Meny

EØS-strid foran LO-kongressen:

Trommet sammen protest mot bemanningsbyråer og EU-direktiv

SOSIAL DUMPING: Leder Jane B. Sæthre i Norsk Jernbaneforbund appellerer mot sosial dumping og regjeringens svekkelse av arbeidsmiljøloven, til en faglig demonstrasjon utenfor Stortinget mandag. Under ligger EØS-spørsmålet og dirrer.
SOSIAL DUMPING: Leder Jane B. Sæthre i Norsk Jernbaneforbund appellerer mot sosial dumping og regjeringens svekkelse av arbeidsmiljøloven, til en faglig demonstrasjon utenfor Stortinget mandag. Under ligger EØS-spørsmålet og dirrer.
LO-organisasjoner fra mange deler av landet er i harnisk over bemanningsbyråenes overtakelse av bygnings- og andre bransjer. Mandag protesterte de foran Stortinget.

– Den mest systematiske måten å gå rundt forsøkene på å forhindre sosial dumping i Norge, er framveksten av bemanningsbyråer.

Det sa Roar Eilertsen, daglig leder i De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte, forut for en demonstrasjon utenfor Stortinget mandag. Der var kravet å omgjøre svekkelsen av de faglige rettighetene som regjeringen innførte i 2015.

Eilertsen oppsummerte at antall bygningsarbeidere i de seks største bemanningsbyråene i 2011 var dobbelt så høyt som i de seks største entreprenørfirmaene. I 2015 var de seks ganger så mange.

Ifølge Eilertsen og andre talere på en konferanse arrangert av seks LO-foreninger, innebærer bemanningsbyråene en alvorlig svekkelse av fagbevegelsen, og er beskyttet av EUs regelverk som Norge gjennom EØS-avtalen har påtatt seg å følge.

Håper på unntak i EØS

– EØS-tilhengerne sier at kampen mot sosial dumping handler om å bytte regjering. Det er bra at Arbeiderpartiet og andre sier de vil bruke handlingsrommet i EØS. Men det er et bedrag å gi inntrykk av at handlingsrommet er sånn at vi kan bestemme selv, sier Eilertsen.

Dermed kom han inn på en betent strid i fagbevegelsen foran årets LO-kongress i mai, om det er mulig å forhindre sosial dumping innenfor EØS-avtalen, eller om den bør sies opp.

Ledelsen i Ap, LO og blant annet Fellesforbundet argumenterer for at EØS-avtalen må opprettholdes, og at det er opp til viljen nasjonalt å gjøre tiltak som kan få slutt på sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

På samme dag som demonstrasjonen var tillyst, skrev Fellesforbundets leder Jørn Eggum og nestleder Steinar Krogstad i en kronikk i avisa Klassekampen, at det innenfor EUs vikarbyrådirektiv er mulig å få forbud mot vikararbeid.

«Departementet kan i forskrift forby innleie av visse arbeidstakergrupper eller på visse områder når viktige samfunnshensyn tilsier det.», viser de til i Arbeidsmiljøloven.

Les også:  Anniken Hauglie ber ESA om nåde for norsk forhandlingsmodell i verftsstrid

– Ikke vi som avgjør handlingsrommet

– Jeg håper politikerne vil si de går inn for å innføre et slikt unntak. Men de kaver hele tiden innenfor dagens EØS-regler. Å forby bemanningsbyråer vil ikke være lov etter EUs vikarbyrådirektiv. Med EØS-avtalen er det ikke Norges regjering som bestemmer om bemanningsbyråer unntaksvis kan forbys, sier Eilertsen til det.

Han viser til at det er opp til EØS-avtalens vaktbikkje ESA og EFTA-domstolen å avgjøre om et slikt nød-unntak er lovlig eller ikke.

– Problemstillinga er at dette umiddelbart vil bli anket inn for ESA. Hvis det er tvil om grensa for handlingsrommet, er det ikke vi som avgjør den, sier han.

Les også: – EUs frie bevegelse gir oss sosial dumping og må reformeres

– Da lager du ikke trøbbel

Boye Ullmann i Rørleggernes fagforening har jobbet mye med å organisere arbeidsinnvandrere, men trekker fram de enorme lønnsforskjellene innenfor et felles EØS-arbeidsmarked:

– Arbeidere fra fattigere land i Europa tjener opptil ti ganger så mye her, som i hjemlandet, der de kanskje ikke får jobb i det hele tatt, sa han på konferansen forut for demonstrasjonen.

Ullmann har etter rundspørringer på arbeidsplassene funnet ut at mesteparten av de østeuropeiske arbeiderne som kommer hit gjennom bemanningsbyråene, pendler.

– Hvis du etablerer deg i Norge med familie, må du ut med 3-4 millioner for en leilighet. Men hvis du pendler og familien er i utlandet, har du fem, seks eller tigangeren av lønna du ville få hjemme. Da ber du ikke om overtidsbetaling når du jobber 10-14 timers dager. Og du vil ikke melde deg inn i en fagforening og lage trøbbel! For da blir du ikke oppringt for jobb neste måned, sier Ullmann.

Oppfordringen fra Ap-politiker Jonas Bals, som har arbeidet mye mot sosial dumping og nylig lanserte boka «Hvem skal bygge Norge?», er å organisere øst-arbeiderne, framfor å legge restriksjoner på arbeidsinnvandringen.

– Når 90 prosent pendler, er spørsmålet hvor lett det er å organisere, sier Ullmann til det.

Joachim Espe i Rørleggernes Fagforening opplyser at kun 14 prosent av bygningsarbeiderne i Oslo-området nå er med i en fagforening.

Les også:  – All sysselsettingsvekst i Norge går til utlendinger

Solidaritet kun med EU?

Roar Eilertsen oppsummerer at den store saka på årets LO-kongress og ved stortingsvalget i høst, blir jakten på løsningene som er innenfor EØS-avtalen, versus kravet om å si opp avtalen.

– Å smelte sammen områder med så store forskjeller som arbeidsmarkedet i EØS, har ført til migrasjon av hundretusener til millioner. Dette fremstilles som solidaritet, sier han.

– De som er imot, framstilles som egoister, sjåvinister og småbrune. Men hvorfor stopper solidariteten fra de som skal være så solidariske, ved EU-grensa? spør han.

– Hvis man egentlig er for å avvikle nasjonalstaten, lurer jeg veldig på hvorfor de først begynner med arbeidsmarkedet, der vanlige folk rammes hardest og fagforeninger knuses. I arbeidsmarkedet må vi gjenvinne den nasjonale kontrollen, konkluderer han.

Annonse
Populært