Flyktninger bosettes i rekordfart i Norge

<p>Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP) og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) og KS-leder Gunn Marit Helgesen i forbindelse med pressekonferansen om ekstratilskudd til kommunene ved bosetting av flyktninger.</p>
Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP) og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) og KS-leder Gunn Marit Helgesen i forbindelse med pressekonferansen om ekstratilskudd til kommunene ved bosetting av flyktninger. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Bosettingen i 2016 var rekordhøy med 15.291 bosatte flyktninger.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det viser tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Antall bosatte i 2016 er om lag dobbelt så mange som i 2014, og nesten 4.000 flere enn i 2015. I 2015 ble 11.342 flyktninger bosatt.

I tillegg til de 15.291 som ble bosatt i 2016, var det ved utgangen av året 1.751 personer som venter på å få tildelt en kommune.

Av de bosatte var 1.599 enslige mindreårige. Aldri tidligere har det vært bosatt så mange enslige mindreårige i norske kommuner i løpet av ett år.

Rekordåret skyldes i hovedsak flyktningstrømmen i fjerde kvartal 2015 da det ble satt rekord med 22.818 asylsøkere.

Rieber-Mohn: – En felles dugnad

Direktør Libe Rieber-Mohn i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDi. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
Direktør Libe Rieber-Mohn i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDi. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

En annen årsak til det høye tallet er at antallet tilgjengelig bosettingplasser har økt.

– Det er et historisk høyt tall. Kommunene har gjort enn formidabel innsats, sier direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Libe Rieber-Mohn, til ABC Nyheter.

Rieber-Mohn sier kommunene har vist «velvilje til å være med på en felles dugnad».

– Kommunene har vist en vilje og evne til å bosette langt flere enn tidligere. Det skyldes delvis at kommunene har ønsket å være med på den felles dugnaden som vi trengte etter de høye asylankomstene i 2015. I tillegg ser nok flere og flere kommuner bosetting som en ordinær del av det ordinære tjenestetilbudet i en kommune. Kommunene har også fått mer erfaring med å bosette, sier Rieber-Mohn.

I tillegg mener Rieber-Mohn at IMDi har blitt effektive.

– Vi har jobbet veldig bra med bosetting. Vi er blitt mer effektive og fått bedre flyt og kortere ventetid fra vedtak til opphold til de bosettes. Det har vært en formidabel arbeid fra regionkontorene.

I starten av 2016 krevde IMDi at Utlendingsdirektoratet jobbet raskere. Det var for få flyktninger å bosette i forhold til prognosene fra UDI. Den situasjonen endret kurs halvveis i 2016, ifølge direktøren.

– UDI fikk opp sin vedtaksproduksjon slik at flyten har gått bedre det siste halvdel av 2016. Det er naturlig tar tid å behandle asylsøknader.

Vil bosettes færre enn ventet

Nå er utfordringen at prognosene blir lavere enn det så ut til på begynnelsen av året, opplyser Rieber-Mohn til ABC Nyheter.

De opprinnelige prognosene for bosetting i 2017 var 13.000.

– Det jobbes nå med nye prognoser. Det kommer til å bosettes færre, sier Rieber-Mohn.

Årsaken er lavere ankomster, men også endringer i praksis.

– Færre får permanent oppholdstillatelse. Det gjelder spesielt enslige mindreårige, sier IMDi-direktøren.

Les saken: Norske kommuner må bosette 13.000 flyktninger

Nådde ikke målet

Selv med rekordfart i 2016, nådde ikke myndighetene bosettingsmålet på 16.000.

Hovedårsaken er at det var et lavere bosettingsbehov for enslige mindreårige enn ventet, ifølge IMDi.

Direktoratet skriver at lave ankomster i 2016 og færre innvilgede tillatelser fra UDI for enslige mindreårige enn ventet, er årsaken.

Les også: 95 prosent færre asylsøkere til Norge

Ventetiden halvvert

Den samlede gjennomsnittlige ventetiden fra vedtak til bosetting har gått ned med tre og en halv måned siden årsskiftet 2015, ifølge IMDi.

Den gjennomsnittlige ventetiden for de som ble bosatt i 2016 var 4,8 måneder fra vedtak om opphold.

For enslige voksne er ventetiden halvert. Fra nesten elleve måneder i ventetid, må voksne enslige nå vente i gjennomsnitt 5,6 måneder fra vedtak om opphold til de er bosatt.

Les også: Flyktninger bosettes i rekordantall

Personvernpolicy