Regjeringen justerer kursen for oljefondet

Se et utdrag fra pressekonferansen med statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen i vinduet over. Hele pressekonferansen kan du se nederst i saken.
Artikkelen fortsetter under annonsen

Forventninger om lavere avkastning fremover får regjeringen til å foreslå omfattende endringer i måten den norske oljeformuen forvaltes på.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Siv Jensen (Frp) presenterte nyhetene på en hastig innkalt pressekonferanse torsdag ettermiddag.

– Regjeringen vil foreslå for Stortinget at aksjeandelen i fondet økes til 70 prosent. Regjeringen vil også foreslå at det fra nå av legges til grunn en forventet realavkastning av fondet på 3 prosent, mot tidligere 4 prosent. Dette tallet har en sentral plass i retningslinjene for finanspolitikken, skriver Finansdepartementet i en pressemelding.

Regjeringen understreker at den ikke endrer handlingsregelen som ligger til grunn for finanspolitikken, men peker samtidig på at bruken av olje- og fondsinntekter over tid skal følge realavkastningen i oljefondet.

I praksis vil torsdagens forslag likevel trolig bli oppfattet som en justering av handlingsregelen.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Forslagene vil bli lagt fram i stortingsmeldingen om Statens pensjonsfond utland, eller oljefondet, 31. mars.

Lavere avkastning

Da handlingsregelen ble lansert i 2001, var oljefondets forventede realavkastning på 4 prosent, men de senere årene har realavkastningen vært lavere. Solberg-regjeringen har i sine siste budsjetter brukt under 3 prosent av oljefondets avkastning. Men oljepengebruken har likevel økt kraftig, blant annet på grunn av fondets voldsomme vekst.

Det offentlig oppnevnte Mork-utvalget anslo at avkastningen på oljefondet vil ligge på 2,3 prosent de neste 30 årene. Også Norges Bank anslår en avkastning på under 3 prosent fremover.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det må vi ta innover oss. Derfor tilpasser vi nå kartet etter terrenget og foreslår å nedjustere anslaget på forventet realavkastning til 3 prosent, sier Jensen.

Reaksjon: – Vil hindre massiv oppgang i bruken av oljepenger

Artikkelen fortsetter under annonsen

Mer aksjer

Hvor stor andel av oljefondet som kan investeres i aksjer, har også vært et diskusjonstema.

Regjeringen legger nå opp til å øke aksjeandelen for oljefondet fra 62,5 til 70 prosent.

– Aksjer har høyere forventet avkastning enn obligasjoner, og vil derfor i større grad bidra til målet om at fondet skal ha størst mulig kjøpekraft. Samtidig har aksjer høyere risiko. Når regjeringen nå legger opp til å øke aksjeandelen, er det på bakgrunn av en samlet vurdering av rådene vi har mottatt, sier Jensen.

Oljefondet har i dag en verdi på omkring 7.500 milliarder kroner.

Les også: Venter nøktern optimisme fra Norges Bank

Advarsler

Et stadig større uttak fra oljefondet har fått mange økonomer til å slå alarm om at oljepengebruken har nådd et for høyt nivå. Hovedinnvendingen er at det blir vanskelig å stramme inn pengebruken senere.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Regjeringen forsvarer imidlertid oljepengebruken, som i år ligger på over 225 milliarder kroner, med at det er en nødvendig stimulering av en økonomi som er rammet av oljeprisfall og svikt i oljeinvesteringene.

– I møte med oljeprisfallet har regjeringen de siste årene brukt finanspolitikken aktivt for å støtte opp under aktivitet og sysselsetting, og for å motvirke arbeidsledighet, sier Jensen.

Hun varsler at skattekutt for å skape vekst og satsing på kunnskap, forskning og infrastruktur må stå sentralt også i årene fremover.

VIDEO: Se hele pressekonferansen under.

Les også: Erna Solberg: – Svært krevende å få budsjettet i havn