Stemmer:Ulikhet er ikke urettferdighet

– Det hjelper ikke familiene med trang økonomi at de får en høyere skatteregning, selv om den rike personen blir skattet enda litt mer, skriver Sivert Bjørnstad i Fremskrittspartiet. Foto: NTB scanpix.
– Det hjelper ikke familiene med trang økonomi at de får en høyere skatteregning, selv om den rike personen blir skattet enda litt mer, skriver Sivert Bjørnstad i Fremskrittspartiet. Foto: NTB scanpix. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
Artikkelen fortsetter under annonsen

Den siste tiden har det vært et stort fokus på ulikheter i samfunnet og tiltak for å redusere dette, skriver Sivert Bjørnstad, stortingsrepresentant for Frp.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Stemmer: Sivert Bjørnstad
Stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

Artikkelen fortsetter under annonsen

Venstresiden i norsk politikk vil gjerne hevde at ulikhetene vokser og gjør samfunnet mer splittet. De fremstiller det som om det er stadig større forskjeller mellom rik og fattig, by og land, mann og kvinne, ung og gammel og så videre. Fremfor å finne fellestrekk mellom ulike grupper i samfunnet, har det nærmest utelukkende vært fokusert på hva som skiller folk fra hverandre. Men er ulikhet så farlig som de sosialistiske partiene påstår?

Jeg ønsker slett ikke en politikk som har til hensikt å øke forskjellene mellom folk eller folkegrupper. De fleste, inkludert meg selv, er enige om at et samfunn med en viss grad av like holdninger og verdier, likt språk og like muligheter vil resultere i færre konflikter mellom ulike grupper, enn et samfunn med store ulikheter. Likevel må vi kunne diskutere om det utelukkende er ulikhet i stilling og lønn som er det viktigste, slik venstresiden mener, eller om det er like muligheter mellom folk og folkegrupper.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Jeg og FrP mener at en viss grad av ulikhet er greit, og til dels uunngåelig. Vi er alle ulike, og da blir det både urealistisk og feil å mene at vi alle får det bedre bare vi blir likest mulig hverandre.

Det aller viktigste er at vi alle får de samme mulighetene til utdanning og en arbeidshverdag uten forskjellsbehandling. Like muligheter er ikke det samme som likt resultat.

Noen skal ned, andre skal opp

Arbeiderpartiet vil kreve inn høyere skatter fra befolkningen i håp om at lønnsforskjellene skal reduseres. Derfor har Jonas Gahr Støre gjort det klart at de ønsker å heve skattene og avgiftene med minimum 15 milliarder kroner. Dette er en regning som også vanlige folk må ta. Det hjelper ikke familiene med trang økonomi at de får en høyere skatteregning, selv om den rike personen blir skattet enda litt mer. Det er misforstått solidaritet med de som har minst, og direkte kontraproduktivt som hjelp til de som sitter nederst ved bordet.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Jeg er overbevist om at man ikke kan trykke ned de med de høyeste inntektene for å heve de med de laveste.

Arbeiderpartiet har prøvd denne modellen flere ganger før, blant annet med skjerpelser i formuesbeskatningen. Formuesskatten er en dobbeltbeskatning som innebærer at utenlandske selskaper får større mulighet til å utkonkurrere norske selskaper, og at bedriftene sitter igjen med mindre penger til å utvide egen virksomhet. Selv om det for Ap er et billig poeng at de rike skal betale mer, så er de «superrikes» formuer egentlig i de aller fleste tilfellene investert i selskaper som mange av oss jobber i. Dermed vil Aps skattemodell til slutt ramme helt vanlige arbeidere, og i særlig grad de arbeidsløse.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Løsningen ligger ikke i å trykke ned de med mest, men å heve de med minst. Derfor har FrP i regjering gjennomført flere satsinger for å hjelpe de med lavest inntekter. Vi har innført økt stipend for elever fra lavinntektsfamilier, enslige minstepensjonister får 4.000 kroner mer hvert år, lavere pris på barnehageplass for lavinntektsfamilier og vi prøver nå ut gratis barnehage og SFO for familier med dårlig råd. Dette er målrettede tiltak som vil gjøre at ulikheten mellom folk går ned, ikke fordi man «straffer» de på toppen, men fordi man løfter nedenfra.

Det finnes ulikheter

Venstresiden i norsk politikk er svært opptatt av ulikhetene i samfunnet, og argumentet er gjerne at Høyre/Fremskrittsparti-regjeringen fører en usosial politikk. Faktum er derimot en helt annen. Rapporten som nettopp ble lagt frem av Brochmann II-utvalget, som hadde i oppdrag å belyse langsiktige konsekvenser av høy innvandring, viser at ikke-vestlig innvandring er den faktoren som er den største driveren for ulikhet i samfunnet. Venstresidens politikk henger ikke sammen når de både vil redusere forskjellene i samfunnet, samtidig som at de ønsker en mer liberal innvandringspolitikk. Venstresidens politikk henger ikke på greip.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Les flere kommentarer, tips, råd og analyser her

Løsningen ligger i mulighetene

Tilgang til utdanning er viktig for å utjevne sosiale og økonomiske forskjeller. Skal vi skape et samfunn hvor folk får samme muligheter til å skape et godt liv for seg selv og sine, så må vil tilpasse skolesystemet bedre til det enkelte individ. Skolen skal ikke reprodusere forskjeller, men gi barn et best mulig utgangspunkt. Det er derfor vi fokuserer på å få best mulig lærere, mens de rødgrønne partiene fokuserer på skolemat og reversering av en fraværsgrense som helt beviselig fungerer.

Arbeid er et annet viktig område for å sikre at alle skal ha like muligheter til å lykkes, og de siste årene har regjeringen og Stortinget gjort flere endringer for å få flere i arbeid. Det har blitt noe lettere å ansette midlertidig for at flere skal få en fot innenfor arbeidslivet, lærlingtilskuddet til bedriftene er økt slik at flere unge får fullført utdanningen og det er satt av fire milliarder kroner til en tiltakspakke for å møte ledigheten på Sør- og Vestlandet. I tillegg har stortingsflertallet prioritert å dempe skatte- og avgiftstrykket for næringslivet slik at pengene istedenfor kan reinvesteres i næringslivet, samt mange andre tiltak for å få flere inn i arbeidslivet.

Jeg og FrP mener at utdanning og arbeid er det viktigste tiltaket for å utjevne sosiale forskjeller, samtidig som vi bistår og hjelper du som har minst.

Men å øke skattene, slik Arbeiderpartiet og deres potensielle regjeringspartnere ønsker, vil ikke bidra til å redusere ulikhet, men derimot skape urettferdighet.