Meny

Sandberg holdt krisemøte om enslige mindreårige asylsøkere

Fiskeriminister Per Sandberg vikarierer for Sylvi Listhaug som innvandrings- og integreringsminister. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Mandag inviterte Per Sandberg til krisemøte for å se på hvordan regjeringen kan bedre den anspente situasjonen på mottak for enslige mindreårige. Mottakene er bekymret, og arbeidet i mottakene er nå så krevende at ansatte sykemeldes. 

Situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere har forverret seg de siste månedene.  

UDI bekreftet i februar overfor ABC Nyheter at mottak har rapport om en negativ utvikling hos flere ungdommer med økende frustrasjon, nedstemthet og aggresjon. 

Arbeidsforholdene på mottakene er nå så utfordrende at flere ansatte blir sykemeldt.

– Det er en forverret situasjon

ABC Nyheter får informert fra styreleder i Driftsoperatørforum (DROF), Tore Vaagen, at en økende andel ansatte på mottak for enslige mindreårige sykemeldes.

DROF er en interesseorganisasjon for driftsoperatører som driver statlige mottak for asylsøkere.

– Situasjonen er utfordrende. Det er en økning i uønskede situasjoner på mottakene. De ansatte er under et stort press grunnet en utagerende oppførsel, sier Vaagen til ABC Nyheter.

– Det er en forverret driftsituasjon, fastlår Vaagen. 

Sandberg innkalte til møte

Situasjonen i mottak er så utfordrende at statsråd Per Sandberg inviterte en rekke aktører og departement rundt samme bord mandag denne uken. 

Statsråd Per Sandberg lyttet til en rekke aktører mandag. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Sandberg, som vikarierer som innvandrings- og integreringsminister for Sylvi Listhaug, tok initiativ til møtet for å få informasjon om situasjonen. 

– Jeg ønsker å få mest mulig fakta og innspill på bordet, slik at vi kan fatte de beste beslutningene for å bedre situasjonen for barn i mottak, samtidig som vi ivaretar å sende strenge signaler ut i verden slik at ikke flere barn blir sendt ut på reise til Norge og Europa, skriver Sandberg i en e-post til ABC Nyheter. 

– Tar situasjonen på sterkeste alvor

På møtet deltok Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS), Barneombudet, DROF, Barneombudet, Barne- og likestillingsdepartementet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, Norges Røde Kors, Norske Folkehjelp, Vergeforeningen, UDI og Redd Barna. 

– Jeg kan forsikre at regjeringen tar denne situasjonen på sterkeste alvor. Enslige, mindreårige asylsøkere er en spesielt utsatt gruppe med særlige behov. Derfor har vi satt i gang en rekke tiltak for å hjelpe på den krevende situasjonen tilknyttet enslige mindreårige asylsøkere i norske mottak, skriver Sandberg.

Regjeringen har nå satt i gang prosesser for å finne nye relevante tiltak for å bedre situasjonen til enslige mindreårige asylsøkere. 

Ifølge Sandberg «prioriteres enslige mindreårige i alle ledd i utlendingforvaltningen».  Sandberg mener likevel den viktigste jobben skjer før barna kommer til Norge.

– Den viktigste jobben er å forhindre at barn forlater sin egen familie og legger ut på en farlig reise i håp om opphold i Norge, skriver Sandberg.

Forslag om å opprettholde mottak

UDI sa torsdag opp kontrakten med fem ordinære mottak fra 1. april. 

DROF mener det er viktig at mottakene for enslige mindreårige opprettholdes slik at de mindreårige slipper å flytte. 

– Det ble fremmet forslag om å avvente en videre nedbygging av mottak for enslige mindreårige, da dette kan påvirke den allerede spente situasjonen negativt, sier Tore Vaagen i DROF til ABC Nyheter.

UDI har ikke lagt ned noen mottak for enslige mindreårige den siste tiden, det mener Vaagen er positivt for de mindreårige asylsøkerne.

Etter det ABC Nyheter vet ble det på møtet foreslått at det skal arrangeres et arbeidsmøte i fremtiden for å se nærmere på tiltak. 

Sandberg bekreftet at han vil vurdere dette nærmere.

Les også : UDI – Flere enslige mindreårige har forsøkt å ta sitt eget liv

Flere tilfeller av selvmordsforsøk

Ansatte i asylmottak står overfor asylbarn med økt frustrasjon, utagering, søvnproblemer, skolevegring og det har vært flere tilfeller av selvmordsforsøk.

Les saken: – Flere enslige mindreårige har forsøkt å ta sitt eget liv

DROF meldte i februar ifra til UDI om en forverret tilstand på mottak for enslige mindreårige.

I varselbrevet som ABC Nyheter har fått innsyn i, melder DROF om en «uheldig utvikling» i norske mottak for enslige mindreårige, med flere selvmordsforsøk, utagering og trusler.

De siste tallene fra UDI viser at det bor 1.128 enslige mindreårige i norske mottak. Det er 331 færre enn ved årsskiftet.

UDI gjør flere grep

På UDIs frokostseminar fredag, fortalte assisterende direktør i UDI, Birgitte Lange, at de nå tar grep for å forbedre situasjonen for enslige mindreårige.

UDI vil blant annet styrke bemanningen, utføre vedtaksamtaler og tilpasse nedlegging av mottak for enslige mindreårige.

I februar ble det kjent at UDI bosetter barn med ID-begrenset opphold. 

I et brev i desember ba UDI Listhaug revurdere bestemmelsen fra juni 2014 om at barn med begrenset opphold i Norge ikke skal bosettes i fosterhjem eller i en kommune.

«Dette fremmer ikke god integrering, og kan heller skape grobunn for utfordringer på både individ- og samfunnsnivå», het det i brevet.

Les også: Rekordhøy bruk av midlertidig opphold

Populært