Nesten i mål om 1 billion kroner til transport

Finansminister Siv Jensen (Frp), statsminister Erna Solberg (H), Venstre-leder Trine Skei Grande, KrF-leder Knut Arild Hareide og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) orienterte om arbeidet med Nasjonal transportplan på en pressekonferanse på Oslo S torsdag formiddag. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix
Finansminister Siv Jensen (Frp), statsminister Erna Solberg (H), Venstre-leder Trine Skei Grande, KrF-leder Knut Arild Hareide og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) orienterte om arbeidet med Nasjonal transportplan på en pressekonferanse på Oslo S torsdag formiddag. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Regjeringen og støttepartiene bruker 1 billion kroner på samferdsel fram til 2029. Tiden fram til påske skal de bruke til å bli enige om Nasjonal transportplan.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

– Dette er historisk, og det er et kjempestort beløp, sa statsminister Erna Solberg (H) da de to regjeringspartiene og lederne for støttepartiene orienterte om Nasjonal transportplan (NTP) på Oslo S torsdag.

Solberg poengterte at ressursene i neste periode må brukes på en enda bedre måte enn tidligere, og la til at forfallet på vei og jernbane er blitt redusert for første gang på ti år.

– Dette er en veldig omfattende plan, og det gjenstår en del som vi ikke er ferdige med. Planen skal bidra til mer effektiv transport, verdiskaping og en mer klimavennlig fremtid. Planen vil bli lagt fram i sin helhet før påske, sa Solberg.

– Enigheten total

Selv om de fire samarbeidspartiene ennå ikke er helt i mål, er samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) sikker på at alle brikkene vil falle på plass før stortingsmeldingen skal presenteres.

– Jeg er ikke et sekund i tvil om at vi skal klare det. Det er ikke en ferdig NTP, men enigheten er total føler jeg, sier Solvik-Olsen.

Ingen av de fire partilederne gikk inn på detaljene i den etterlengtede transportplanen, men understreket hovedlinjene og hva som har vært viktig for alle de fire partiene.

– En tunnel under Oslo er et av de viktigste grepene vi tar, understreket Solvik-Olsen og nevnte videre viktige jernbaneprosjekter som Grenlandsbanen, Ringeriksbanen, Intercity og Trønderbanen som viser seg å kunne stå ferdig tidligere enn planlagt.

Jomfruelig terreng

KrF-leder Knut Arild Hareide sier det skal bygges toglinjer i "jomfruelig terreng" og i både distrikt og i by. Han trekker spesielt fram to strekninger – Ringeriksbanen og Grenlandsbanen.

– Ringeriksbanen bygges i fire retninger. Den kommer i 2021/2022. Det vil gi Hønefoss-regionen en unik mulighet til å koble seg på hovedstaden på en helt annen måte. Det er også et kjempeløft for Bergensbanen.

Om Grenlandsbanen sa han at den vil knytte sammen Grenland og Sørlandet.

– Det vil gi en helt ny dynamikk. I løpet av 20 år vil vi kunne se Grenlandsbanen på plass, sa Hareide.

400 milliarder

Av transportbillionen skal over 400 milliarder penses inn på jernbane alene. Mer gods skal løftes over fra vei til bane, det skal tenkes helhetlig ikke minst i veiprosjekter og regjeringen vil ha mer igjen for hver eneste brukte krone. Perspektivet stopper ikke i transportplanens siste år 2029, men dras helt fram til 2050.

– En ny togtunnel under Oslo blir den viktigste nøkkelen til å bygge ut togtilbudet i resten av landet, fastslår Venstre-leder Trine Skei Grande og peker videre på at NTP blir tidenes grønneste og mest framtidsrettede samferdselsprosjekt.

Nasjonal transportplan:

* NTP er en plan for transport i Norge og gjelder tolv år av gangen.

* Planperioden skal ha perspektiv fram mot 2050. Den revideres hvert fjerde år.

* I planen prioriterer regjeringen mellom alle samferdselsprosjekter i landet og sier hva det skal satses på og bevilges penger til. Bevilgningene må komme i senere års budsjetter, og prioriteringer kan bli endret.

* Jernbaneverket, Kystverket, Statens vegvesen og Avinor legger mandag fram sine forslag til prioriteringer for neste NTP.

* Deretter følger høringen, hvor fylkeskommunene og de største bykommunene involveres.

* NTP for perioden 2018–2029 legges fram for Stortinget våren 2017. Regjeringen og støttepartiene la torsdag fram en plan som forutsetter at det settes av nær 1.000 milliarder (1 billion) kroner på samferdsel i perioden.

Personvernpolicy