Meny

Nå skal barn bli hørt om vold og overgrep

Barn og unge har rett til å bli hørt i saker som angår dem, men dagens lovverk krever foreldrenes samtykke dersom en under 17 år skal delta i forskning om vold og overgrep. Foto: Sara Johannessen / NTB scanpix

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Overgrep og vold mot barn blir sannsynligvis underregistrert i Norge. Regjeringen vil gjøre det enklere å samle kunnskap uten foreldrenes samtykke.

Et forslag om å la barn ned i 12-års alder delta i forskning om sensitive tema uten foreldrenes samtykke, ble nylig sendt ut på høring.

Målet er å skaffe bedre kunnskap om omfanget av vold og overgrep mot barn og unge her i landet.

Norge ligger langt bak land som Sverige, Danmark og England på dette området, viser et notat som Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (Nova) har utarbeidet på oppdrag fra UNICEF Norge.

Les også:  Riksadvokaten ber politiet prioritere voldssaker mot barn

Må kunne delta

– Å spørre barn om vold og overgrep er viktig for å skaffe god kunnskap om hvor mange som blir utsatt for slike handlinger. Dermed kan vi målrette innsatsen, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp).

Dagens regelverk stiller krav til foreldresamtykke når barn mellom 12 og 16 år skal delta i forskning.

– Det begrenser barns rettighet til fritt å gi uttrykk for egne standpunkt og meninger, sier Horne.

Ble stanset

UNICEF Norge er positive til forslaget. Generalsekretær Camilla Viken sier til NTB at et forskningsprosjekt i regi av Nova først fikk grønt lys fra Bufdir, for deretter å bli stanset av Datatilsynet.

– Det er bred enighet om at det er store mørketall når det gjelder vår kunnskap om vold og overgrep mot barn. Vi kan anta at foreldre som utsetter sine barn for vold, vil si nei til å delta i en undersøkelse med et slikt tema. Dette bryter med barnas grunnleggende rett til å bli hørt i saker som angår dem, understreker Viken.

Les også: Tolletaten har beslaglagt sexdukker som ligner barn

Bedre hjelp

– Vi har ikke vært flinke nok til høre barn og unge, verken når de trenger offentlige tjenester eller i arbeidet med å finne ut hvilke behov de har, innrømmer helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Forslaget som nå er sendt på høring med frist 20. april, tar sikte på å gjøre det enklere å la barn bli hørt i undersøkelser og forskning om vold og overgrep.

– Dette vil gi barn og unge bedre og mer målrettet hjelp, sier Høie.

Må inn tidligere

Det man i dag vet om omfanget av vold og overgrep mot barn, er basert på undersøkelser som gjennomført med 17- og 18-åringer.

– Her sier en av fem at de har opplevd en eller annen form for vold (grov og "mild") fra en eller begge foreldrene i løpet av oppveksten. 13,3 prosent av jentene og 3,7 prosent av guttene forteller om en eller annen form for seksuelle overgrep i løpet av oppveksten, sier Viken.

– Det er samtidig hevet over tvil at jo tidligere man avdekker overgrep, desto lettere er det å gi hjelp, understreker hun.

Les også:  Varsler opplysningskampanje om seksuelle overgrep mot gutter

Populært