelen fortsetter under annonsen

Krigen mot kull er over, sa Donald Trump da han ga ordre om å oppheve eller revurdere flere av Barack Obamas viktigste klimatiltak.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Siden han ble innsatt som president, har Trump jobbet målrettet for å fjerne reguleringer som bidrar til å redusere USAs utslipp av klimagasser.

Tirsdag var turen kommet til det som trolig er Obamas viktigste klimatiltak: Clean Power Plan. Formålet med planen er å kutte utslipp fra kullfyrte kraftverk.

– Min regjering avslutter krigen mot kull, sa Trump da han undertegnet en presidentordre om Clean Power Plan og en rekke andre klima- og miljøtiltak.

Planen skal nå revurderes, og flere av de andre reguleringene oppheves. Det er ventet at miljøorganisasjoner og andre tilhengere av tiltakene vil starte rettssaker i et forsøk på å beholde dem.

Les også: Nekter å gi Trump liste over klima-ansatte

Satser på kull

Trump-regjeringen sier målet med å fjerne miljøreguleringene er å skape arbeidsplasser og få fart på økonomien.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

I valgkampen lovet Trump å hjelpe den kriserammede amerikanske kullindustrien. I tillegg varslet han storsatsing på olje og gass. Tirsdag var han omgitt av en gruppe kullgruvearbeidere da han undertegnet presidentordren i lokalene til det amerikanske miljødirektoratet EPA.

Hovedgrunnen til at det går dårlig med kullindustrien, er at den er blitt utkonkurrert av gasskraft. Men Clean Power Plan ville gjort det enda vanskeligere å tjene penger på kullkraft.

– Ved å fjerne planen tar Trump-administrasjonen bort det politiske presset for å påskynde en overgang fra kull til gass og fornybar energi, sier forskningsleder Guri Bang ved Cicero senter for klimaforskning.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: Hagen støtter Trumps presidentordre

Kamp i rettsvesenet

Clean Power Plan ble vedtatt av Obama-regjeringen i 2015, men den har aldri trådt i kraft. Grunnen er at flere amerikanske delstater og andre motstandere av planen har forsøkt å stanse den i rettsvesenet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Å fjerne planen blir ikke nødvendigvis enkelt for Trump-regjeringen. Presidenten må forberede seg på en langvarig kamp i rettsvesenet mot miljøaktivister og andre forkjempere for klimatiltak.

Trump har også besluttet å oppheve en midlertidig stans i tildelingen av nye tillatelser til kullgruver i områder som er eid av staten. I tillegg vil han revurdere tiltak for å begrense utslippene av metan fra olje- og gassproduksjon.

Presidenten har flere ganger gjort det klart at han tviler på forskningen på klimaendringene. Den nye sjefen for miljødirektoratet EPA, Scott Pruitt, sa nylig at han ikke tror CO2 er den viktigste årsaken til den globale oppvarmingen. Dette er i strid med konklusjonene til verdens klimaforskere.

Les også: EPA-sjef: Trump avvikler snart Obama-tiltak mot global oppvarming

0 dollar til klimafond

I Trump-regjeringens forslag til nytt statsbudsjett er overføringene til EPA kuttet med 31 prosent. Blir dette godkjent av Kongressen, kan 3.200 stillinger i direktoratet forsvinne.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Samtidig vil Trump fullstendig fjerne alle USAs bidrag til FNs arbeid for å bekjempe klimaendringene. Overføringene til FNs grønne klimafond skal reduseres til 0 dollar.

Denne typen finansiering av klimatiltak i fattige land spilte en svært viktig rolle da Parisavtalen ble vedtatt i 2015.

Om Trump vil trekke USA fra Parisavtalen og FNs klimaforhandlinger, er fortsatt uklart. Foreløpig har myndighetene både i Kina, EU og India sagt at de fortsetter å gjennomføre egne klimatiltak, uavhengig av hva USA gjør.

Mange eksperter frykter likevel at det internasjonale samarbeidet for å bekjempe klimaendringene på sikt vil rakne hvis ikke USA oppfyller sine forpliktelser.